Jak mne česká justice připravila o byt a peníze

Kategorie: Kauzy

Ke “ctěné”, dle mne neschopné a zkorumpované, justici – vyhrál jsem jako jeden z mála soud s RPG-Residomo-Heimstadem ve věci bytu. Ano, soud jsem sice vyhrál, všichni zúčastnění, tj. žalovaná strana, soudy advokáti, na tom vydělali, ale já, přestože mám v ruce rozsudek, že jsem vyhrál, o vše jsem přišel – přišel jsem o peníze , cca 170.000 a o právo nájmu bytu a tedy i vše zaplatil. Byl jsem doslova vyhozen z najímaného bytu (ten byl v rámci privatizace OKD ukraden státu) na základě údajné neplatnosti mé nájemní smlouvy (jednoroční a automatickým prodlužováním). Po několikaletém soudním řízení Ústavní soud shledal mou smlouvu jako platnou, i když nějaký čas před tím stejnou smlouvu Ústavní soud prohlásil za neplatnou, a já věc vyhrál. Ale jelikož již před tím jsem na základě soudního rozhodnutí musel byt opustit, tudíž moje smlouva “vyhasla”. A jelikož asi pro funkci soudce musí člověk splňovat podmínku buďto debility nebo omezeného myšlení (nemožnost domyslet následky svých rozhodnutí, případně tato dovednost je zkřivena korupcí), soud nerozhodl o vrácení stavu věci do výchozího bodu. A tak to dopadlo, jak jsem popsal výše. A ministerstvo spravedlnosti mi odepsalo, že není důvod mi jakoukoliv křivdu odškodňovat, neboť vše proběhlo dle zákona, soudy ani stát v ničem nepochybily.

Sdílej

POŽADUJEME PRÁVO A SPRAVEDLNOST NÁPRAVU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ ODVOLÁNÍ NSZ PAVLA ZEMANA

Sdílejte tento příspěvek s vašimi přáteli. #ManifestIAV