Rumgate 1992

V krátkosti zde uvedu příběh, který jsem osobně zažil a za jehož následky nesu šikanu ze strany státu i v dnešní době a smutné je, že je ponesu i nadále!! Celá tehdejší kauza měla silně politický podtext a navíc měla i silný rumový odér. Od 1.3.1992, jsem pracoval 21...

výkonná moc v praxi

podvodnou kupní smlouvou a zfalšovanými úředními doklady jsem byl připraven o část společné nemovitosti. Soud již deset let neřeší prokázání právoplatnosti kupní smlouvy předložením jejího originálu novým vlastníkem, ale hledá zástupné důvody ke shození. Jsem bez...

Trestní kauza

Trestní kauza – Alena Vitásková Hlavní účastníci: vyšetřovatel policista plk. Pavel Pinka – obvinil, státní zástupce Radek Mezlík – obžaloval, NSZ Pavel Zeman – podal dovolání ke zprošťujícímu rozsudku Vrchního soudu Olomouc. Výsledek – po sedmi létech...