CONSUS – politický proces aneb jak odsoudit za běžný obchod a poslat peníze ČSSD…

Kategorie: Kauzy

Jak odsoudit za běžný obchod a poslat peníze ČSSD…
Paní Milada Horáková směla pronést v období nejhrůznější komunistické hrůzovlády závěrečnou řeč a poslední slovo. Já jsem tuto šanci v údajné demokracii nedostal. Psal se rok 2001. Nikoliv 1951! Stál jsem před soudcem Kydalkou, který ještě nikdy nikoho nezprostil viny a nemínil tak učinit ani tentokrát. Neměl proč se obávat. Za jeho zády stála ČSSD a ta kryla veškeré jeho přehmaty a lumpárny. Potřebovala skrýt, že obdržela peníze z fondu Consus a zajistit tak rozkradení fondu pro svoji politickou kampaň.
Soudce Kydalka je skvělým soudcem pro politické procesy. Bez skrupulí vykoná přesně to, co mu strana a vláda nařídí. Byl by skvělým v komunizmu i nacizmu. Nedovolí, aby pravda vyšla najevo a mně přerušoval závěrečnou řeč a utnul poslední slovo, ačkoliv jsem citoval nesmysly z jeho předchozích rozsudků. Moje závěrečná řeč prý nebyla k věci…
Tento politický soudce, který si hraje na rockera a byl několikrát před kárným senátem, je skvělým pokračovatelem prokurátora Vaše a dalších komunistických představitelů soudní moci. Politický pokyn bezezbytku splnil, když nad nevinným člověkem, který se ničím neobohatil, vynesl rozsudek v trvání 11 let za údajný podvod, který si celý vymyslel a zkonstruoval. Během procesu šikanoval svědky obhajoby, nedovolil poradu s obhájcem, zfalšoval protokol, kde poradu zamítl, provedl prohlídku kanceláří tak, že zcela zlikvidoval otisky prstů a pachové stopy a vedl řízení bez zvoleného obhájce. Celý proces je nevalidní a moje následné věznění naprosto nezákonné!
Fond Consus byl založen jistým Šlajerem. Tato osoba z Prognostického „ústavu“ se vždy vychloubala svými politickými známostmi a tím, že vlastní materiály STB. V představenstvu fondu se objevil i dnešní prezident Zeman nebo později odsouzení – ministr Svoboda se Snopkovou. Fond byl za úplatek založen 30.12.1991 a na Silvestra 31.12.1991 byl zapsán. V době, kdy se na zápis čekalo víc než půl roku…
Bohužel jsem v tomto fondu zakoupil asi 20 % akcií a stal se největším akcionářem. Chybou bylo, že jsem nezkoumal politické vazby a moc tehdejších vládců. Fond ignoroval akcionáře, nesvolával valné hromady a nevedl řádně účetnictví. Fond mi ke koupi doporučil makléř Ing. Karel Šimsa, který tam pracoval a byl z praktik Šlajera řádně zhnusen. Později se stal tragickou postavou celé této kauzy. Snažil jsem se napravit chyby ve vedení fondu. Ale na moje žádosti předseda Šlajer nereagoval, nesvolával valné hromady a naopak vypracoval plán JEŠL, což byl plán na rozkradení fondu, pokud by musel z funkce odejít. Šlajer prostřednictvím fondu tuneloval podniky v portfoliu, když jim podstrkával různé faktury na proplacení. Díky tomu, že Šlajer nesvolával valné hromady, nemohl jsem se dostat ke svému majetku. Nakonec nějaké valné hromady proběhly, ale Šlajer vše bojkotoval, nechal ztratit na soudu spis atd.
Nakonec část představenstva rozhodla, že se majetek ve výši cca 70 milionů (což bylo asi 75 % mého majetku ve fondu) zablokuje, aby ho Šlajer nemohl rozkrást. Akcie z fondu v počtu asi 14 emisí byly převedeny na účet advokáta fondu a tam zablokovány. Mezitím přišel makléř Šimsa s tím, že podepsal se Šlajerem kupní smlouvu na tyto akcie. Bylo třeba je prodat, protože prudce ztrácely na hodnotě. Tuto smlouvu podepsal Šlajer a já. Akcie jsem odkoupil, peníze v několika částkách složil makléři a ten je měl uložit do úschovy, aby na ně Šlajer nemohl, dokud nebudou ukončeny spory ohledně vedení fondu. Šlajer nakonec tyto peníze od Šimsy podivným způsobem vyinkasoval. Vzal si tedy 70 milionů z úschovy, část si nechal a část použil na moje stíhání a na financování ČSSD. Dokonce dostal i originály dokladů, které nechal protokolárně zlikvidovat. A také zfalšoval některé pokladní doklady, aby se na zpronevěru nepřišlo. Přesto dnes mám originál kupní smlouvy i doklad, kterým likvidoval a zařizoval falšování dokladů. Vše je ověřené znaleckými posudky na pravost listin i podpisů.
Bohužel makléř Šimsa se v roce 1998 zastřelil (údajně) a já jsem netušil, že vydal peníze Šlajerovi. Několikrát jsme kvůli fondu Consusu byl na policii, kde vždy věc uzavřeli s tím, že nejde o trestný čin. Nikdy o žádný trestný čin nešlo. Akcie jsem koupil na základě kupní smlouvy a zaplatil jsem podle podmínek smlouvy. Když ale v roce 1998 vyhrála ČSSD volby s pomocí těchto peněz, najednou jsem byl na politickou objednávku zatčen při cestě do práce a to dne 23.3.1999. Byl jsem uklizen do vazby na 33 měsíců a propuštěn jsem byl až na základě délky vazby – dosáhl jsme maximální doby věznění bez rozsudku, jaké je vůbec možné!
Co se však dělo u soudu, překonalo všechny moje nejhorší očekávání. Soudce Kydalka vědomý si svojí podpory od ČSSD naprosto nedbal platných zákonů, dělal si, co chtěl a soudil podle svých představ. Například po celou dobu jsem měl na plnou moc advokáta JUDr. Jaroslava Vernera. Soudce Kydalka ho ale vůbec nepředvolal k jednání soudu a stanovil mi advokáta ex-offo, i když jsem obhájce měl. Musím konstatovat, že ex-offo JUDr. Vít Široký mne hájil dobře, ale proti flagrantnímu porušování práv nemohl nic dělat. Dokonce na něj soudce Kydalka podal stížnost k České advokátní komoře.
Tato stížnost ilustruje, jak se soudce Kydalka snažil zastrašovat každého, kdo mi pomáhal. Před jednáním soudu jsem požádal o krátkou poradu s obhájcem. Soudce Kydalka mi ji zamítl. Obhájce namítl, že mi ji zamítnout nemůže, jsem ve vazbě a mám právo se s advokátem poradit. Na poradě trval, dokonce odešel za předsedou soudu, aby poučil soudce Kydalku, že porušuje zákon. Následně na něj Kydalka podal stížnost advokátní komoře, která ji zamítla. Do protokolu pak Kydalka uvedl:
„Obžalovaný žádá o povolení porady s obhájcem. Žádosti se nevyhovuje.“ Později Vrchní soud rozhodoval o mém odvolání a rozsudek zrušil. Na moji námitku o porušení zákona však napsal, že z protokolu nevyplývá, že by soudce poradu neumožnil. To nás udivilo. Obhájce šel do spisu a zjistil, že soudce Kydalka přemazal bělobou NE- ve slově nepovoluje. Takže z protokolu vyplynulo, že mi ji vlastně povolil. Když jsme namítali, že došlo ke zfalšování protokolu, soudce prohlásil, že se asi spletla zapisovatelka… Dodnes tak není jisté, jak vůbec soudce nakládal s protokoly a co na nich dalšího měnil – přesto nebyl nikdy potrestán a mohl mne dál „soudit“. Zapisovatelka z pochopitelných důvodů nebyla vyslechnuta a předseda soudu žádné šetření raději neprovedl…
Další jednání soudce Kydalky zcela vybočuje z nějakého předstírání nezávislosti a nestrannosti soudu. Například zadržel dopis mezi mnou a advokátkou Mgr. Lehárovou. Přesto, že jsem mu sdělil, že mne zastupuje a JUDr. Široký prohlásil, že jí dal substituční plnou moc, soudce Kydalka otevřel a přečetl dopis mezi mnou a obhájcem! Vůbec se nebál porušit jakékoliv moje právo. Navíc po věznici požadoval, aby zjistili, o čem se radím s advokátem! Což věznice s ohledem na zákon odmítla…
Vrchní soud věc po mém odsouzení na 11 let(!) dvakrát věc vrátil. Argumentoval tím, že má být rozsudek stručný a jasný. To ale soudce Kydalka nemohl dopustit, protože by neměl argumenty. Výslech svědka v protokolu byl například na 2 strany a v rozsudku zcela překroucený na 5 stran! Přitom soudce tvrdil věci, které svědci neřekli nebo popřeli! Například svědek Kočí potvrdil, že jsem nikdy nedával pokyny k převodu akcií a z tohoto prohlášení soudce Kydalka dovodil, že jsem k tomu dal pokyn. Stejně tak svědek Pavlíček potvrdil, že jsem makléři Šimsovi předával peníze, ale prý neřekl, že pro Consus, takže to bylo za něco jiného – přitom takové platby žádné jiné nebyly! Tvrdil, že moje firma neměla dostatečný obrat, což jsem vyvrátil daňovým přiznáním s výší přes 300 milionů, ale tvrdil to klidně dál!
Já jsem tedy zaplatil za akcie, podepsal kupní smlouvu a byl jsem na základě Šlajerem zfalšovaných dokladů odsouzen na 11 let!
Tak probíhal tento politický proces, kde bylo úplně jedno, zda jsem zaplatil nebo ne. Zda existovala smlouva atd. Bylo důležité nedopustit, aby se našla cesta mezi mnou zaplacenými penězi a sponzorským darem Šlajera ČSSD.
Navíc soudce Kydalka, když prováděl prohlídku prostor a tresoru po mrtvém Šimsovi u nás v kancelářích, tak neprovedl otisky prstů ani pachové stopy. Přestože je předtím sám nařídil. Do kanceláří přišel, popadl listiny a zmizel s nimi na soud. Byly to Šlajerem zfalšované doklady a měly prokázat, že jsem nezaplatil. Pokud by tehdy udělal otisky, prokázalo by se, kdo je zfalšoval. Později jsem našel originály dokladů. Ovšem Kydalka nemohl dopustit, abych prokázal svoji pravdu. Prohlásil je za falzifikáty, aniž by je jakkoliv zkoumal! Já jsem přitom doložil tyto doklady znaleckým posudkem na pravost listin a nyní mám i znalecký posudek na pravost Šlajerových podpisů. Je jasné, že teď existuje původní kupní smlouva, že se doklady falšovaly, abych nemohl prokázat zaplacení. Přesto jsem odsouzen, ač ve spise je jasné, že šlo o běžný obchod.
Ve vězení jsem strávil 9 let. Soudy mne nechtěly pustit, protože jsem trval na svojí nevině.
Se všemi vadami a nesmysly dokázal tento případ projít všemi soudy. Vrchní soud v době, kdy byla moje zákonná soudkyně nemocná (JUDr. Papežová) mi nezákonně vyměnil soudce a Zelenka mi trest potvrdil. Šlajer pak ovlivňoval ostatní soudy – například na Ústavním soudu musela odstoupit soudkyně, protože za ní Šlajer byl a přesvědčoval ji, že jsem vinen! A že se nesmí provalit financování ČSSD z rozkradených peněz.
Několikrát jsem dával návrh na obnovu řízení, soud ji vždy zamítal, že ho důkazy nezajímají, že smlouva (potvrzená znaleckými posudky) je asi falešná atd.
Byl jsem odsouzen v politickém procesu, kde soudci vědomě lhali a podváděli. Dostal jsem 11 let, abych se nemohl bránit. Nikdy předtím jsem trestán nebyl. Ale tomu soudy nevěnovaly žádnou pozornost. Takto funguje v ČR „spravedlnost“. Vůbec nezáleží na tom, zda člověk něco nezákonného udělal nebo ne. Ale zda je tady politická objednávka, kterou musí soudci splnit. Nicméně se nikdy nevzdám, protože pravda nakonec vyjde najevo a hlavně jednou se někdo najde, kdo pochopí, o jaké šlo svinstvo.

Sdílej

POŽADUJEME PRÁVO A SPRAVEDLNOST NÁPRAVU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ ODVOLÁNÍ NSZ PAVLA ZEMANA

Sdílejte tento příspěvek s vašimi přáteli. #ManifestIAV