“KLEKNEME NA NĚ…”

  • IAV požaduje zákon, který by odškodnil poškozené firmy, investory, akcionáře, zaměstnance, občany

Institut Aleny Vitáskové z.s. ochrana lidských práv a svobod (dále jen IAV) se pátým rokem zabývá bezprávím, které v mnoha směrech u nás vládne. Podrobně se zabýváme rovněž akcí pod názvem „klekneme na ně“, kterou údajně před léty „vymyslelo“ ministerstvo financí ještě v dobách, kdy byl jejím ministrem nynější premiér Andrej Babiš. Škody, které tato bezhlavá nebo dokonce promyšlená „akce“ státu vůči podnikatelům napáchala se nedají vyčíslit. Škody materiální, morální, zmařené lidské životy, rozkol v rodinách, rozvody, dopad na děti. Ztráta pracovních míst, ztráta přínosu z podnikatelských činností do veřejných financí.

Minimálně tři sta firem skončilo své podnikání, jejich zaměstnanci přišli o práci. Zabýváme se pochopitelně pouze těmi, kteří byli takto likvidování nezákonně, nic prostě neprovedli. Daňové nedoplatky, nebo budoucí „úmysl“, že daně platit nechtějí prokázán nebyl. A nyní se soudy budou plnit žalobami na stát. Začnou konečně soudy plnit nezávislý pilíř demokracie, budou považovat občana nad státem?  Začnou skutečně odškodňovat poškozené občany a firmy tak, aby udělali stop bezpráví na nich páchaných? Je pravděpodobné, že si ministerstvo financí, které je za tyto zničené firmy nejen politicky odpovědné „umyje ruce“ a přenechá náhradu škod na soudech.

Jen krátce, jak takové zničení podnikatelského sektoru pod vlajkou státu probíhá, když je z vyšších politických míst nařízeno „klekneme na ně“.

Firma XY je dle finanční správy údajně podezřelá, že nebude platit daně, nebo že je součást tzv. karuselového obchodu. Firma XY dostane výzvu, aby možný budoucí daňový nedoplatek uhradila – podotýkám do 3 dnů například ve výši 400 mil. Kč. Firma má na svém účtu 600 mil. Kč. Ale to je již v běhu zajišťovací příkaz a je obestaven nejen majetek, ale i účty. Firma nemá z čeho údajný „budoucí“ nedoplatek uhradit, přestože finanční prostředky na účtu má.

Nastává varianta a) firma se poroučí ke dnu, ztrácí odběratele, dodavatele, nemá z čeho uhradit údajný daňový nedoplatek. Firma končí podnikání, je v insolvenci. Do vyřešení „uměle vyvolaného problému“ (což trvá asi tři roky), končí její mnohdy velmi úspěšné, mnohaleté podnikání. Varianta b) firmě někdo půjčí 400 mil. Kč, aby do třech dnů tento smyšlený budoucí nedoplatek uhradila. Firem, které spadají do varianty b) je podstatně méně, banky vám nepůjčí. Přesto s částečně „čistým štítem“ podnikání ukončí také. Zajištěné účty a majetky nedovolí, aby mohla dále podnikat.

Zhruba po tříletém šetření, se prokáže, že se finanční správa „spletla“, že firma měla vše v pořádku a žádný budoucí daňový únik nehrozil. Po takovém rozuzlení nelze říct, „promiňte, zapomeňte, spletli jsme se“.

Majitelé firem, akcionáře, zaměstnance čeká dlouhá cesta za dosažením spravedlnosti, za dosažením náhrady škody. Platí to u těch, kteří mají ještě sílu a zdraví, kteří se dožili konce své dehonestace a budou se o své právo dále ucházet.

Mnozí z poškozených nemají již sílu, ani peníze na advokáty, aby ve svém boji za spravedlnosti pokračovali. Jejich boj nemá konce v mnohaletých soudních sporech se státem. I v těchto sporech, jako poškozená firma, občan, akcionář stojíte u soudu proti státu, který se vám může beztrestně vysmívat a také to s radostí dělá.

IAV bude iniciovat příslušný zákon, který by urychlil proces řádného odškodnění těchto obětí svévole státu. Odškodnění firem, zmařených investic, škody napáchané akcionářům a v neposlední řadě škody, které vznikly z tohoto procesu občanům, zaměstnancům.

 

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV

Institut Aleny Vitáskové z. s. ochrana lidských práv a svobod

 

Praha 6. 10. 2021

Sdílej

POŽADUJEME PRÁVO A SPRAVEDLNOST NÁPRAVU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ ODVOLÁNÍ NSZ PAVLA ZEMANA

Sdílejte tento příspěvek s vašimi přáteli. #ManifestIAV