MANIFEST IAV

MANIFEST OBČANŮ POŠKOZENÝCH STÁTEM
30 let od sametové revoluce 17. listopadu 2019

POŽADUJEME PRÁVO A SPRAVEDLNOST NÁPRAVU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ
ODVOLÁNÍ NSZ PAVLA ZEMANA

 • Žádáme, aby bylo odvoláno vedení NSZ s nejvyšším státním zástupcem
  Pavlem Zemanem v čele. Požadujeme rovněž odvolání státních zástupců,
  kteří se na úpadku spravedlnosti v naší vlasti prokazatelně podílejí.
 • Žádáme, aby byl upraven zákon a zřízen speciální orgán pro šetření kárných
  žalob a trestné činnosti státních zástupců s pravomocí prošetřovat i žalovat s
  možností řešit případy i zpětně.
 • Žádáme, aby tento orgán byl postaven pod dohled veřejnosti – zřízení
  tribunálu lidu – malé poroty (12 osob), velké poroty (24 osob)

SIGNATÁŘI

PODPOROVATELÉ elektronicky

podpisové archy

Stav ke dni: 28. Července 2022

Chcete se připojit k Manifestu IAV? Připojte svůj podpis pod následující prohlášení.

PREZIDENTSKÉ VOLBY

Předsedkyně Institutu Aleny Vitáskové z. s.
(ochrana lidských práv a svobod)

Po mnohaletém zvažování jsem se rozhodla kandidovat na prezidentku ČR. Jdu do volebního boje, abych zvítězila a byla oporou lidem. Po stanovení termínu a podmínek prezidentské volby vydám prohlášení a představím svůj tým.

Miluji naši vlast

Kauzy

Občanů poškozených státem – na našich stránkach najdete zde.

Máte nějaký dotaz či přání? Napište nám!

Třicet let od sametové revoluce této zemi vládne poměrně úzká skupina státních zástupců, mnohdy propojená s podsvětím, případně s některými soudci.

Naše země je ekonomicky silná a to díky našim podnikatelům, živnostníkům a šikovným zaměstnancům. Přesto stát nedokáže těmto lidem, kteří tento stát živí, zajistit dostatečnou ochranu, právo na spravedlnost, vymahatelnost práva a spravedlnosti, a tolik potřebný klid na skutečně poctivou práci a rodinný život.

Poctiví lidé jsou dnes zajatci armády úředníků a politiků, kteří nad nimi mají absolutní moc, avšak nenesou za svá špatná rozhodnutí žádnou odpovědnost.

Státní zástupci jsou dnes nedotknutelnou skupinou, která prakticky přebírá moc v zemi a tím i nad osudem každého z nás. Pokud někdo najde odvahu se vzepřít a poukázat na chyby v jejich řadách jsou schopni pokřivit zákony i ústavu, aby se navzájem ochránili, pomocí demagogie, padělání, či pokroucení důkazů. Nebylo vysvětleno, proč byl zlikvidován beztrestně téměř v „přímém přenosu“ ÚOOZ.

Lidé, kteří prokazatelně pracovali ve veřejném zájmu, poctivě vykonávali svoji práci, ať již v roli úředníků, policistů, v roli svědků, či obětí trestných činů jsou mnohdy dehonestováni.

Jsou trestaní a likvidovaní za to, že poukázali, či dokonce zdokladovali podezření z trestné činnosti a pokusili se aktivně do vyřešení problému zapojit.

K soudu jsou posílány případy mnohdy absurdní a ještě absurdnější jsou odvolání státních zástupců, pokud u soudu se svými obžalobami neuspějí. Soudy jsou kvůli tomu zahlceny nesmyslnou agendou, místo aby řešily důležitější, dokonce zásadní případy pro společnost.

Majetky se zde bezdůvodně obestavují v hodinách, ale jejich odblokování trvá roky. Škody jak materiální, tak lidské, jsou naprosto katastrofální a nevyčíslitelné.

Státní zástupci mají v rukou zbraň, kterou můžeme nazvat s mírnou nadsázkou samopalem, avšak nenesou naprosto žádnou odpovědnost za to, zda touto zbraní zastřelí vinného či nevinného.

Pokud náhodou dojde k jejich vyšetřování, dozorují sami sebe, což je vrchol absurdity. Nezbývá nám, než konstatovat, že zájem státu a jeho občanů je mimo rámec vnímání některých z nich a že tedy nemohou nosit talár „státního zástupce“.

Na této situaci má zásadní podíl odpovědnosti stávající nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a jeho podřízení.

Jako občané této země vyjadřujeme svoji nespokojenost a žádáme okamžitou nápravu.

 • Žádáme stát, aby začal chránit své občany
 •  Žádáme, aby byl okamžitě odvolán NSZ Pavel Zeman i s celým vedením
 • Žádáme, aby byl přijat zákon o osobní zodpovědnosti státních zástupců
  (jak v majetkové, tak v trestní rovině).
 • Žádáme, aby stát skoncoval s nedůvodným vazebním omezením svobody a
  důkladně nepodloženým obestavováním majetku
 • Žádáme, aby byl zřízen speciální orgán pro šetření kárných žalob a trestné činnosti
  státních zástupců s pravomocí prošetřovat a žalovat s možností řešit případy i
  zpětně
 • Žádáme, aby tento orgán byl postaven pod dohled veřejnosti – zřízení tribunálu lidu
  – malé poroty (12 osob), velké poroty (24 osob) 
 • Žádáme, aby oběti a svědci proti těmto lidem, byli náležitě chráněni, tak jak je tomu
  v civilizovaných zemích
 • Žádáme, aby občané poškozeni státem byli řádně odškodněni a stát byl za toto odškodnění odpovědný a to i zpětně

Mluvčí Manifestu

Ing. Alena Vitásková

Předsedkyně IAV

Radomír Prus

Podnikatel – průmyslník

Praha dne 17. Listopadu 2019

SIGNATÁŘI MANIFESTU:

Ing. Alena Vitásková v.r.

Předsedkyně IAV, spisovatelka, nositelka státního vyznamenání prezidenta republiky, občanka poškozena státem

Radomír Prus v.r.

Podnikatel-průmyslník, vizionář, filantrop moderních technologií, člen vedení IHRC (mezinárodní komise pro lidská práva)

Pavel Štěpán

Bývalý policista, zakládající člen výkonné rady Odborové aliance IZS

Jana Lorencová v.r.

Reportérka, novinářka, spisovatelka, nositelka státního vyznamenání prezidenta republiky

Ing. Bc. Petr Keleman, PhD., MB

Občan poškozený státem

Ing. Radek Novotný

Odborník na praktiky koncernů, který se přes soudy postavil protiprávní „privatizaci“ zisků a zestátnění nákladů z vody na úkor lidí. Ústavní soud mu dal za pravdu po 15 letech! Založil Nadační fond PRAVDA O VODĚ, který vrací zájmy lidí do správy vody a ukončuje kšeftování s českou vodu.

Michal Sandr

Ochrana lidských práv a svobod, dodržování Ústavy ČR a zákonů všemi občany České republiky

Jan Šebek

Bývalý policista

Vladimír Halenka

Voják ve výslužbě

JUDr. Richard Novak

Občan poškozený státem

Denis Novák

Občan poškozený státem

Pavel Ovčáček

Občan poškozený státem

Vladimír Matějka

Občan poškozený státem

Miroslav Img Chromý

Podnikatel

Jiří Gubáni

Občan poškozený státem

Ing. Bedřich Hnilica

Podnikatel, předseda představenstva, jednatel, občan poškozený státem

Miroslav Kelnar

Tato krizová doba nám naskýtá unikátní příležitost, změnit zajetý styl vládnutí v tomto státě. První, s čím je potřeba se porvat, je vymést korupci v tomto státě. Nenechejme tuto příležitost projít nevyužitu.

Jiří Svoboda

Usiluje o uvedení podpory OZE do souladu s ústavou a zákony

Josef Filipčík

Informace o kauzách, kde je záměr poškodit občana skrze byrokratický aparát ovládaný necitelnými úředníky způsobí zrod nového zřízení,kde budeme žít pod kuratelou vlastního svědomí.

Aleš Táborský

Občan poškozen státem, kterému policie v rámci nezákonného zajištění zničila majetek

Bořek Riess v.r.

Podnikatel, vynálezce, spolumajitel patentu na solární aplikace, občan poškozený státem

JUDr. PhDr. Miroslav Špadrna Ph.D

Místopředseda Spolku Šalamoun

Václav Peričevič

Místopředseda Spolku Šalamoun

Zbyněk Prousek v.r

Předseda Spolku věřitelů a přátel práva, lovec „Šmejdů“

Sir Rafal Marcin Wasik

Generální tajemní, předseda správní rady INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION La Commission Internationale des Droits de Ľhomme – Mezinárodní komise pro lidská práva – nadační fond, ve zkrácené formě IHRC – nadační fond

Olga Havlová

Exposlankyně Parlamentu ČR, komunální politička

Karel Kučera

Bývalý starosta obce a podnikatel.  Osm let nespravelivě souzen. Poškozen státem.

Pavlína Juřicová

Občan poškozený státem

12019

Osoba poškozena státem (identita nezveřejněna)

Josef Skála

Historik, publicista, vydavatel internetové revue

František Leder

Občan poškozený státem

Stanislav Sýkora

Občan poškozený státem

Soňa Koláčková

Občan poškozený státem

Alena Kopecká

Třetí člen za “kampeličky”

Eva Holá

Občan poškozený státem

Petr Syrovátka

Poškozen policií a soudem.

Ing. Zdeněk Kavka

Jsem obyčejný občan který bojuje proti bezpráví v České republice

Yveta Talašová

filmová producentka poškozená státem za své politické názory a zejména za výrobu pořadů pro TV Nova o podvodech s lehkými topnými oleji

Anžela Jemelková

Občan poškozený státem

Marek Gába

Projektový manažer ICT, občan poškozený státem

Petr Fryč

Předseda Aliance podnikatelů bez dotací. Dříve podnikatel v polygrafickém průmyslu.

Jaroslav Černý

Občan, který hledá spravedlnost.

Ing. Václav Princ v.r.

Podnikatel, jednatel, občan poškozený státem

Miroslav Schötta v.r.

v minulosti úspěšný živnostník, ekonomicky zlikvidován právním systémem, občan poškozený státem

Dr. Petr Vašát

Podnikatel, filantrop, milovník a mecenáš výtvarného umění, Předseda Spolku Spravedlnost

John Bok v.r.

Předseda spolku Šalamoun

Ing. Pavel Nováček v.r.

Bývalý vyšetřovatel hospodářské kriminality PČR, nyní manager-personalista

Jaroslav (Slávek) Popelka, Mgr

Novinář a publicista, občan poškozený státem (odsouzen z iniciativy Pavla Zemana za údajné napadení policisty

Miloslav Štěpán

Občan poškozený státem

Adam Bartoš

Občan poškozený státem

Jiří Žamboch

Lesník, zmocněnec nevyšetřené vraždy, občan poškozený státem.

Simona Janů

S hloupostí a zlem se MUSÍ bojovat, jen se nikdy nevyhrává…

22020

Osoba poškozena státem (identita nezveřejněna)

Ivo Gec

IT manager, bývalý velitel Zemslé dombrany, soustavě diskriminován při hledání zaměstnání, dehonestován ve sluníčkářských médiích pro své občansko-politické postoje a činnost v domobranách.

Josef Soukup

Občan s vlastní zkušeností se soudní mašinerií

Tomáš Vlach

Občan ČR, zaměstnanec, poškozený státem a EU díky regulátorům, ČNB a dalším mafiím.

Stanislav Mach

Invalidní důchodce, ekonomicky a osobně zlikvidován právním systémem, občan poškozený státem.

Jiří Franz

Oběť justiční mafie

Jana Frková

Ztotožňuji se s myšlenkou a cílením MANIFESTU IAV

Miroslav Vejman

Občan poškozený státem

Jan Dvořák st.

Chci se podílet na odstraňování zla a útlaku páchaného na občanech naší vlasti páchaného různými složkami a jedinci k dosažení svých cílů. Dvořák Jan st.

Martin Goszyk

Živnostník v autodopravě. Křivě obviněn a odsouzen k 6 letům odnětí svobody.

Ing. Milan Hora v.r.

Bývalý vojenský pilot, podnikatel a občan poškozený státem

Ing. Štefan Holubják

Bývalý policista v
hodnosti pplk., ve funkci rada Inspekce ministra vnitra – poškozený
státem.

JUDr. Oldřich Hein

Bývalý okresní prokurátor v Plzni-severu, občan poškozený státem

Eva Hůlková

Důchodkyně, občanka poškozena státem, bytové kauzy

Mgr. Jana Volfová

Předsedkyně České Suverenity

Olga Brůčková

Prezentovala spolupráci se spolkem „Oběti české justice“ a celorepublikovým
setkáním Obětí české justice.

Hedvika Štěpánová

Občan poškozený státem

Alena Musilová

Chci se podìlet na zlepšení kritického stavu právního prostředí v ČR.

Jindřich Procházka

Chci změnit preference voleb tak, aby elektronicky registrované preference šlo změnit i ve čtyřletém období s možným důsledkem výměny poslance za prvního náhradníka téže volební strany.

Jaroslava Szabová

Občan poškozený státem

32020

Osoba poškozena státem (identita nezveřejněna)

Jaromír Pauliš

Občan poškozený státem

Petr Charous

Jsem obyčejný občan který bojuje proti bezpráví v České republice

Miloš Kubík

Občan poškozený státem

Josef Jehlička

Jednička . za 1.DZ Ostrava, dále pak ČMDS, ČNZ, PRIA a osoba, kterou poškodil tento stát

Alois Kučera

Souhlasím a podporuji

Jana Grundová

Občan poškozený státem

Valerie Došková

Občan poškozený státem

Vladimír Dolejš

Mé přání je žít a pracovat ve společnosti, které věřím, kde základem je rodina, slušnost a skromnost není politikům k smíchu.

Alexandr Komárek

Bojujme za vlast a naše děti.

Renata Kouřilová

Cítím se být poškozená státem.

Albert Žirovnický

Odsouzený “vrah”, zakladatel nadačního fondu Vězeňské služby (Alberta Žirovnického), samouk českého a evropského práva.

Radek Harašta

Schody se vždycky zametají od vrchu…

Signatáři Manifestu IAV ke dni 28. Července 2022

Mediální partner Manifestu IAV

PODPOŘTE NÁS:

Děkujeme všem za podporu
naší činnosti.
číslo účtu: 4971521309/0800

Darovací smlouvu na vyžádání zašleme.

 

L
Sdílej

POŽADUJEME PRÁVO A SPRAVEDLNOST NÁPRAVU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ ODVOLÁNÍ NSZ PAVLA ZEMANA

Sdílejte tento příspěvek s vašimi přáteli. #ManifestIAV