Rozpadlá země nejen v očích odborníků

Pandemie odkryla, jakým zkostnatělým aparátem se státní správa řídí. Byrokracie, politikaření, papalášství, nefungující rozhodovací postupy, pomalá a efektivně nefungující technologie. Pravidelně se objevují v médiích zprávy o špatně fungující vládě, selhávání a...

Jak snadno lze soudit jednu kauzu dvakrát

Dne 25.07.1996 vydal Krajský obchodní soud v Ostravě Směnečný platební rozkaz č.j. 1 Sm 311/96 (Příloha č. 1), jenž nabyl právní moci dne 27.08.1996 a jeho platnost byla dodatečně potvrzena ověřenou fotokopií dne 28.05.2003 a Přílohou č. 2. Bez předchozí žaloby na...

Jak mne česká justice připravila o byt a peníze

Ke “ctěné”, dle mne neschopné a zkorumpované, justici – vyhrál jsem jako jeden z mála soud s RPG-Residomo-Heimstadem ve věci bytu. Ano, soud jsem sice vyhrál, všichni zúčastnění, tj. žalovaná strana, soudy advokáti, na tom vydělali, ale já, přestože...

CZ = česká žumpa

V Roce 2011 v hlavních mediálních zpravodajských relacích (internet, ČTV, TV Nova, TV Prima atd.) byla prezentována nepravdivá (neověřená) a poškozující mou osobu informace. Jelikož se mi to přirozeně nelíbilo, obrátil jsem se na český soudní systém se žalobou na...