Několik vět ke stavu korupce v banánových republikách

Na otázku, kam jsme došli v této zemi za posledních více než 30 let, které uplynuly od politického převratu v roce 1989, se pokusím odpovědět níže uvedeným popisem skandálního případu zmařeného projektu výstavby parní elektrárny ADULARYA v Turecku. Uvedený případ je...

opatrovnický boj

Naštěstí je již vše ukončeno, za 6 let proběhly 4 řízení, vše skončilo odvolacím soudem. Exka se rozhodla, že mne vystrnadí z péče o syna (rozešli jsme se, když mu bylo 1,5 roku). První řízení bylo o péči. Já chtěl střídavku, matka svou výlučku. Skončilo to dohodou, i...

Zkorumpovaná justice a státospráva

Vymyšlený a zorganizovaný trestní čin před krajskými volbami v Libereckým kraji. Můj syn, jako kandidát a protikandidát do krajských voleb byl za krádež obecního a později historického majetku. Při dokazování docházelo k veřejnému lhaní a překrucování důkazů. Nebylo...

Konec týrání Aleny Vitáskové

Alena Vitásková je mezi vedoucími představiteli státní správy ojedinělý úkaz: zvládla výkon vysoké funkce předsedkyně Energetického regulačního úřadu, ač byla jako obžalovaná souběžně účastnicí dvou kauz trestního řízení. Oba procesy ji bezohledně zatěžovaly časově a...