NEJSME JAKO ONI…

Za několik týdnu bude výročí, ze kterého si pamětníci vzpomínají na hesla: „NEJSME JAKO ONI“ a „MÁME HOLÉ RUCE“. Byli jsme to my, naše děti, kteří se vzpouzeli na prvních demonstracích v Praze systému. Tehdy jsme byli označování hanlivě vládnoucími strukturami. Psal se rok 1989 a nepamatuji si, že by na nás byla nasazena tak brutální technika, jako tomu bylo na Staroměstském náměstí minulý týden.

Byli jsme v té době označování „jako nepřátelé režimu“, mezi demonstrujícími byli i provokatéři ze stran StB. Je to dávno. Nikdy jsem si nemyslela, že znovu budou naše děti, naši vnuci zažívat to, co se stalo 18. 10. 2020 v Praze. Nezastávám se ani jedné ze stran, protože důvody násilného potlačení této demonstrace mohou být různé a není potřeba dělat unáhlené závěry. Byli tam skutečně provokatéři ze stran policie, jak je vidět z některých video záznamů, aby vcelku poklidnou demonstraci rozbili a lidé se báli přijít příště? Byli to oni, kteří použili praktiky roku 1989, aby mohli brutálně zasáhnout a po vyhlášení ukončení demonstrace zatarasit demonstrantům možný odchod? To by měl vysvětlit ministr Jan Hamáček, který byl u „toho“. Má určitě všechny informace a za zásah nese plnou odpovědnost. IAV se tomuto problému porušení lidských práv bude věnovat a veřejnost o dalších krocích informovat.

Demonstrující nekřičeli „Nejsme jako oni“ alespoň jsem to neslyšela. Demonstrující neměli květinu v ruce a nekřičeli „Máme holé ruce“. Před obrněným policejním vozem s radlicí klečel muž s českou vlajkou. Čím byl nebezpečnější, než jsme byli tenkrát my s holýma rukama, s kytkou a prosbou, že přece NEJSME JAKO ONI.

Opět, možná stejní, mlátili naše děti, vnuky. Budou je zatýkat, zavírat, zůstanou bez práce, bez obživy. Neposlušnost se nevyplácí, jsme přece demokratická země. Budete poslouchat, i kdybychom vás měli všechny zavřít. My vás odnaučíme demonstrovat.

Nejen od počátku tohoto roku a nástupu epidemie vládne v zemi absolutní chaos. Proto nás musíte umlčet, abychom nemohli chaos kritizovat? Nezpochybňuji infekci, která se rychle šíří, ale…. Přestaňte nás 24 hodin denně strašit a přes veřejnoprávní televizi sdělovat, kde se objednal ventilátor, kde postel….a kolik chybí zdravotníků (kteří chybí díky špatnému systému řízení a ubohým mzdám celou řadu let)

  • Vláda občanům od počátku letošního roku jen chaoticky lhala
  • Epidemiologická komise při ministerstvu zdravotnictví v roce 2019 vůbec nezasedala
  • V roce 2020 zasedala poprvé 27. února 2020
  • Co dělali odpovědni pracovníci, kteří porušili základní principy řízení státu v těch nezákladnějších věcech daných Ústavou tj. mimo jiné zdraví občanů?
  • Tito poslouchali neznámého tajemného muže, který řekl vládě, co má dělat?
  • Exponenciální křivky výpočtu…? Dovedu si představit, že část členů vlády si pod tímto pojmem nedovede nic představit, natož se v tom orientovat
  • Pak řídí stát na základě sdělení „tajemného muže“ protože nevědí, že k řízení demokratického státu jsou státní instituce – které pobírají nemalé peníze z veřejných financí

Selhání této vlády má a bude mít dopad na život našich občanů na celá desetiletí. Poškozujete nás zdravotně, poškozujete nás ekonomicky. A když se ozveme, tak nás necháte zavřít? VY JSTE JAKO ONI.

 

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV

Mluvčí a signatářka Manifestu IAV

Praha, 25. 10. 2020

 

Sdílej

POŽADUJEME PRÁVO A SPRAVEDLNOST NÁPRAVU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ ODVOLÁNÍ NSZ PAVLA ZEMANA

Sdílejte tento příspěvek s vašimi přáteli. #ManifestIAV