Ministerstvo spravedlnosti-versus možná trestná činnost státních zástupců

Kdo kryje, selektuje, stíhá či nestíhá trestné činy?

V uplynulých týdnech je svět pohlcen pandemii. Stávající systém selhal a to především v evropských zemích. Hroutí se globalizace, která nepřinesla očekávání lepšího života pro lidi na planetě. S nedozírnými následky pandemie se budeme potýkat v neodhadnutelném období. A to nejen na zdraví a životech občanů, ale rovněž v oblasti hospodářství, propadu ekonomiky, škod, které se budou těžce napravovat. Přiznání, že EÚ je zcela nefunkční spolek, bude těžké, ale nutné. EÚ ponechala Itálii na pospas šířící se pandemií. Země EÚ zcela bezmocně očekávají pomoc z Číny. Zatímco v Číně zvládli postavit a vybavit za pouhý jeden týden nemocnici vč. vybavení, my jsme nebyli schopni vybavit zdravotnický personál základním vybavením, občané byli ponecháni na pospas samovýroby ochranných zdravotnických pomůcek.

Rusko, bez ohledu na dřívější útoky a sankce ze strany EU, podává pomocnou ruku italskému lidu v humanitární pomoci. Posílá jak odborníky na zastavení pandemií, tak zdravotnické vybavení. Čína již toto udělala a poskytuje pomoc nejen evropským zemím, ale dokonce zachraňuje i nás Čechy.

Ještě nedávno nějaký primátor Hřib, politik, který vystupoval vůči Číně v rozporu s naší státní zahraniční politikou, nejednal ani ve veřejném zájmu, pouze poškodil veřejný zájem, zájmy nás, občanů. Otázkou zůstává pro státní zastupitelství a OČTŘ, zda se svými postoji a bezdůvodné znepřátelení světové velmoci, nejednal v rozporu s Ústavou, zákony a zda se tímto, jako významný politik, nedopustil trestných činů, které by mohly být charakterizovány až poškozováním zájmů České republiky a jejich občanů. Je nutné na jisto postavit, že jeho chováním nedošlo k vlastizradě. Obdobné jednání, poškozující zájmy našeho státu, občanů naší vlasti, můžeme hodnotit rovněž u významného politika Novotného (ODS), k jehož výrokům se tato strana stavěla s úsměvem a pochopením, tudíž jeho výroky proti Rusku tímto schvalovala. V jiném případě totiž ODS sáhla k vyloučení straníka Václava Klause ml. za zcela nekonfliktní jeho vyjádření. Pro občany zcela nepochopitelné jednání ODS.

Jelikož OČTŘ obviňují poslankyni Maříkovou (SPD) z trestného činu, kdy se vyjádřila, dle jejich názorů v rozporu se zákony, tak je nutné prošetřit, v jakém rozsahu došlo k porušení zákonů výše uvedených pánů Hřiba a Novotného, které mají fatální dopad na naši zahraniční politiku, na veřejný zájem, v konečném důsledku s negativním dopadem na zájem občanů naší vlasti.

Čeká nás těžké období. Lze předjímat neodhadnutelné ekonomické dopady, které stávající systém bude jen složitě řešit. Na Slovensku, nám nejbližší zemi, byly zahájeny nevídané kroky. Nastala očista společnosti od zločinného syndikátu. Nelze jinak nazvat jednu z prvních rozsáhlých akcí proti justici (prokurátorům, soudcům, advokátům, dokonce bývalé vysoce postavené úřednici ministerstva spravedlnosti). Tyto osoby údajně nejen mařily spravedlnost, ale pravděpodobně byly součástí organizovaného zločinu.

Pro zvládnutí následujících období je nutné, aby očista proběhla i v naší zemi. Je nutné, aby se možná trestná činnost sahající až do justice, řádně prošetřila, její aktéři musí být vyřazeni zcela z veřejné práce. Náročná budoucnost, které nás čeká, nesmí být zatěžováno mařením spravedlnosti. Populistické řeči, arogance moci, byrokratický přístup některých politiků nelze tolerovat. Občané musí znovu uvěřit ve stát.

Občanská veřejnost nesčetně krát upozornila (podněty ke kárným žalobám, informace podloženy důkazy), ministerstvo spravedlnosti – naposledy ministryni spravedlnosti Marii Benešovou na řadu pochybení státních zástupců, kdy podezření z trestných činů bylo doloženo. Nezaznamenali jsme jakýkoliv posun k nápravě, přestože sám premiér Andrej Babiš a ministryně spravedlnosti Marie Benešová potvrdili, že se dá v České republice trestní stíhání objednat.

Institut Aleny Vitáskové z.s. a Manifest IAV – Občanů poškozených státem (dále jen IAV, M IAV) žádá opakovaně ministryni spravedlnosti, aby trestné činy státních zástupců byly řádně prošetřeny a potrestány. Zločin nad všechny zločiny je přece ten, který páchají ti, kteří mají ze zákona bdít nad dodržováním spravedlivosti, vymahatelnosti práva a spravedlnosti. Právo na spravedlnost mají všichni občané bez výjimky a zneužití pravomocí státních zástupců a soudců je nebezpečný jev. Nedávné události na Slovensku související s rozkrýváním rozsáhlého organizovaného zločinu, který sahal do nejvyšších pater justice, je pouze mementem.

  • Na Slovensku zadrželi a obvinili soudce, prokurátory, advokáty, pracovnici ministerstva spravedlnosti
  • Část z nich skončila ve vazbě
  • Mařili spravedlnost, napomáhali organizovanému zločinu
  • Kolik životů bylo zmařeno těmito zločinci

Porušování lidských práv a svobod, zneužívání pravomocí, maření spravedlnosti, nešetření zvlášť závažných trestních kauz pod rouškou právního názoru, to vše je v kontextu dění nejen na Slovensku apelem na odpovědné politiky, aby konali i v České republice.

 

 

Sdílej

POŽADUJEME PRÁVO A SPRAVEDLNOST NÁPRAVU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ ODVOLÁNÍ NSZ PAVLA ZEMANA

Sdílejte tento příspěvek s vašimi přáteli. #ManifestIAV