NÁVOD JAK SE ZBAVIT VĚŘITELE

Kategorie: Kauzy

DALŠÍ NEUVĚŘITELNÝ PŘÍPAD ROZHODOVÁNÍ ČESKÉ JUSTICE
aneb
NÁVOD JAK SE ZBAVIT VĚŘITELE

POKUD NĚKOMU DLUŽÍTE PENÍZE, TAK ŘEKNĚTE U SOUDU,
ŽE JSTE PODEPSALI VĚŘITELI PRÁZDNÝ LIST PAPÍRU,
SOUD VÁS VŠECH DLUHŮ ZBAVÍ ZDARMA,
A BEZ INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ.

Shrnutí článku (pokud nemáte ani 10 minut času):
V ČR platí nový právní precedent, resp. návod jak se zbavit dluhů, exekuce i věřitele, aniž by se tato skutečnost dostala do širší mediální publicity. Po neúspěšném civilním soudním sporu o úhradu dlužné částky, kdy už i odvolací soud pravomocně zamítl vaše námitky, kdy je již také soudem na vás nařízena pravomocně exekuce a policie neshledala žádný trestný čin, své námitky ještě na doporučení odsouzeného advokáta a zejména policie po 3 letech doplňte, resp. změňte předchozí výpověď a začněte tvrdit, že jste věřiteli dali podepsaný prázdný papír a důvod si můžete vymyslet, jaký chcete, i když je to prokazatelná lež. O nic dalšího se už nestaráte, vše za vás rychle zařídí u jiného soudu Česká republika, kde vás zdarma zastoupí prokurátor i soudce, vše na účet věřitele a vy už mu platit nikdy nic nemusíte, naopak on ještě bude platit vám. Pro zastavení exekuci a odsouzení věřitele, když neexistují vůbec žádné důkazy na prokázání vinny, naopak všechny důkazy i nestranní svědci svědčí ve váš prospěch, stačí napsat do rozsudku, že soud neuvěřil výpovědi obžalovaného, ani bezúhonným svědkům, kteří všichni v dosavadním životě nebyli nikdy odsouzeni ani za přestupek, ale uvěřil např. několikrát změněné absurdní výpovědi 7 x soudně trestaného zjevně prolhaného recidivisty.

Jak Česká republika z bezúhonných občanů generuje kriminálníky !?

Můj kamarád podnikal ve stavebnictví, kde zaměstnával různé pracovníky, zpravidla pro nedostatek lidských zdrojů takové, které nikdo jiný ani zaměstnat jinde nechtěl. Tito pracovníci si však práce nevážili a tohoto kamaráda okrádali, nebo mu způsobovali různé majetkové i nemajetkové škody. Způsobené škody poté vymáhal soudně, ale stálo ho kromě spousty času i nemalé finanční prostředky za advokáty a nakonec stejně nic nedostal, protože tito pracovníci byli zpravidla i nemajetní. Krádeže a škody chodil i oznamovat na policii, která však nedělala vůbec nic pro usvědčení pachatele, všechny trestné činy, ani přestupky důsledně nikdy ani nešetřila a oznámení pod různými záminkami odkládala. Když už tyto krádeže a škody začaly nabývat na objemu, tak mu doporučili na policii, aby si nechal podepisovat tzv. zajišťovací směnky, aby případné škody snadněji a rychleji mohl poté soudně vymáhat. Takový postup mu poté odsouhlasili i jeho velmi dobře placení právníci, resp. advokáti.

Můj kamarád poté bez větší znalosti práva, si nechal tyto zajišťovací směnky podepisovat u některých pofidérních pracovníků doporučených zpravidla z úřadu práce a s vyšší mírou odpovědnosti včetně dohod o hmotné odpovědnosti.
Tito zaměstnanci, přestože měli podepsané tyto zajišťovací směnky včetně dohod, tak mu působili škody dál. Na výzvy k úhradě škody nereagovali a ignorovali i jakékoliv mimosoudní vyrovnání. Tento můj kamarád se následně obrátil na advokáty, kteří mu doporučili podat žaloby k soudu.
Advokáti připravili žaloby, resp. návrhy na vydání platebního rozkazu a můj kamarád je odnesl na soud vč. řádně vystavených a platných zajišťovacích směnek. Po vyzvání zaplatil soudu soudní poplatky a čekal, jak soud rozhodne. Soud následně vydal platební rozkazy a uložil všem těmto pracovníkům dlužnou částku v plné výši uhradit. Nikdo z dlužníků však nezaplatil ničeho, naopak začali účelově tvrdit, že na směnce není jejich podpis. Takovou námitku však soud neakceptoval, když i soudní znalec po vypracování znaleckého posudku konstatoval, že se jedná o vlastnoruční podpis a platební rozkazy poté nabyly právní moci. Jeden z dlužníků dokonce nakonec zajišťovací směnku uznal za platnou a zavázal se písemně k úhradě ve splátkách. Další z dlužníků se ovšem nechtěl s rozhodnutím soudu smířit a obrátil se účelově na policii s novým tvrzením, že údajně podepsal prázdný papír a to údajně z důvodu, že mému kamarádovi došli formuláře na svěřené předměty. Můj kamarád byl pozván na policii k podání vysvětlení, kde předal předmětné směnky včetně formuláře za svěřené předměty, resp. osobní kartu za svěřené předměty a policie věc po důkladném vyšetřování následně odložila, protože nešlo o podezření z trestného činu a všechny směnky mu vrátila. Můj kamarád se poté ještě dožadoval zahájení trestního stíhání proti tomuto dlužníkovi, který ho prokazatelně křivě obvinil, ale to z nepochopitelných důvodů policie také odložila.
Vzhledem k tomu, že i po několika měsících nikdo z dlužníků nic nezaplatil včetně dlužníka, který se písemně zavázal k úhradě dluhu ve splátkách, tak se obrátil po dohodě opět s advokátem na exekuční soud s návrhem na nařízení exekuce. Exekuční soud následně vydal rozhodnutí, kde nařídil exekuci a pověřil soudního exekutora provedením exekuce. Někteří dlužníci poté začali s obstrukcemi a obrátili se na soudního exekutora s návrhem na zastavení exekuce, ale exekutor a následně i exekuční soud včetně toho odvolacího svými rozhodnutími jejich návrh odmítl jako nedůvodný. Exekutor poté zahájil vymáhání dluhu, ale nic nevymohl, protože tito dlužníci byli stejně nemajetní.
A teď všichni svéprávní lidi pozorně čtěte dál, co je všechno možné zažít bezúhonným občanem v tzv. právním státě jménem Česká republika, která je podle Ústavy založena na úctě k právům a svobodám člověk a občana.

S odstupem několika let, kdy už můj kamarád s podnikáním skončil, protože mu tito pracovníci napáchali takové škody, že už neměl žádné zakázky a nebyl schopen už dále bez ztrát pokračovat, tak mu bez předchozího vysvětlení, aniž by vyšly najevo nějaké nové skutečnosti poslala policie dopis, resp. usnesení o zahájení trestního stíhání, kde ho obvinila, že údajně tyto směnky padělal a to tak, že pod záminkou, že mu došli formuláře za svěřené předměty, vylákal podpisy těchto pracovníků na prázdný papír, na který potom pomocí počítače a tiskárny doplnil text směnky, přestože k tomuto tvrzení neměla k dispozici corpus delicti, ani žádný znalecký posudek, nebo alespoň nějaký jiný relevantní důkaz.
Můj kamarád okamžitě podal stížnost státnímu zástupci a trestní oznámení dlužníky, ale ten jeho stížnosti nevyhověl z naprosto absurdních důvodů a policie oznámený trestný čin, který byl založen na křivém obvinění jednoho z dlužníků odmítla vyšetřovat z důvodů, že je můj kamarád obviněn již z jiného trestního činu.
Policii poté při výpovědi předal opět citovaný formulář za svěřené předměty, který však tento dlužník při výpovědi popřel z důvodu, že by ho kdykoliv viděl a začal opět tvrdil, že na tomto formuláři nejsou jeho vlastnoruční podpisy. Policie tedy nechala tentokrát již vypracovat na základě návrhu jeho obhájce znalecký posudek soudním znalcem v oboru písmoznalectví. Soudní znalec však konstatoval ve svém znaleckém posudku, že se jedná o vlastnoruční podpisy tohoto dlužníka a usvědčil ho tak ze lži. Místo toho, aby policie trestní stíhání zastavila a začala trestně stíhat tohoto dlužníka z trestného činu křivé výpovědi, tak státní zástupce na toho mého kamaráda podat obžalobu k soudu, kterou přesně opsal z usnesení police o zahájení trestního stíhání, přestože stále neexistovaly k takovému tvrzení žádné relevantní důkazy, právě naopak již existoval znalecký posudek, který prokazoval, že si vše dlužník vymyslel.
Soud následně nařídil jednání, kde tento dlužník stále na dotaz obhájce nedokázal vysvětlit, jak se dostali jeho podpisy na formulář za svěřené předměty, místo kterého podepsal údajně prázdný list papíru, na základě čehož policie založila trestní stíhání. Za tohoto dlužníka však začala bezprecedentně vypovídat sama soudkyně, resp. předsedkyně senátu, která vypověděla bezostyšně na veřejném zasedání, že formulář tento dlužník podepisoval až po podpisu prázdného papíru a ještě si navíc svou výpověď hned prohlásila za prokázanou. Další dlužníci si najednou až v hlavním líčení „jakoby“ vzpomněli po téměř 3 letech, že také podepsali prázdný papír, přestože takovou možnost předtím vyloučili a ani to nikde netvrdili, dokonce ani soudu, či policii. Soud následně, přestože další svědci potvrdili, že také podepisovali různé zajišťovací směnky, jednání ukončil a rozhodl naprosto v rozporu s provedenými důkazy a to tak, že mého kamaráda uznal vinným z podvodu a dokonce i z padělání, aniž by měli k dispozici jakýkoliv důkaz, či motiv někoho podvést či něco padělat.
Jako tzv. důkaz, že došlo k údajnému podvodu a padělání ze strany mého kamaráda stačilo pro soud zcela nové účelové tvrzení dlužníků, že asi podepsali prázdný papír, který poté dobrovolně dali k dispozici tomu mému kamarádovi. Jako důvod k podpisu na prázdný list papíru tito dlužníci uvedli mimo formuláře za svěřené předměty i např. předání různých věcí, či absolvované školení. Žádné relevantní přímé, či nepřímé důkazy o podvodu, či padělání soud neměl k dispozici, přesto takové účelové a neurčité tvrzení dlužníků stačilo soudu pro odsouzení nikdy netrestaného bezúhonného občana, přičemž nikdo z ostatních dlužníků nepotvrdil, že by nějaký prázdný papír někdy podepisoval, právě naopak potvrdili, že směnky také podepisovali stejnou formou.
Po obdržení písemného vyhotovení rozsudku se můj kamarád okamžitě odvolal. Obdržený rozsudek vůbec nebyl řádně odůvodněn, jen soud stroze konstatoval, že mému kamarádovi jednotlivě i ve vzájemném souhrnu neuvěřil, resp. uvěřil bezmezně např. 7 x soudně trestanému recidivistovi, který mj. dlužil peníze mému kamarádovi ještě z jiného soudního sporu a který mj. zplodil syna vraha, který umlátil bezbranného člověka bez přístřeší k smrti. Všichni ostatní svědci i listinné důkazy zcela svědčili v nevinu, přesto i odvolací soud jeho odvolání zamítl jako nedůvodné. V odůvodnění odvolací soud poté uvedl, že směnky byly vytištěny na ustřiženém papíře, nebyly údajně řádně zaúčtované a nebyla prokázána výše škody a dovodil tak, že všechny musí být padělané, přestože ostatní svědci vypověděli u soudu, že by někdy podepisovali prázdný papír, ale právě naopak vypověděli, že směnky podepisovali také. Opět žádný relevantní přímý, či nepřímý důkaz odvolací soud neměl k dispozici, přesto odvolání naprosto neuvěřitelně zamítl.

Co následovalo dál ?
Jakmile nabyl právní moci předmětný bezprecedentní rozsudek, tak všichni dlužníci okamžitě poslali soudu, který předtím pravomocně nařídil exekuci, návrh na zastavení exekuce a ten jim zcela vyhověl, exekuci zrušil a mému kamarádovi uložil zaplatit obrovské náklady exekučního řízení, přestože byli stále v právní moci platební rozkazy vydané předchozími soudy, které dlužníkům uložily dlužné částky včetně příslušenství a úroků v plné výši uhradit.

Co na to všechno Ústavní soud ?
Tento soud snad ani podanou ústavní stížnost nečetl, pokud okázale návrh na zrušení rozhodnutí obecných soudů jako zjevně neopodstatněný odmítl, přestože existovali rozsudky mezi civilními a trestními soudy, které si zcela vzájemně odporovaly.

Co na to všechno ministr spravedlnosti ?
Podnět ke stížnosti pro porušení zákona podaný ministrovy spravedlnosti snad také ani nečetl, pokud mu lakonicky oznámil, že neshledal důvody pro porušení zákona a podnět odložil.

Co na to všechno Policie České republiky ?
Všechna trestní oznámení podávána ještě před začátkem trestního stíhání až doposud na všechny tyto pracovníky, resp. dlužníky, ale i soudce nalézacího soudu či dozorové státní zástupce Policie České republiky, resp. Národní centrála proto organizovanému zločinu bezdůvodně odložila, nebo zcela ignorovala, přestože v daném případě je pro každého svéprávného člověka naprosto flagrantní, že zde došlo k justičnímu zločinu hned s několika trestnými činy od křivé výpovědi až po zneužití pravomoci úřední osoby.

Co následovalo ještě dál ?
Když s odstupem času vyšly najevo nové ještě další větší a ještě silnější důkazy soudu dříve neznámé, které by mohli ovlivnit jiné rozhodnutí soudu, ta můj kamarád podal návrh na povolení obnovy řízení včetně návrhu na vyloučení soudce z důvodu podjatosti, když dodatečně zjistil, že je soudce ve vztahu s jedním z dlužníků. K návrhu přiložil zcela nové nezvratné důkazy, které přímo prokazovali, že se ničeho nezákonného nedopustil a zcela vyvrátil předchozí tvrzení dlužníků, podle kterých soudy dovodily nepřímo závěry o vině. Jednalo se jak o nové nestranné očité svědky, tak i o nové písemné listiny, které přímo prokazují, že vůbec nedošlo k podpisu na prázdný papír z důvodu chybějících listin, tak jak je popisovali v předchozím řízení dlužníci.

A teď opět všichni svéprávní lidi pozorně čtěte dál, co je všechno možné zažít bezúhonným občanem v tzv. právním státě jménem Česká republika, která je podle ústavy založena na úctě k právům a svobodám člověk a občana.
Soud, resp. stejná soudkyně se naprosto nepochopitelně nevyloučila z nového řízení a věc ji byla znovu přidělena. V rozhodnutí poté uvedla, že pouze dva důkazy, resp. dva očití svědci mají význam. Výpovědi nových bezúhonných svědků však následně ve svém rozhodnutí odmítla, přestože byli v inkriminovanou domu na místě samém a vypověděli, že se skutek nestal tak, jak jej popisovali dlužníci, návrh na povolení obnovy řízení zamítla. Další důkazy zcela úmyslně ignorovala, nebo modifikovala včetně výpovědi nového svědka, kterému se jeden z dlužníků svěřil, že si vše vymyslel. Další naprosto zásadní důkaz, kterým byla dohodu o splátkách dluhu, kde jeden z dlužníků dokonce směnku písemně uznal za pravou a zavázal se k jejímu splácení, také zcela ignorovala.
Ihned po vyhlášení usnesení podal můj kamarád stížnost, kterou poté velmi podrobným odůvodnil a zaslal odvolacímu soudu. Odvolací soud, za kterého jednal opět ten stejný soudce, tak stížnost zamítl jako nedůvodnou, aniž by se zabýval všemi důkazy a vyslechl si argumenty na veřejném zasedání. Nově předložené důkazy také úmyslně modifikoval, deformoval, či zcela ignoroval se zcela zjevným úmyslem jeho stížnost zamítnout. V odůvodnění potom uvedl věci, které ani nikdo netvrdil a naprosto neuvěřitelným myšlenkovým posunem došel k závěru, že stížnost není důvodná, přestože všechny podstatné skutečnosti, listinné důkazy a dokonce i očití svědci prokazovali naprostý opak.

Co z toho všechno vyplývá pro nejen podnikajícího českého občana na závěr !?

Pokud podepisujete s někým jakékoliv listiny, tak se klidně může stát, že ten onen zcela způsobilý občan k právním úkonům začne na doporučení jiného občana, či fabulace policie kdykoliv tvrdit, že podepsal „prázdný papír“. Může to to dokonce začít tvrdit i po skončení civilního soudu, na který jste se v dobré víře obrátili se žalobou a ten vám dal pravomocně za pravdu. Může, to dokonce začít tvrdit až po skončení exekučního soudu, na který jste se v dobré víře obrátili s návrhem na nařízení exekuce a ten vám pravomocně vyhověl. Dokonce to může začít tvrdit až po několika letech při hlavním jednání u trestního soudu. Dokonce to může začít tvrdit až poté, kdy dobrovolně podepsal dohodu o uznání dluhu, kde se písemně přiznal k podpisu směnky a ke způsobené škodě a zavázal se také k její úhradě ve splátkách. Nic se neděje, podle platné české legislativy a judikatury je vše v naprostém pořádku. To že chybí přímé, či alespoň nepřímé důkazy u soudů v ČR vůbec nevadí, stačí účelová lživá výpověď dlužníka a chybějící důkazy nahrazené domněnkami. Důvod k podpisu na takový „prázdný papír“ si dlužník, kterým může být i klidně 7 x trestaný recidivista, nebo vysokoškolsky vzdělaný pracovník, poté můžete vymyslet v podstatě jakýkoliv, i když prokážete listinnými důkazy, že je to krystalická lež. Dokonce, i pokud máte k dispozici očité nestranné svědky, kteří byli na místě samém, tak Vám to nebude nic platné, soudu stále stačí několikrát změněná účelová a neurčitá naprosto zcela absurdní a lživá výpověď dlužníka, aby vás odsoudil za něco, co jste prokazatelně neudělal. Myslíte si, že tento příběh je absurdní sci-fi a naprosto se příčí nejen zdravému rozumu, ale i hodnotám právního státu jako je především spravedlnost, a nemůže se vám to v ČR nikdy stát, tak vězte, že jste v hlubokém omylu. Toto není fiktivní příběh z Banánové republiky, ale reálný příběh z České republiky, která má být podle Ústavy jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám občana. Takto se totiž ve skutečnosti v ČR podporuje malé a střední podnikání a likvidují nepohodlní bezúhonné občané, resp. podnikatelé, kteří se provinili jen tím, že se na základě doporučení advokátů s důvěrou obrátili se žalobou na soud, který jim dal „bohužel“ ve všech případech pravomocně za pravdu.

Sdílej

POŽADUJEME PRÁVO A SPRAVEDLNOST NÁPRAVU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ ODVOLÁNÍ NSZ PAVLA ZEMANA

Sdílejte tento příspěvek s vašimi přáteli. #ManifestIAV