NAVALNY, NORD STRAM A NĚKOLIK KAPEK HOŘKOSTI…..

 

Energetický mix bez zemního plynu? Proč by se Putin chtěl zbavit Navalného? Proč Merklová nezachránila politiky z Katalánska? Vůdcové EU nejsou schopni sebereflexe, nápravy a návratu ke kořenům….

Co se skrývá? Kdo se skrývá? I tak může být hodnocena situace kolem ruského opozičního politika, blogera A. Navalného. Na první otázku se budu snažit odpovědět, na tu druhou si budete muset odpovědět sami.

Energetická soběstačnost, stejně jako její ekonomická dostupnost jsou jedním z ukazatelů hospodářské prosperity, konkurenceschopnosti, či životní úrovně občanů dané země. Evropská unie, jako jedna z ekonomicky nejvyspělejších seskupení na světě, dělá jednu chybu za druhou. Anebo to jsou „promýšlené“ kroky ku prospěchu…! Zde je na místě otázka: „KOHO?“ V jakém zájmu jsou tyto kroky prováděny. Věří ještě občané jednotlivých států EU, že tyto kroky jsou činěny s úmyslem zajištění prosperity a životní úrovně obyvatel jednotlivých zemí EU?

Masivní přechod na dotovanou „zelenou energii“, zastavení jaderných, uhelných elektráren a nyní snad i znesnadnění dovozu zemního plynu z Ruska. Dlouhodobý boj o projekt, téměř dokončeného tranzitního plynovodu do Evropy „NORD STREAM“ se snaží NĚKDO brzdit, nejlépe úplně zastavit. Proč je takový zájem na zastavení dodávek zemního plynu, neopomenutelného média pro zajištění bezpečných dodávek energií nejen pro domácnosti, ale především firmy? Vše probíhá v době, kdy se zásadně mění energetický mix v jednotlivých zemích EU a to v souladu s jednotnou evropskou energetickou politikou. Do jaké míry jsou firmy podnikající v zemích EU konkurence schopné na světovém trhu, když tvorba ceny jejich produktů je rovněž odvislá od cen energií.

Jak to je s cenou a bezpečností dodávek energií pro občany zemí EU, jak prudce roste v těchto zemích energetická chudoba? Kdo z občanů si bude moci v krátké budoucnosti dovolit tolik potřebné energie pro svoji domácnost, aby neupadl do energetické chudoby? Nestane se energie luxusem a bude určena jen pro bohaté? To jsou otázky, které se občanům „moc neříkají“, to by přece neměli vědět??!!

Dlouhotrvající „útoky“ na Rusko, vybízející k sankcím, embargu vůči této velmoci. Velmocí, která vlastní nejen nerostného bohatství, rezervoáry pitné vody, energetické zdroje, jako je například zemní plyn a ropa. To vše potřebuje Evropa pro své hospodářství, průmysl, energetickou politiku. Pokud se Evropa připravuje a realizuje bezhlavě (bez řádných vyhodnocení dosavadních kroků) přechod na nové energetické zdroje, nutně potřebuje alespoň v době přechodného období zemní plyn, jako prvek stabilizace a bezpečnosti dodávek energií nejen pro hospodářství, ale především pro obyvatelstvo.

O to méně lze pochopit právě ze strany západních mocností, EU nevyjímaje, nenávistné útoky vůči Rusku s pravděpodobným cílem zpřetrhat nejen hospodářské, obchodní, ale i diplomatické styky.

Jak jinak je možné nazvat jeden z posledních útoků tzv. „kauza Navalný“, která by mohla rozjitřit lidské city. Otázkou zůstává, proč by se chtěl Putin zbavit takové opozice, jako je bloger NAVALNÝ. Takovou opozici si rozumný vůdce bude chovat jako ve „vatičce“. Nebo si snad někdo myslí, že Putin není rozumný vůdce? To snad nemůže napadnout ani jeho největší nepřátelé a to dokonce ve chvíli jejich deliria.

Merklová se postavila hrdinně k „záchraně“ Navalného. Škoda, že neměla stejný postoj k pronásledování politiků např. v Katalánsku a neposkytla všem ochranu.

Vezměme v úvahu jen část „podivností“, které v případě Navalného může sledovat i laik:

  • Rusko na přání příbuzných převezlo Navalného do Německa, bezodkladně, jakmile to jeho zdravotní stav dovolil
  • Podivuhodné načasování Německa, prohlášení z nejvyšších míst o připravenosti přijmout blogera na léčení v Německu, za účasti Bundeswehru a specializovaných vozidel
  • Ruští odborníci předali zdravotní dokumentaci a byli připraveni s německými kolegy spolupracovat
  • Vláda SRN údajně kategoricky spolupráci odmítla a zvolila jinou cestu
  • Berlín zvolil „diplomacii“ – obviňování ruské vlády z údajného otrávení občana Ruska
  • Euroatlantičtí spojenci a EU požadují „mezinárodní vyšetřování“ pod záštitou Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW)
  • Na rozdíl od ruských toxikologů lékaři v Charité zjistili u ruského blogera inhibitory cholinesterázy a prohlásili, že byl otráven
  • Operativní zapojení německých vojenských chemiků z mnichovského ústavu farmakologie a toxikologie Bundeswehru se závěrem o zasažení A. Navalného otravnou látkou ze skupiny „novičoků“
  • Nepřipravuje se náhodou „konstrukce obvinění“ Ruska z porušení Úmluvy o chemických zbraních (CWC)? Nebo jen další sankce…?

Pokud se budeme věnovat podrobně celému ději kolem „akce Navalný“ nezbude nám ani „pár kapek novičoku“. To, co z celého nařčení zbude, je pouze a jen „pár kapek hořkosti“. Zbývá nám k zamyšlení, zda útoky na Rusko nejsou jen skrytým zájmem dostat se k jeho nerostnému bohatství a navíc porobit státy Evropy. Vyřadit EU z postavení nejvyspělejšího seskupení na světě.

Jde o Navalného, nebo jde „mimo jiné“ o Nord Stream? Energie, její dostupnost, bezpečnost dodávek, přijatelná cena nejen pro firmy, ale i pro občany. Pokud se podaří zmařit dodávky zemního plynu z Ruska v rozsahu, jak Evropa potřebuje, pokud se podaří znepřátelit Evropu s Ruskem, tak jeden z hráčů na světovém trhu vypadne.

Vítězem v tomto nepřátelském tažení rozhodně nebude skomírající Evropská Unie. Proces rozpadu EU je v chodu. Velká Británie patřila mezi politicky a ekonomicky nejvýznamnější státy EU. Odchod Velké Británie z EU je katastrofální prohra strůjců dosavadní politiky EU. Je to důkaz, že stávající vůdcové EU nejsou schopni sebereflexe, nápravy a návratu ke kořenům. Velká Británie dala svým odchodem najevo, že hodlá bránit národní zájmy, zájmy svých občanů a evropské hodnoty.

Závěrem si položme otázku. Kdo budou vítězové v této historické epoše?

 

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV

Mluvčí a signatářka Manifestu IAV

Hlučín, 4. 10. 2020

Sdílej

POŽADUJEME PRÁVO A SPRAVEDLNOST NÁPRAVU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ ODVOLÁNÍ NSZ PAVLA ZEMANA

Sdílejte tento příspěvek s vašimi přáteli. #ManifestIAV