Nevratné úmyslné poškození zdraví lékaři a nemožnost domoci se spravedlnosti

Kategorie: Kauzy

Vážení, je obdivuhodné jak někteří ochránci práva, zákonodárci placení z našich peněz, i jejich odborní spolupracovníci, referenti řady oborů asi si zcenzurují závažnou korespondenci i vnitřní mafií plánované sadistické vraždě prováděné se všehoschopným lékařem. Kdo je netečný k zrůdné činnosti mafie ve státní zprávě, kdo odstraňuje závažnou poštu adresátům? Jako by z vraždy měli prospěch i jiní, tak ji odstraňují nebo na ni adresáti nereagují. Jak jinak si to vysvětlit, že poslanci, senátoři, vláda – zákonodárci, kteří ve volbách šli reformovat ostudné i majetkové totalitní zákony, aby si upevnili důležité pozice. Zatím tak léta nečiní všem, ale naopak se neoprávněně obohacují za každou cenu a oprávnění jsou odstraňováni atd. Nereagovali na mé stížnosti s průkaznou dokumentací. Popsané přímé ohrožení života ničením funkčních smyslových orgánů jedy, sepsí atd. Kdo z toho má obrovský prospěch?, komu mé zmrzačení slouží? Má opakovaná upozornění do ministerstev, vlád, poslancům atd. na nefunkční a tím drahou státní správu-soudních aparátů, policie, státních zástupců, soudních znalců atd. Zákonodárci dál hlasují, pro vadné zákony i promlčení aby šlo o ochranu apoštolů totality a jejich lokajů. Viz původní zdravotní dokumentace vystavené na www.kneuvereni.cz. Do které se mi šmejdi nabourávají. Z té není pochyb, že jsem byl podváděn, uveden do stresu o své zdraví, odborně po etapách sadisticky násobně likvidován všehoschopným lékařem v SANOPSU.. Že mi plánovitě ničil funkční nenahraditelné nervové orgány v hlavě je prokázáno původní dokumentací. Způsobil fatální traumatický koktejl škod na zdraví ve vnitřním uchu (vícenásobný smyslový orgán a nakonec tuto nedůvodnou smrtonosnou operaci pojišťoval smrtonosným poraněním-protržením vnitřního ucha a tepny pro zásobování vnitřního ucha.. Viz zničením kosti – lebky v níž vede krev do ucha větev z karotické artérie, protržení vnitřního ucha s toxickými náplněmi vnitřního ucha a smíchání s krví je smrtonosné zranění jako po střele do spánku, ucha. Zničil kost (skalní-pyramid), aby způsobil nezastavitelné tepenné krvácení a přerušil přívod krve do pravého ucha. Tyto volně tekoucí a smíchané tělní tekutiny z vnitřního ucha a tepenné krve jsou vysoce toxické a i infekční pro zalitý mozek. To jsem zázračně přežil i když s fatálními následky převážně závislí na cizí pomoci a podpoře. Očividně lékařem podveden a fatálně poškozen jsem se stal i pro tyto aktéry tváří se jako profesní nadlidi nebezpečným. Stát, VZP je i za vraždění ohodnocuje, odměňuje. Tyto trestné skutečnosti s povolanými ani nepohnuli, jsou do toho zaangažovaní?, nebo mají výhradně referenty z řad totality? Do cenzuruje a zadržuje závažné skutečnosti zla, řízené škodění občanům, zamlžováním jsoucí nedemokratičnosti a neústavnosti atd. Že vytvořené zákony nejsou projevem demokracie, neb soudci nejsou právně, věcně, morálně odpovědní. Stát zase jimi ožebračuje občany. Ústava, mezinárodní smlouvy atd. tito je nectí. Viz mé kauzy, na rozsáhlé škody, na ochranu osobnosti byla jak policií tak soudy na všech stupních byly dokumentované skutečnosti ignorované a nahrazeny vykonstruovanými nonsensy z arogance moci. Viz rozsudky které, podlou vraždu povýšily na léčení. Předstíranou operaci s koktejlem tristních skutečností škod na zdraví mají zákonitě neblahý vývoj jak na zdraví tak i na okolí. Zatajování skutečností, jako by je posuzovali zločinci, či sadisti, neprofesionálové. Všechny stížnosti na tuto evidentní vraždu maskovanou jako operací ucha, kterou jsem zázračně přežil s fatálními poraněními hlavy jako po střele. Jsme bohatí nebo hloupí že platíme z veřejných peněz ty co nás ponižují, okrádají, ničí nám zdraví, život. Komu měla vražedná operace sloužit? K posttotalitnímu neoprávněnému se obohacování, zmocnění se mého zděděného majetku a restitucí. Odpovědní zjevně nemusí být odpovědní nemusí zajišťovat fakta, nemusí ochraňovat právo, spravedlnost, nemusí ač jsou za to placeni. Zjevně demokracii si zprivatizovali jen pro sebe. Viz nevěrohodné odsouzení komunismu, a nikoho za totalitní zla neodsoudit, nepotrestat, naopak paradoxně obsadit tyto apoštoly totality na řídící a dobře placená místa s posílenými pravomocemi na nadlidi, aby rozhodovaly o svých spolupracovnících, nástupcích, aby vychovaly nové lokaje, všeho schopné. Kam to zase směřuje? K rozkradení národního majetku. Vymyslili zlehčování zlodějny jako vytunelování, bank, ministerstev, podniků, družstev atd. Jejich dosavadní práce to dokazuje. Tito nadlidi, viz můj doklad dokážou i zlikvidovat spoluobčana, restituenta. I zaměstnanci Magistrátu hl.m. Prahy jdou proti smyslu restitucím nápravám totalitních křivd. Zjevně jsou propojeni se soudci, advokáta, policií, soudními znalci atd. Všechny škůdce soudci nemusí soudit dle prezentovaného zákona, neb jsou právně, věcně, morálně neodpovědní. Vyz všechny rozsudky kterými jsem byl výrazně poškozen. A škůdci byli soudy výhradně ochráněni a značně odměněni. Viz, že si neindikovanou zakázanou operaci se smrtelným poraněním jako po střelení do hlavy, z arogance moci zfalšovaly nonsensy a ty prezentují jako léčení. Že jsou v absolutním rozporu s lékařskou dokumentací (viz www.kneuvereni.sweb.cz) zjevně i lékaře, právníky zvolené jako zákonodárce ani hanba nenutí zasáhnout. Zjevně zákony po roce 1993 zase cíleně vrátili k totalitě. Dle reakcí na zla se zákonodárci za ně ani nestydí.

Viz: připomínám i: 1). Uzákonění malé privatizace za velké peníze. Ve které se zadlužili ti co chtěli podnikat. Po 3 letech jim stát ukončil právo k privatizovanému. Tím přišli i o své další velké investice.

2). Naopak uzákonění velké privatizace sloužilo příslušníkům totality. Ti si rozdělovali státní majetek, který nám dříve vyvlastnili. Rudá buržoasie si takto ze svého zákona přidělila privatizací fabriky, nemovitosti, ukradené majetky, které následně vytunelovala, rozprodala, zadlužila, zrujnovala. Proto vládnoucí garnitura k tomu zřídila Konsolidační banku. Ta ve skrytu oddlužovala tyto vytunelované majetky – privatizace totalitníků. Rudá buržoasie podniky vyplenila a navíc zadlužila a zaměstnance i bez vyplacení mezd, pojistek udělala nezaměstnanými.

3). Uzákonit restituce k zmírnění škod minulého režimu za zabrané, či zničené majetky které nelze vrátit. A přitom poskytnout náhrady jen těm co souhlasili s pseudo prodejem svého majetku totalitě. Ale ne těm co se totalitě nepodrobily a majetky jim byly totalitou vyvlastněny za stejně směšné ceny jako byly tehdejší kupní, těm dle rozhodnutí nárok na restituce dle pracovníků PÚ MZČR nárok na snížení totalitních škod se nevydává. Ti co dali jasně najevo že zábor jejich majetku je krajně nevýhodný, přímo poškozující tak tito antikomunisté nemají nárok na restituce na snížení totalitních škod.

4). Nebo dle Pozemkového fondu restituenti kteří dosáhly za totality jakéhosi možného vypořádání za stavební pozemky v intravilánu dle tehdejšího zákona (velmi poškozujícího majitele) pro kupní smlouvu. Ale až po dvou letech od vydání stavebního rozhodnutí. Dnes Pozemkový fond tyto kupní smlouvy neuznává. Podle PF ČR v Praze (viz pí Boháčová) takto opožděně vypořádané zabrané části stavebních pozemků na kterých nestojí stavba (je jen stavební vybaveností jako například chodníky, schody, zeleň, pergola atd.) nepřísluší restituce tj. 250,-Kč/m2,, ale jen 5.80Kč. to je o 14.20Kč méně než ocenila totalita. Tak oprávněný k restitucím musí původní vrátit Ministerstvu zemědělství ČR vrátit peníze za tyto nezastavěné metráže. Restituce totalitníky postavená na hlavu.

Na příklad za projektované a nezastavěné části pozemků patřících k stavební vybavenosti mrakodrapu za které nepřísluší restituční přecenění. Pozemkový fond přiznává jen za část pozemku na kterém stojí mrakodrap. Naopak restituent musí státu vracet přiznané totalitou tj. 15,-Kčs/m2, nebo 20,-Kčs/m2), prý tyto okolní části pozemků s vybaveností nepatří do restitucí jako stavební parcely ČR PF si bez soudního znalce stanovil novou nízkou sazbu jen ve výši 5,80Kč za zděděný stavební kompletně zainventovaný pozemek již za první republiky, tj. dávno před totalitním záborem u hlavní ulice s MHD patřící do historické části Prahy.

Ponechat totalitní soudce aby si libovolně rozhodovali o obsazení soudů, jak může člověk dopadnout. Navíc jim udělit nadlidskou moc a ze zákona nemusí být právně, materiálně, morálně odpovědní doživotně za nadstandardní platy. Viz. proto beztrestně vynesly neprofesionální rozsudky na fatální koktejl, který trvale znemožňuje život a má neblahý vliv na vývoj zdraví i na okolí po sadistickém likvidačním zmrzačení fingované jako neodkladná operace. Jejím jediným cílem nebylo nic jiného než mi způsobit fatální škody na zdraví. Dle profesionálů přímo směřovala k likvidaci mi ze života. Viz tělní smíchané tekutiny (perilymfa, endolymfa, krev) jsou silné toxiny pro krevní oběh, protržené ušní orgány pro stabilitu, kinetiku, sluch atd. mozek atd. Právně neodpovědné soudy tuto neindikovanou pro slyšícího přímo zakázanou vražednou operaci paradoxně – cynicky vyhodnotili jako blahodárné léčení, ošetřování lege artis!

Viz. letitá dřívější korespondence.

Soudci nesmí navrhovat zákony, proč? Ale nadprůměrné platy, penze jim parlament bleskurychle zvedne na úkor těch co vytváří hodnoty. Soudci stačí si jen o zvýšení jen říci. Ti nemusí léta čekat jako mi na jejich rozsudky (nemající profesní ani morální úroveň).

To jsou z mnoha jen některé skutečnosti, které dokazují, že u nás neexistuje právo, demokracie. Ani k ní nesměřujeme, ale naopak perspektivu má terorismus zločinnost. Proto státem vydržované drahé soudy nejsou právně, věcně, morálně odpovědní. Proto poškození jsou dál poškozováni i totálně likvidováni a totalitní zločinci odměňovaní. Kdyby tu byl náznak demokracie, proč novináři nezvrátí toto zlo, proč neinformují veřejnost, svět. Proč nechají šířit totalitu.

Vše dobré všem dobrým lidem přeje

plným jménem

František Antonín Vokurka

PS:

Publikování těchto i dříve uvedených skutečností vítám. Jsme ničeni okrádáni státní mocí – státní správou atd. viz příběh mé osoby, který mohu doložit dokumentací. Přežil jsem neuvěřitelně násobnou vraždu prováděnou lékařem, ale s fatálními následky.

Dle ohlasů není mnoho těch co chápou a soucítí s mým těžkým zmrzačením, vyřazením ze života, které slouží apoštolům totality atd.

Sdílej

POŽADUJEME PRÁVO A SPRAVEDLNOST NÁPRAVU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ ODVOLÁNÍ NSZ PAVLA ZEMANA

Sdílejte tento příspěvek s vašimi přáteli. #ManifestIAV