Až deset let kriminálu mezi nejhoršími vrahy a devianty, propadnutí veškerého majetku.

Kategorie: Kauzy

ROZHOVOR Petr Jánský působil celý svůj profesní život ve finančním sektoru. V Komerční bance, ve Foresbank, v České spořitelně a naposledy v Metropolitním spořitelním družstvu. Nikdy nebyl popotahován, natož souzen. Osudnou se mu stala až poslední zmíněná aktivita. V Metropolitním spořitelním družstvu totiž působil jako předseda představenstva…
Pane Jánský, působil jste jako předseda představenstva Metropolitního spořitelního družstva. Můžete se čtenářům představit, co jste dělal do té doby?

Prakticky celý svůj profesní život jsem působil ve finančním sektoru. Pouze krátce, asi dva roky, jsem pracoval jako ekonom v malé developerské firmě. V bankovním sektoru jsem pracoval od roku 1991, převážně na manažerských pozicích například v Komerční bance, ve Foresbank, v České spořitelně a naposledy v Metropolitním spořitelním družstvu.

Jak probíhá, z pohledu do té doby bezúhonného člověka, mašinerie policie – prokuratura – soud?

Osobně jsem nic podobného ještě nezažil. Domnívám se, že způsob totální likvidace Metropolitního spořitelního družstva, ze strany policie, Vrchního státního zastupitelství v Praze a České národní banky a především následné kroky spojené s prodejem pohledávek insolvenčním správcem za 1,4 miliardy korun, obvinění členů představenstva ze zpronevěry a „hon na úvěrové klienty družstva“ jsou ve finančním sektoru bezprecedentní. Pokusím se vám to stručně popsat z pohledu předsedy představenstva.

Do zásahu Policie ČR, Vrchního státního zastupitelství v Praze a České národní banky v dubnu 2013 fungovala záložna naprosto standardně. Družstvo se těšilo velmi dobré pověsti, bylo jedničkou na trhu družstevních záložen s bilanční sumou blížící se 15 miliardám a 13.500 členy. Družstvo zaměstnávalo přibližně 60 pracovníků a mělo 10 nízkonákladových provozoven. Ve všech ekonomických parametrech a ukazatelích bylo zdravou finanční institucí. Jenom v letech 2011 a 2012 odvedlo do státního rozpočtu na různých daních a odvodech celkem 123 milionů korun. Kumulovaný zisk za rok 2011 a 2012 dosáhl 245 milionů korun. Plánovaný kumulovaný zisk by pravděpodobně na konci roku 2013 dosáhl až 600 milionů korun a bilanční suma 25 miliard korun.

Výsledky družstva byly výrazně lepší než u konkurenčních malých bank a ostatních družstevních záložen. Družstvo vykazovalo těsně před zásahem Vrchního státního zastupitelství a České národní banky pouze 2,32 % úvěrů v selhání a 0,5 % ztrátových úvěrů, tedy 97,68 % všech poskytnutých úvěrů bylo spláceno řádně, což zcela jasně deklaruje „zdraví“ družstva.

To za roky 2010-13 poskytlo přibližně 450 úvěrů. Za toto období bylo družstvu svými členy splaceno řádně přibližně 4,5 miliardy korun. Družstvo plnilo všechny kapitálové požadavky stanovené vyhláškou ČNB a bylo ve velmi dobré finanční kondici. V té době jsem neměl žádný důvod pochybovat o správnosti nastavení procesů v Metropolitním spořitelním družstvu a jeho fungování.

O to více jsem byl překvapen a zcela zaskočen zásahem Policie ČR v družstvu, okamžitou dohlídkou ČNB a předběžnými opatřeními, která zcela eliminovala činnost družstva. Ihned poté a na základě čtyřdenní prověrky úvěrového portfolia, paralyzovala ČNB činnost družstva a Policie ČR družstvu postupně zablokovala všechny účty u bank, to vše, jak jsme se později dozvěděli, z důvodu podezření na vyvádění peněz z Metropolitního družstva do Hongkongu.

Přibližně devět měsíců jsme marně bojovali s ČNB v součinnosti s právními kancelářemi, v té době jsme připravili proti rozhodnutí ČNB i správní žalobu, kterou družstvo následně podalo, a která dodnes leží bez povšimnutí šest let na Městském soudu v Praze.

V tomto období jsme se rovněž marně snažili přesvědčit Vrchní státní zastupitelství v Praze, že družstvo žádné peníze do zahraničí nevyvádělo, ale jen poskytlo úvěry sedmi členům, kteří následně porušili účel úvěru a následně bez vědomí družstva dali pokyn v LBBW bance k jejich převodu do banky HSBC v Hongkongu. Tedy v sedmi případech z cca 280 tehdejších aktivních úvěrů. Žádali jsme Vrchní státní zastupitelství v Praze opakovaně o uvolnění zablokovaných peněz družstva v bankách (v objemu přes dvě miliardy korun) z důvodu vyplácení skončených termínovaných vkladů našim členů tak, aby družstvo dostálo svým povinnostem, bohužel zcela bezúspěšně.

Jak jsem již uvedl, s oběma institucemi jsme bojovali přibližně devět měsíců, poté byla družstvu odejmuta Českou národní bankou licence k podnikání. V té době jsme se kvůli blokaci peněz dostali i do platební neschopnosti a byli jsme nuceni ze zákona podat návrh na insolvenci, která byla neprodleně prohlášena.

Zdroj:
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Az-deset-let-kriminalu-mezi-nejhorsimi-vrahy-a-devianty-propadnuti-veskereho-majetku-Hovorili-jsme-s-muzem-jehoz-osud-vami-zatrese-607701

Sdílej

POŽADUJEME PRÁVO A SPRAVEDLNOST NÁPRAVU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ ODVOLÁNÍ NSZ PAVLA ZEMANA

Sdílejte tento příspěvek s vašimi přáteli. #ManifestIAV