korupční prostředí ústeckého kraje, policie, státního zástupců, účelově zmanipulované znalecké posudky,…

Kategorie: Kauzy

Přes těžký zdravotní handicap jsem vystudoval Gymnázium Litvínov s ekonomickým zaměřením, další maturitu, jsem získal z oblastní výpočetní techniky v Ústí nad Labem. Nyní ve 52. letech studuji právní asistenci s cílem dokončit plnohodnotně práva.
Celá kauza se začala odvíjet od roku 2014, kdy si mi synové začali stěžovat o nadměrném násilí vůči nim (Petr 16.2.2010 a Pavel 2.11.2011), cizím člověkem, za kterým matka dětí odešla.
Abych nenabyl subjektivního dojmu a vyhnul se ústeckému kraji, který je vyhlášený svým korupčním jednáním na všech úrovních činných orgánů, jsem po prvním zastupování právním zástupcem JUDr. Volákem (Voláková – manžela je vedoucím státním zástupcem v Mostě) a po zjištění z důvěryhodných zdrojů dozvěděl, že dotyčný člověk, který mé syny nadměrně trestá, bez mého vědomí a důsledky byly patrné na nich samotných, včetně poraněních, jsem zjistil, že tato osoba je zájmovou osobou mostecké policie a informátorem v oblasti návykových a psychotropních látek na mostecku. Což bylo pro mě jako otce velice šokující. Informoval jsem dotyčného advokáta JUDr. Voláka, který mi sdělil, ať to nechám být, jinak mě to zničí, rozhodně věděl s jakou mašinérií budu v rámci zákona bezradně bojovat.
Proto jsem zvolila právního zástupce z Prahy Mgr. Petra Sýkoru, a to náhodným výběrem. V zájmu dětí a jejich draví a blaha jsem pořizoval nahrávky s jejich spontánními stížnostmi a informoval již od samého počátku i jejich matku, která toto však odmítala.
Abych nenabyl subjektivního dojmu jako otec, byl mi doporučen advokátem Mgr. Sýkorou nezávislý renomovaný klinický psycholog PhDr. Jíří Tyl, který ve spolupráci s další kapacitou v oboru dětské klinické psychologie Prof. MUDr. Fabarem DrSc. zpracovali odborný posudek, jak na mé syny, tak na mou osobou. Jejich stanovisko bylo jasné a evidentní, kdy je jedná o vážné psychické a fyzické týrání mých nezl. synů.
Věřil jsem v zákonnost a zákonné normy tohoto státu, zvláště pak, které jsou v zájmu nezl. dětí i na základě Úmluvy o právech dítěte. Peklo, které se rozjelo proti celé mé rodině je těžko k uvěření.
Na podnět OSPOD v Mostě, bylo podáno trestní oznámení (leden 2016) a vyšetřování se ujali kriminalisté, když hlavní vyšetřovatelka byla zároveň členkou komise OSPOD a vlastně si psala sama sobě postupy, jakým směrem se má OSPOD ubírat. Ihned započalo zahlazování stop trestného činu, manipulací se spisem OSPOD, vyjímáním důkazních dokumentů v závislosti na stížnostech, jak postupoval spis na Kraj, kde tyto jich chyběly (hromadně byly založeny ve dvou dnech až stovky stran 28-29.12.2016)
Od první chvíle mi bylo zamezováno náhled do spisů PČR, kdy jako neznalý zákona, jsem netušil co všechno se dá zfalšovat.
Obezřetně jsem všechny jednání, podání vysvětlení, soudní řízení, prostě všechno zaznamenal na audionosič pro ochranu dětí a k jejich ochraně života a zdraví.
Dne 7,3,2016 12:15 jsem se opětovně tázal v jakém stádiu je vyšetřování kriminalistky Burešové (též členky komise OSPOD), když jí z ruky vytrhl telefon kolega Valíček a šokujícím způsobem mi začal vyhrožovat verbálně “ať nechám dotyčného pana Vinše na pokoji, jinak se nám velice zle povede” a další verbální útoky na mou osobu, u čehož byla i má současná manželka a také klíčový svědek všech zranění mých synů a všech jejich výpovědí. Porušováním doručováním pošty, protože jsem okamžitě zřídil datovou schránku, se znova kriminalista Valíček dobýval do mého bydliště s doručením pošty a výkřiky na celé okolí “tady policie, okamžitě otevřete, apod” Děti plakali a dokonce ho ztotožnili, že je to ten pán co chodí s tím strejdou (Vinšem) do restaurace U Krokodýla v Mostě a kam je také vodí. Nynější manželka byla též svědkem. Zákonem dané stížnosti byly zahlazovány. Kriminalista Valíček i telefonicky vyhrožoval a ovlivňoval PhDr. Tyla zpracovatele posudku, aby mi nevěřil, že jsem známý manipulátor a další keci v kleci. Nečekaně byl případ odložen na základě kriminalistou Valičkem zpracovaný kamarádem Weissem (též člen komise OSPOD) dalším posudkem, kterého jsem se zúčastnil na chodníku. Začal jsem tušit, že nejhorší mám teprve před sebou.
První a jediné soudní řízení opatrovnického sporu vedený JUDr. Tesařovou a advokátkou matky JUDr. Soukupovou, známou svými praktikami hraničící s hyenismem, korupčního jednání se soudci v Mostě, čímž se sama chlubí na veřejnosti a později dokonce vyhrožovala mému advokátu z Prahy “že se zde nachází v Mostě a ústeckém kraji, kde platí zcela jiné zákony a protože má nadstandardní vztahy se soudci a předsedou soudu v Mostě, tak její klienti neprohrávají” Šokovaný advokát , který byl svědkem i účelově vedené protokolace JUDr Tesařovou k mé tíži, začala doba mého účelového a připraveného zařazení posudky mezi blázny, zprvu neaprobovanou “znalkyní” bez zdravotní praxe Mgr. Zuzanou Bouškovou. Díky všem audiozáznamům je evidentní falšování posudku její rukou a zkreslování skutečností, což později zahlazuje policie v Mostě a zastřešují státní zástupci Kůrková a Babčaník, vše pod dohledem státního zástupce Volákové. Roky 2016 byl nejen rokem falšováním posudků, ale i neskutečné účelové kriminalizaci mé osoby, což mělo mít za cíl a dostání slov, že se mi povede špatně, zastrašit mou osobu a rodinu dále nevypovídat proti zájmové osobě a informátorovi mostecké policie.
K dalšímu zranění nezl. Pavla došlo 27.10.2016, kdy jsem si ho převzal se šrámem přes obličej od proutku, co spontánně vylíčil, byla učiněna fotografie. Okamžitě jsem se rozhodl vyhledat lékařskou pomoc. Pediatrička MUDr, Škramlíková sdělila, že je na školení ať přijdu za 4 dny. Již mezi dveřmi mě vítala s informací, že takových fotomontáží viděla spoutu, aniž bych cokoliv řekl. Na základě doložených dokumentů dokonce pojišťovna vyplatila plnění, kde vše jistě konzultovali znalí těchto úrazů. Na OSPOD v Mostě mě vyhodili a to doslova. Podal jsem první trestní oznámení a doložil výpovědi, pracně přepsané desítky až stovky stran spontánních výpovědí, SMS korespondenci o tom jak informuji matku o tom, aby zamezila těmto útokům. 11.11.2016 přijela na OSPOD dokonce údajná znalkyně Mgr. Boušková, které děti opět, opakovaně jako pracovnicím OSPOD v lednu 2016 samy děti spontánně vypověděli o děsech, bití a nadávání cizím člověkem. Pro jistotu z toho nebyl učiněn ani zápis do spisu OM 494/2015 na OSPOD. V audio nahrávce Mgr. Boušková jasně hovoří, že byla seznámena s výpovědí dětí a že nejedná o nadměrné týrání. Na otázku co je to méně nadměrné nedokázala odpovědět s příslibem, že toto zanese do znaleckého posudku. Opak byl pravdou a doporučila bez jakékoliv aprobace, další psychiatrické vyšetření mé osoby, protože se může jedna u mé osoby o psychickou poruchu. Před podávání důkazů státnímu zástupci Kůrkové a Bačaníkovi, bylo vše zahlazováno.
Na policii jsem pod nátlakem vypovídali všichni já, moje nynější manželka , babička a děda. Nátlak, aby se vzdali svých výpovědí byl obrovský (Burešová a Valíček). Na to advokát reagoval stížností na GIBS ( v pořadí již 4) na kterou opět nikdo nereagoval.
Desítky až stovky opravných prostředků, stížností podložený relevantními důkazními prostředky se točili v kruhu ústeckého kraje dokud nevyšuměly. Vnitřní policie vyšetřovala vlastní policii s jasným cílem, nic se neděje protože já jsem byl označen za blázna.
Neustále jsme vypovídali celá rodina. Dědečkovi vykradli zahradu, s nápisem nechte Vinše na pokoji. To už moji rodiče dostali strach a před přivolanou policií nápis smazali.
Zůstali jsme jen já a nynější manželka, nejhorší jsem měl pocit že mám za sebou. Avšak kam až zajdou orgány mostecké policie se státním zastupitelstvím na mostecku je šokují a nezadá si to s řádně organizovanou mafií.
Po výpovědi mé současné manželky, která si v tu dobu dokončovala nástavbu s maturitou, z nenadání na školu nastoupil (dle zjištění z důvěryhodných zdrojů, lidé vysoce postavení, bývalý v URNĚ apod, čili nikoliv ze zdrojů jedna paní povídala) z věznice v Bělušicích dozorce, jako tělocvikář. Okamžitě si jí vyhlédl a pod záminkou školních závodů, jí vylákal pro soupisku do svého bytu a dne 10.7.2017 jí brutálně znásilnil. S pohmožděninami po celém těle, se psychicky zhroutila a lékařská zpráva s fotografiemi zněla jasně, vč. psychiatrického vyšetření a psychologického. Netušili jsme, že až tak postupují výše uvedené orgány k zastrašování lidí. Dehonestujícím způsobem, zesměšňováním, návštěvami ve škole, zahlazováním stop, kdy po dotěrných, ale opět řádných stížností na postup vyšetřování sám státní zástupce omluvil postup policie s tím, že pachatel nerozporuje čin, tak jak jej podatelka popsala, po omluvě prezidenta policie ČR a po pokračujícím stalkingu pachatele až do ledna 2018, státní zástupce Babčaník shodil věc ze stolu a případ odložil. Obratem obvinil mou manželku z křivého obvinění a tím psychická šikana a denní psaní opravných prostředků, stížností pokračovalo již na dvou frontách.
Zfalšováním spisů policie jsem byl zároveň obviněn i já z křivého obvinění , zájmové osoby a informátora z psychického a fyzického týrání mých synů.
V bezradnosti jsem navštívil senátorku Dernerovou, která byla v tu dobu předsedkyní komise OSPOD v Mostě vylíčil jsem jí celou situaci, tak potvrdila, že policie a státní zastupitelství jsou prohnilé (viz také audionahrávka) a zřejmě pod nátlakem se vzdala předsednictví komise OSPOD později a k mé tíži mě seznámila s člověkem, který mi údajně pomůže, protože má s OSPODem zkušenosti (vše co je zde uvedeno, je podloženo audionahrávkami, nikoliv subjektivními dojmy). Z dotyčného se vyklubal odsouzený pedofil, o čem musela mít senátorka povědomí, a aby mé děti nemohly dál vypovídat, byly mi na základe spolupráce OSPOD a SOUD odebrány k návštěvám, jako zločinec v probačním centru Rozmarýnek 2x týdně na 2 hodiny.
Rozezlený a s vědomím, že nemám co ztratit jsem vyhledal a předal posudky MSČR v Praze. To shledalo posudky zjevně poškozující a zahájil z vyšší moci úřední se znalci Weissem, Bouškovou, Drahozalem řízení. Bohužel opět zpět do ústeckého kraje a zahlazeno.
Mezitím jsem hltal studium práv, abych si doplnil vědomosti a právně se mohl zastupovat a v rámci zákona řešit nezákonné postupy všech činných orgánů, jen a pouze pro ochranu jedné jediné osoby , zájmové osoby a informátora policie Reného Vinše. Již dříve jsem byl upozorněn, že tento může cokoliv za tuto spolupráci a koho si usmyslí dostane do vězení.
Postupoval jsem dále dle zákonných norem pracovnice OSPOD pod tíhou důkazů a matky s mařením úředního rozhodnutí byly předány přestupkovému řízení na Magistrátu města Mostu a tím tutlání opět bylo ukončeno.
Vzhledem k procesní opatrnosti jsem navrhl při svém řízení z údajného křivého obvinění o nový psychiatrický posudek protože státní zástupce se oháněl posudky a mém údajném psychickém onemocnění, což je od 1.2.2019 nový trestný čin maření spravedlnosti falešným posudkem.
Opět jsem musel podstoupit psychiatrickému vyšetření v Beřkovicích u Prim. Rottera, který nezávisle ihned naznačil, že se jedná o nesmysly zcela účelové a jeho posudek po letité šikaně mé osoby, což je šířeno po sociálních sítích, také zahlazováno státním zástupcem Kůrkovou, na kterou jsem podal návrh na kárné řízení. Kupodivu si sama odepsala, že se ničeho nedopustila a kárné řízení tím prozatím skončilo.
Ve složce manželky a je patrné jak se usilovně pracuje na obvinění a umlčení nás za každou cenu, zapomínají státní zástupci v tom zmatku, lží a falšování i soukromé zprávy jako např: “nic co by pomohlo obvinit Hoška z křivého obvinění ” to ve věci údajného křivého obvinění zastrašením mé manželky po brutálním znásilnění.
Soud v Mostě JUDr Tesařová, bez mého vědomí ve spolupráci s advokátkou JUDR. Soukupovou připravila další věc k odebrání mých synů, aby nemohli vypovídat o zvěrstvech na nich činěných a od června mi jsou odebrány úplně se stykem 1x za 14 dní na 7 hodin. Kdy byl vypracován posudek známou školní psycholožkou rodiny informátora, kdy jeho matka též pracovala ve školství. Zcela beztrestně bylo při tajném předběžném opatření doslova vyhozeni moji rodiče, kteří se chtěli vyjádřit, má manželka a co je nejhorší pracovnicí ospod i synové, kteří dle zákona 359/1999 Sb., také chtěli vyjádřit k předběžnému opatření.
Zahlazování trestných činů pokračuje desítkami papírů, kterých by se obyčejný člověk dávno ztratil a k dnešnímu dni činní cca 5tis listů.
Na znalce falešných posudků bylo podáno trestní oznámení, na pracovnici OSPOD trestní oznámení ze zneužití pravomoci. Čas utíká a je to 6 let dopisování, šikany, znásilňování, vykrádání, rabování,… co je vše pod dohledem policie a státního zastupitelství.
Již máme obavu o svůj život, v podstatě nevycházíme z bydliště, aby se někde nevyřítilo vozidlo a nesrazilo nás náhodně, vše jsem byl nucen dát pod kamerový dohled, aby nebylo něco podstrčeno do mého vozidla.
Pokud je výše uvedené neuvěřitelné, tak všechny skutečnosti jsou zaznamenány a gigabajtech dat audiozáznamů a jejich přepisů.

Tímto chci zveřejnit jak pracuje mostecká a ústecká mafie, která sahá až do nejvyšších pater jak policie tak státního zastupitelství a korupce, která nemá obdoby.

Proto se hodlám urputně zapojit do potírání korupce a relevantními důkazy a zahlazováním stop trestných činů na mostecku, kde převlečená mafie z let minulých v podstatě vládne a je prorostlá do všech činných orgánů v ústeckém kraji, kdy jedna ruka myje druhou.

Ve zdvořilé úctě s důvěrou se hodlám začlenit i jako signatář a vše zveřejnit v plné míře.

Petr Hošek

Sdílej

POŽADUJEME PRÁVO A SPRAVEDLNOST NÁPRAVU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ ODVOLÁNÍ NSZ PAVLA ZEMANA

Sdílejte tento příspěvek s vašimi přáteli. #ManifestIAV