MILOST JE O MILOSRDENSTVÍ – NIKOLIV O VINĚ A TRESTU

DOPIS PREZIDEZIDENTOVI REPULBIKY MILOŠI ZEMANOVI

Zachránit lidský život, je mnohdy, jako zachránit svět. O to více to platí v dnešní době, kdy boj s pandemií se dostává do krizového řízení státu, zdravotní systém na mnohých místech kolabuje.

Institut Aleny Vitáskové (IAV), spolek „Rodiny obětí české justice“, „Spolek Šalamoun“, spolek „Šance na návrat“, signatáři Manifestu IAV se obrátili v tento sváteční den na prezidenta republiky Miloše Zemana dopisem, v němž se mimo jiné uvádí:

„Jsme si plně vědomi, že odmítáte vyhlásit amnestii a máte k tomu důvody, které chápeme a plně akceptujeme. Jsme si plně vědomi, že udělujete milosti velmi zřídka a nevyužíváte tak svého výsostného práva, přestože milost není o vině a trestu. Milost je o „milosrdenství“. Ve jménu „milosrdenství a pomoci bližním“ se na Vás, vážený pane prezidente, obracíme v této výjimečně těžké době pro náš národ, pro každého z nás. Ano, mnozí z nás mají strach o svůj život, mnozí z nás mají strach o život svých blízkých, kteří si odpykávají svůj trest ve vězení. Nehodnotíme, do jaké míry je, či není, tento trest zasloužený. Jsme si vědomi, že občané ve výkonu trestu, jsou lidé, kteří si odpykávají svůj trest, většinou oprávněně. Ani jeden z nich však nebyl odsouzen k trestu smrti, což v souvislosti s pandemií, pro mnohé z nich, může znamenat.“

IAV s výše uvedenými spolky, signatáři Manifestu IAV, žádá ve zmíněném dopise o:

  • „O rozsáhlé udělení milosti vybraným vězňům (tzv. podmíněnou milost)
  • Vězně: lékaře, lékařky, zdravotníky, pomocný personál do zdravotnictví a sociálních služeb převést do kolabujících zdravotních a sociálních zařízení – do první linie na tzv. prospěšné práce (např. takto pracoval pan Marek Dalík v penzionu v době, kdy nebyla tato krize), tuto výjimku ponechat vč. jejich ubytování mimo věznice. Pochopitelně máme na mysli vězněné osoby, které jsou této práce schopny.
  • Přerušení trestu u vybraných vězňů, kteří mají své kauzy u Nejvyššího soudu, Ústavního soudu, mezinárodních soudů – do vyřešení a ukončení těchto soudů. Nejednou se totiž stalo, že i tyto osoby byly nakonec zproštěny své viny a ve vězení pobývaly nezákonně.“

Celé znění dopisu naleznete na www.institut-av.eu

 

Alena Vitásková – předsedkyně IAV,

Praha, dne 28. 10. 2020

Sdílej

POŽADUJEME PRÁVO A SPRAVEDLNOST NÁPRAVU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ ODVOLÁNÍ NSZ PAVLA ZEMANA

Sdílejte tento příspěvek s vašimi přáteli. #ManifestIAV