Jak se stát neplatičem nájemného

Kategorie: Kauzy

Napíšu jen zkráceně, ale mám docela velkou složku od soudu. Případ se táhnul cca 4 roky.
V roce 1992 jsem dostal od státu dekret na byt. Odstěhoval jsem se okamžitě.
Dekret na byt jsem od městského úřadu v Praze dostal na základě dlouhodobé žádosti o byt, tedy už mnoho let v bývalém režimu.
Obdržení dekretu jako takového, bylo podmíněno tím, že odevzdám sklepní garsonieru, která za socialismu byla vyjmuta z bytového fondu.
Nicméně, šlo o to. Do této garzonky jsem se dostal po domluvě s původním nájemcem, který dostal povolení k práci v zahraničí. Po nějaké době venku, se ale rozhodl, že emigruje. Po zjištění tohoto stavu orgány ČSSR bylo zabaveno vše co měl nájemník v garzonce. Moc toho nebylo. V té době ale už byl tento rádoby byt vyjmut z bytového fondu. Já s celou rodinou jsme se měli vystěhovat. Po dohodách s ONV a po zjištění, že jako rodina nemáme kam jít, vznikla dohoda, ústní, že můžeme dál ten prostor obývat a pokud nám dá ONV byt nebo si sami něco najdeme, uvolníme tu bývalou garzonieru. Nebyla sepsána tehdy žádná nájemní smlouva, protože to byl nebyt, nebyl vydán žádný předávací protokol. Jenže bohužel, s mým kádrovým posudkem vlastně šance nebyly, ani na školnický byt.
Po čase, jsme získal práci, kde byl k dané práci určen i byt. Mimo Prahu. Ten jsem ale musel uvolnit ihned kdy nám skončila pracovní smlouva na dobu určitou a manželka nechtěla dál žít venku. Vrátili jsme se do Prahy v červnu 1989. Takže potud jen zkráceně.
Jak jsem zmínil v roce 1992 mě byl dán k dispozici konečně byt, ale to už jsme s manželkou byli rozvedeni. Byt jsem dostal na základě vystěhování nebytu a vrácení klíčů. Jedny jsem si směl nechat, protože jsme měli ještě společně s úřednicí zapsat elektroměr a plynoměr abych nečekal zbytečně venku. K tomuto již ale nikdy nedošlo.
Bral jsem celou záležitost za uzavřenou, já si nechal stavy zapsané, jim jedny poslal a dál už jsem žil v novém. Nebylo fyzicky co předávat.
Po čase jsem poznal človíčka, co měl v nájmu to co jsem já cca 10 let měl jako byt, on to měl údajně jako nebyt. Při jedné návštěvě u něj, jsem zjistil dle složenky co byla na stole, že platí energie mým jménem. To mě přišlo divné, tak jsem se ptal. Prý to je v pořádku, že tak mu bylo řečeno. Dokonce mě ukázal za ta leta nasbírané útržky složenek, jako doklady o zaplacení. Zaplaceno bylo, ale přesto jsem ho upozornil, že chci aby zařídil, že vše bude převedeno na jeho jméno. Slíbil, ale nestalo se. Pak jsme se už vlastně neviděli a já to pustil z hlavy. Vůbec mě nenapadlo, co se může stát. Přece jen to už bylo už 15 let co jsem tam nežil, neměl klíče od domu, prostě jsem žil jinde.
V roce myslím 2009 mě ale najednou kontaktoval nějaký úředník po telefonu, kde k číslu přišel neřekl, že dlužím na nájemném v daném bytě.
Vysvětlil jsem situaci, on řekl, že se na to podívá a já ještě nabídnul spolupráci. On slíbil, že když se nedohledá či bude potřebovat něco, že mě dá vědět už písemně na mojí adresu trvalého bydliště, kterou jsem mu nadiktoval. Dál se ale nic nedělo. Opět jsem to pustil z hlavy.
Někde v roce 2010 přišla předvolánka k soudu pro dlužné nájemné ve výši 51 tisíc korun. Po prvním stání, které vlastně jen mě určilo donést soudu jako důkaz dekret na byt co jsem dostal.
Toto jsem soudu předložil a nakonec soud vyhrál. Konec to ale nebyl. Oni se odvolali. A mezi tím mě poslali i dopis se sníženým dlužným nájemným na částku 48 tisíc, že prý jsem zase něco uhradil. Jenže já nic nezaplatil a ani nikdy předtím, jsem tam nájemné neplatil. Co se týkalo jako nájemného, jsem ONV měl určeno platit ve zvláštním režimu částku 75,- Kčs / měsíc a to přímo v hotovosti na pokladně OPBH. Jinak veškeré opravy v bytě, jsem si hradil sám, kominíka, instalatéry co čistili barákovou kanalizaci, veškeré škody v “bytě” způsobené danou ucpanou kanalizací a mnoho jiného, co běžný nájemník nehradil a vždy to bylo uhrazeno OPBH nebo ONV.
To jsem odbočil. Takže zpět. Tenkrát jsem vůbec netušil dopad daného snížení dluhu. Soud pokračoval. Oni něco řekli, já doložil písemné doklady, oni zase něco oponovali, já zase doložil. Prostě jsem musel dohledat záležitosti i 20 let staré. Jediné, co jsem nedohledal, byl doklad kdy jsme podepsali já a úřednice úřadu předání dekretu a tím i z mé strany předání klíčů. Pamatuji dodnes, že to vše bylo na jednom dokladu. Šlo o to, že oni, tedy úřad jen slovně mě napadnul u soudu a já musel při oponování doložit doklad, tedy zápis. Oni vlastně tehdá popřeli od základu vše, ale museli nakonec díky tomu co jsem předložil já, přiznat, že dané se ve spisu na úřadě v archivu nachází. Samozřejmě že tam je i doklad o předání klíčů a dektretu, ale soudu zapřeli, zapírali vždy, dokud jsem já nepředal soudu podloženou pravdu důkazem. Soud prohráli, ale dali odvolání k Městskému soudu.
Tam už se se mnou ani s mým právníkem nikdo nebavil. Jednání trvalo cca 5 minut, následně odchod na chodbu na 2 minuty. Na chodbě mě právník řekl, že viděl u jedné ze soudkyň už rozsudek. Tedy vše dopředu připravené. Tento soud jsem prohrál, bez možnosti se dovolat k vyššímu soudu. To snížení dluhu, mělo svůj důvod. Částka přes 50 tisíc by mě umožnila odvolat se dál. Pod 50 tisíc se jedná o bagatelní částku a zde už se odvolat nejde, co víc odvolávali se na soudní precedet, kde soud prohráljiný člověk co nepředal byt a ještě dlužil. Jenže tam šlo o to, že on byl nájemník se smlouvou a předávacím protokolem, kdežto já nebyl smluvním partnerem a v době kdy jsem dostal byt a odevzdal klíče, jsem měl všechno uhrazeno.
Toto mělo také svůj důvod. Moje prohra jim umožnila podat další žalobu a to na úmyslné neoprávněné obohacení. Vyčísleno na částku kolem 200 tisíc. Tuto jsem také prohrál, i když se soudce vcelku přikláněl na mou stranu. Ale na rovinu jsem dostal od něj informaci, že nepůjde proti prvnímu rozhodnutí v prvním sporu.
Nicméně podal návrh na splácení a mohl jsem si určit výši platby. Ta je 2000,- Kč /měsíc s tím, že proti rozsudku se lze odvolat nejdříve za 3 roky od nabytí právní moci rozsudku. Příběh plný rozporů, ale je to skutečnost. Dá se věřit, že majitel domu, notabene státní úřad ve svém domě nechá bydlet na černo někoho, byť je tam zaplacené nájemné za určité časové období i když byl dán k užívání jiný byt? Nedá. Ano nedá, dům má ve správě správní firma. Daný úřad má hned tři a ty si střídají v určitých časových obdobích kolem dokola určité obvody. Zakopaný pes bude nejspíš ve správních firmách. Kde se tam vzal jiný nájemník, když o tom sám bytový úřad města neví a vehementně popírá, že tam bydlel někdo jiný a tvrdí, že já platil nájemné, jak jsem mohl platit nájemné, když jsem neměl nájemní smlouvu? Atd. atd. Na rovinu, kdyby mě někdo podobné vyprávěl, nevěřil bych, že soud odsoudí bývalého jako nájemníka, že nebude pátrat po celém problému, že bude brát v potaz lži a pravdu hodí pod stůl. Nebyly totiž vůbec předvolání navrhovaní svědci, nepříhlíželo se moc k důkazům, vlastně vůbec. Soud nedovolil aby Městský úřad předložil celý spis tak jak požadoval můj právník, soud nedovoli výslech obyvatel domu. Dle mého osobního zjišťování, mě totiž nájemníci vůbec neznali i když úřad tvrdil, že výslechem nájemníků bylo potvrzeno, že jsem tam pravidelně bydlel ….. .
Takže jen zkráceně. Spis je mnohem delší a příběh na papíře, který jsem dal k soudu má 10 stran A4.

Sdílej

POŽADUJEME PRÁVO A SPRAVEDLNOST NÁPRAVU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ ODVOLÁNÍ NSZ PAVLA ZEMANA

Sdílejte tento příspěvek s vašimi přáteli. #ManifestIAV