CZ = česká žumpa

Kategorie: Kauzy

V Roce 2011 v hlavních mediálních zpravodajských relacích (internet, ČTV, TV Nova, TV Prima atd.) byla prezentována nepravdivá (neověřená) a poškozující mou osobu informace. Jelikož se mi to přirozeně nelíbilo, obrátil jsem se na český soudní systém se žalobou na televize. Efektem práce, dle mého názoru, zkorumpované a zmanipulované justice bylo, že Ústavní soud a Evropský soud pro lidská práva ve Strassburku věc uzavřely s tím, že k ničemu nedošlo a Listina základních práv a svobod platí jen někdy a jen pro někoho. A já to zrovna nejsem. Toto poznání mne stálo cca 300.000 Kč a nevysoudil jsem nic. Velice mne pobavilo, když jsem si přečetl na internetu, že paní Ing. Vitáskové byla přisouzena náhrada za újmu na cti ve výši 100.000 Kč. Tato částka jen dokazuje míru pohrdání “nadlidí (übermenschen)” vůči ostatním plebejcům. Kolik že je to násobků měsíčního platu “nezávislého a spravedlivého” soudce? A odpovím si sám: tak asi něco kolem nebo lehce nad polovinou. A to už o platu ředitele ČTV ani nemluvím. To vše výše popsané je možno shrnout do několika slov: korupce, korupce, korupce, žumpa.
Kauzu proti ČTV jsem prohrál. Kauza s TV Nova se vyvíjí úplně stejně a nyní je u Ústavního soudu. Samozřejmě nyní můžete namítat, že žaloba byla vedena špatně atd., neboť po bitvě je každý generál, ale skutečnost byla taková, že jsem nebyl schopen najít žádného právníka, který by šel proti ČTV. Až těsně před prvním stáním se mi podařilo najít právního zástupce. Ale i tak to byla jen smutná fraška. Došel jsem k poznání, že justiční systém potřebuje reformu. A to: soudce musí být nezávislý, ale právně a materiálně zodpovědný za svá rozhodnutí, když rozhoduje mnohdy o bytí či nebytí jiných lidí. Funkce soudce by měla být volenou funkci a soudci by měli být volení občany v příslušném regionu na dobu např. 5 let. Nominovat by je pak na základě voleb snad měl prezident? Totéž u státních zástupců a notářů.

Sdílej

POŽADUJEME PRÁVO A SPRAVEDLNOST NÁPRAVU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ ODVOLÁNÍ NSZ PAVLA ZEMANA

Sdílejte tento příspěvek s vašimi přáteli. #ManifestIAV