Kauza rozkradeného fondu

Kategorie: Kauzy

Můj případ je starý, ale stále aktuální. V roce 1996 rozkradl jistý Šlajer investiční fond Consus a z těchto peněz financoval ČSSD a svoji beztrestnost. Mne jako velkého akcionáře nechal stíhat a nakonec i odsoudit, neboť se mu podařilo dostat se ke smlouvám a dokladům, které dokládaly, že jsem akcie z fondu řádně koupil a zaplatil. Na základě jím vyrobených falsifikátů jsem byl soudcem Kydalkou odsouzen na 11 let!!! To proto, abych se nemohl bránit a dohledat doklady. Přesto se mi podařilo nalézt originál kupní smlouvy a dokonce i doklad, kterým Šlajer nařizuje likvidaci a falšování dokladů v můj neprospěch. Mám znalecké posudky o pravosti listin, protože soudce Kydalka odmítal provést posudky. Opět jsem tedy podal návrh na obnovu řízení. Je jasné, že jsme nevinen a že jsem oběť procesu, který byl horší než proces s Miladou Horákovou. Já jsem totiž ani nesměl říct poslední slovo, byla mi odebrána možnost pronést závěrečnou řeč. Soudce Kydalka mne soudil bez mého obhájce, zfalšoval protokol z jednání, rozsudek vyhotovil za 2 hodiny – ač čítal 150 stran, zastrašoval obhájce a otevřel dopis obhájci, který přečetl. Takový proces tady nebyl ani v 50. letech. A vím, že dál bude lhát a dělat, že mne odsoudil spravedlivě a to přesto, že jsem si dovolil koupit a zaplatit za akcie! To je skutečně velký zločin, vždyť v 90. letech se přece za nic neplatilo…