Neoprávněná exekuce

Kategorie: Kauzy

Byla jsem poškozena řízením Okresního soudu v Olomouci č.j. 15C 309/2004, pro 6 881 Kč ( rozdíl záloh smluvně nesjednaných – rozsudkem pro zmeškání), byla mi nařízena exekuce 33 064,80 Kč. Exekuce na základě pro zmeškání je nepřípustná, §268 a §269 OSŘ. Exekutor mi strhl 33 064, 80 Kč. Pro závadnou exekuci jsem žalovala Mgr. Evu Krejčovskou. Za toto řízení jsem musela zaplatit exekuci ve výši 50 570 Kč. Žaloba „pro zmatečnost“ za 1 000 Kč byla projednávána soudkyní, jež se na věci podílela – zde bylo porušení Občanského soudního řádu (OSŘ).
Podala jsem žalobu na Ministerstvo spravedlnosti a Krajský soud pobočku v Olomouci, Okresnímu soudu v Olomouci. Usnesením Okresního soudu v Olomouci (č.j. 40 Co 21/2019-99), mi byla nařízena další exekuci od Ministerstva spravedlnosti ve výši 1 200 Kč (č.j.51 EXE 4139/2018-49, dovolání mi bylo zamítnuto)), když o věci rozhodoval nepatřičně Okresní soud v Olomouci a Krajský soud pobočka v Olomouci, jež vlastně poškození způsobily.
Podjatý soud rozhodl o exekuci, i když byl ve sporu stranou žalovanou, tudíž neměl právo o této věci rozhodnout.
Rozhodně jsem byla poškozena. Soudy žalované rozhodují o svém vlastním pochybení. Místo náhrady škody, mám nařízenou další exekuci. Od ministerstva spravedlnosti se nikdo nedostavil k soudnímu jednání.
Jsem důchodce, kvůli těmto neoprávněným exekucím mi hrozí, že přijdu o vlastní byt. Pro exekuci ve výši cca 30 000 Kč, mám byt za 2 000 000 v exekuci. Pokud by nastala ta nejhorší situace a já bych se musela vystěhovat, nemám kam, rodinu nemám, tak bych skončila pod mostem, kvůli nezaplaceným 1 200 Kč. Nemám na advokáta, napsala jsem i sama Ústavní stížnost č.j. 19C 425/2014 K z 9.2.2018. Místo této podané Ústavní stížnosti 14.2.2018 byl řešen dopis z listopadu 2018, který není Ústavní stížností. Tento dopis místo mnou podané Ústavní stížnosti byl zaslán advokátce Mgr. K. Vérostové namísto Ústavní stížnosti z 9,2.2018. Mgr. K. Vérostová do spisu nenahlížela a na místo k předmětné ústavní stížnosti k doplnění posuzovala dopis z listopadu téhož roku, čímž mě poškodila. Má řádně a včas podaná stížnost tedy nebyla vůbec řešena. Ze zoufalství jsem podala u Okresního soudu v Olomouci, žalobu pro zmatečnost. Tuto žalobu dle OSŘ §235 má projednat soud, jehož soud bylo napadeno. Okresní soud tento řádně podaný opravný prostředek namísto projednávání poslal zcela neadekvátně exekutorovi k jiné jednací značce (č.j. 47 EXE 3133/2018). Tím se mého opravného prostředku zbavili.
V mém případě je mnoho pochybení. Nevím, co dále dělat, kde se dovolat práva na spravedlivý proces, proto jsem Vám napsala tento dopis. Prosím Vás po pomoc při řešení.

Sdílej

POŽADUJEME PRÁVO A SPRAVEDLNOST NÁPRAVU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ ODVOLÁNÍ NSZ PAVLA ZEMANA

Sdílejte tento příspěvek s vašimi přáteli. #ManifestIAV