Jak snadno lze soudit jednu kauzu dvakrát

Dne 25.07.1996 vydal Krajský obchodní soud v Ostravě Směnečný platební rozkaz č.j. 1 Sm 311/96 (Příloha č. 1), jenž nabyl právní moci dne 27.08.1996 a jeho platnost byla dodatečně potvrzena ověřenou fotokopií dne 28.05.2003 a Přílohou č. 2. Bez předchozí žaloby na...

Jak mne česká justice připravila o byt a peníze

Ke “ctěné”, dle mne neschopné a zkorumpované, justici – vyhrál jsem jako jeden z mála soud s RPG-Residomo-Heimstadem ve věci bytu. Ano, soud jsem sice vyhrál, všichni zúčastnění, tj. žalovaná strana, soudy advokáti, na tom vydělali, ale já, přestože...

CZ = česká žumpa

V Roce 2011 v hlavních mediálních zpravodajských relacích (internet, ČTV, TV Nova, TV Prima atd.) byla prezentována nepravdivá (neověřená) a poškozující mou osobu informace. Jelikož se mi to přirozeně nelíbilo, obrátil jsem se na český soudní systém se žalobou na...

MŮŽE ZA TO BRUSEL?

  Vlastní neschopnost řídit stát neházejte na Brusel Vláda se nevyviní z nedostatku vakcín pro občany, kteří se chtějí očkovat Vláda se nevyviní ze zbytečných úmrtí Vláda se nevyviní, že státní instituce SÚKL je nečinná Vláda je plně zodpovědná za upřednostnění...