Apel na odvolání nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana

Kategorie: Kauzy

Zbyněk Prousek

Vládě České republiky

cestou předsedy vlády
Ing. Andreje Babiše

Apel na odvolání nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana

Vážený pane předsedo, vážení členové vlády,

s mimořádným zájmem a současně mimořádným znepokojením sleduji sérii mediálních zpráv o chování nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana.

Zemanovy opakované zásahy do trestního případu kolem občanství a odsouzení dvou pražských úřednic!

Zemanovo angažmá v kauzách farmáře Petra Habersbergera!

Zemanovi nestandardní schůzky se soudcem Janem Czerninem, vzdáleným bratrancem restituenta Karla Eugena Czernina!

Atd., atp.

Zmíněné medializované kauzy ve mně jen dovršily přesvědčení o tom, že JUDr. Pavel Zeman po stránce etické i odborné není hoden výkonu funkce nejvyššího státního zástupce, nemluvě zde o podezřeních z dlouhodobého ohýbání práva k obrazu svému.

Prvně mě o jeho přístupu k průniku spravedlnosti přesvědčil v kauze o gangu Mělnického šmejdího byznysu (čj. 6 NZN 1040/2017-46) a pak už jednu negativní informaci míjela druhá, atd.

Když jsem na semináři pod názvem “Spravedlnost a vymahatelnost práva – žijeme v právním státě?“, který pořádal Insitut Aleny Vitáskové pod záštitou poslance Jiřího Kobzy v sídle Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 7. 9. 2021 mimo jiné přednesl,

že
z nejrůznějších úhlů pohledu vnímám současný stav vymahatelnosti práva a spravedlnosti jako žalostný, a současně jako důsledek obvykle líné či klientelismem prolezlé policie a každým dnem více a více chřadnoucí justice – s očividně invalidní soustavou státního zastupitelství,

že
stále poznávám více a více lidí, kteří po zkušenostech s praxí konkrétních státních zástupců, mnohdy i soudců, již zcela ztratili víru jak v českou justici, tak ve spravedlnost v této zemi,

že
ze zkušeností z oblasti trestní justice je pak pro mě přímo děsivý systémový stav, a to, že české soudy soudí jen to, co k nim státní zástupci pustí,

že státní zástupce nesmí zákon vykládat, ale plnit,

že
státní zástupce není soudce a nesmí proto práci soudců nahrazovat či úskočně
eliminovat,

když jsem tvrdil a tvrdím, že nám v ČR z institutu státní zastupitelství postupně a potichu vyrostla jaká si čtvrtá – prakticky nekontrolovatelná absolutní moc, tak jsem věděl a vím, o čem hovořím.

Jsem názoru, že aktuální stav soustavy státního zastupitelství je dílem nejvyššího státního zástupce (za velkého podílu VSZ: Bradáčové a Ištvána).

Inu, jaký pán – takový krám, a mnozí státní zástupci se bohužel podle toho také chovají.

Jejich aroganci, mstivost, ješitnost, lajdáctví, pohrdání jak občany, tak zákonodárci vnímám jako zneužívání veřejné moci dobře placenými lidmi.

V rámci své praxe i občanských aktivit se čím dál více setkávám s erudovanými názory či informacemi o tom,
jak je státní zastupitelství zaprodané politice umělého snižování kriminality,
jak jsou špičky SZ školeni v gesci Americké ambasády (Rekonstrukce státu),
jak někteří SZ manipulují s důkazy,
jak rozhodovací praxe SZ postrádá dobré mravy,
jak pro mnohé SZ je mnohem jednodušší či dokonce výhodnější stanovit si vlastní pravidla rozhodování, než studovat a dodržovat platné zákony,
jak mnozí SZ využívají mechanismus „palec nahoru či palec dolů“, a k tomu svými – tzv. „právními názory“ právo neprovádějí, ale nahrazují, deformují, upravují či ohýbají k individuální potřebě.

Mám za to, že nanejvýš nutné utnout to, aby se státní zástupci schovávali v brnění „živých kauz“ či za štít „nezávislosti“, a naopak zahájit proces k tomu, aby státní zástupci byli kontrolovatelní, ze své funkce odvolatelní a za svá rozhodnutí odpovědní. Aby striktně respektovali legislativu, kterou zákonodárce, jakož to orgán vzniklý z vůle lidu vydal. Vyjádřeno jinak: Státní zastupitelství nesmí být stát ve státě, a je nejvyšší čas narovnat právní stát a začít vymetat Augiášův chlév.

Proto žádám, aby byl JUDr. Pavel Zeman za využité § 9 odst. 2 Zákona o státním zastupitelství (Zákon č. 283/1993 Sb., v aktuálním znění) z funkce nejvyššího státního zástupce neprodleně odvolán.

V Mělníku dne 24. ledna 2021

Sdílej

POŽADUJEME PRÁVO A SPRAVEDLNOST NÁPRAVU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ ODVOLÁNÍ NSZ PAVLA ZEMANA

Sdílejte tento příspěvek s vašimi přáteli. #ManifestIAV