ODPOVĚĎ POLICII ČR OHLEDNĚ SALIA GROUP

Kategorie: Kauzy

Tomáš Vlach
Komu:
pavel.stranik@pcr.cz
Re: SALIA Group Limited – výzva policejního orgánu poškozeným osobám
Vážený pplk. Ing. Petře PELIKÁNE,

vzhledem ke zdravotním potížím reaguji až nyní za což se velmi omlouvám.

Přidávám se i k hromadným žalobám osob, které poškodil stát.

Co mi je známo, Salia Group je normální finanční společnost, která umožňuje výdělky i formou MLM, která již desetiletí v ČR normálně funguje a nejde o nic nelegálního jak mi to zde představujete. Tímto způsobem bylo již zlikvidováno několik prosperujících firem, kterým nezákonně byl zabaven majetek a klientům finance. Někdo se chce Společnosti zbavit a tak si vymyslel zmrazení peněz Společnosti aby nemohla klientům platit. Zajímá mě, komu překážela Salia Group a komu dělala tak velkou konkurenci, že má být zničena. Dále mě zajímá, proč Policie pomáhá finanční mafii, když má heslo POMÁHAT A CHRÁNIT, myšleno tím obyčejné. Je myšleno pomáhat a chránit mafie a zkorumpované struktury v ničení fungujících společností ? Proč zrovna ona, když v ČR takto fungují další podobné společnosti ? Kdo prstem ukazuje co má být zničeno ?

Proč Policie ČR nereagovala i když měla od finančníků desítky informací o poškození státu na stamiliardové ztráty pro ČR ohledně cílené devalvace Koruny a před tím za převedení českého zlatého pokladu bůhvíkam ? To je podle Policie ČR v pořádku, ČNB si může okrádat kohokoliv a jakkoliv ? Toho se právo a zákony netýkají ? Co je vlastně v ČR právo ?

Jako investor počítám s rizikem, že je možno přijít o vloženou částku při krachu Společnosti. Ale že finanční mafie a zkorumpované struktury, které se obávají konkurence podají tr. oznámení na Salii Group a té je nezákonně zmrazen majetek aby nemohla svým klientům vyplácet peníze, je zarážející. Žádám tedy policejní orgán o vysvětlení a rozmrazení nezákonně zabaveného majetku, aby mohla Společnost dál normálně fungovat a mohla vyplácet peníze svým klientům.

Na dotazníky nelze odpovídat, jsou zavádějící. Vůbec neodpovídají skutečnosti a je vidět, že jsou tendenčně sepsány pro pomoc finanční mafii. Mě zajímají odpovědi na výše položené dotazy. Naopak by Salia Group měla být zproštěna obžaloby, rozmrazeny finance aby mohla klientům vyplatit své závazky a naopak trestně stíhat finanční mafie a struktury, pro které je Salia Group konkurence a které dali podnět k jejímu zničení. To jste nikde neuvedli. Poškozenými jsou evidentně Společnost s jejími klienty. Ptám se, proč podobné společnosti mohou fungovat bez problémů a jiné podobné společnosti musí být zničeny, kde je svoboda podnikání, svoboda investování, ochrana před zkorumpovanými strukturami a finančními mafiemi, které stačí pouze podat tr. oznámení a Společnost je ihned označena za zločineckou. Ptám se, kde to žijeme ? Proč jsou zde po několikaletém vládnutí ANO a ČSSD s KSČM praktiky známy z 50tých let 20tého století ? Tam také stačilo málo, POUZE PODEZŘENÍ A UDÁNÍ ZE ZÁVISTI a lidé byli popraveni. A přesně to samé se děje co jsou tyto tři subjekty u moci a policie ač má v logu pomáhat a chránit veřejnost, pomáhá státu v jeho špinavých praktikách. Státní regulátoři není nic jiného, než za komunistů byla Státní bezpečnost.

Toliko mé vyjádření jako poškozeného. Věřím, že mé vyjádření povede policejní orgány k jinému úhlu pohledu a k zamyšlení, proč jsou zde ničeny společnosti na základě udání, že to vadí konkurenci a jiných špinavých praktik. Děsí mne, že státní orgány se propůjčují mafiím likvidovat konkurenční společnosti. Děsí mne pravidlo které zde nastolujete – jsi konkurence – jsi určen k likvidaci. S tím mám souhlasit ?
Tímto podávám na základě Ústavy ČR a dále článku 35 Listiny základních práv a svobod trestní oznámení na složky, které jsou napojeny na domácí a globální struktury a které s pomocí ohlupování policie a státních složek jim pomáhají v likvidaci některých prosperujících Společností. Jak může být neoprávněné podnikání v tržním prostředí mi není jasné.
Dále podávám trestní oznámení na všechny osoby a složky státu, které pouze přihlíží k tomu že každý rok je vyvedeno z ČR cca 500 mld Kč a dle zákona mají konat a nekonají. Na druhou stranu protizákonně stát likviduje prosperující firmy pouze na základě závistivců a regulátorů. Kde je demokracie a tržní hospodářství ?
Dále podávám na základě článku 35 Listiny základních práv a svobod trestní oznámení na regulátory a další podvodné subjekty pomáhající k likvidaci společností jen na základě podezření a celosvětově šířící lži, aby společnosti byly pošpiněny a bylo jim znemožněno podnikání, které mají v popisu práce zmrazovat finance firem jen na základě podezření a pomáhat tak k jejím likvidacím, aby byl vnešen spravedlivý systém podporující růst společností a ne jejich likvidací, aby byla dodržována Listina základních práv a svobod . Portugalské soudy již mnoho let prohlašují, že státní zástupce nemá mít pravomoc nechat zamrazit bankovní účty. Za zamrazení bankovních účtů odpovídá trestní vyšetřující soudce, který se rozhoduje na základě důkazů a nikoli na jednoduchých podezřeních a zajišťuje zásadu rozporu a proto, aby byl mezinárodně uznán a doporučován Portugalský soudní systém.
Není možné jen na jakýchsi podezření a že někomu v pozadí vadí konkurence likvidovat společnosti. Kdo je ten mocný v pozadí, který určuje ortely že některým společnostem je udělena licence a jiným podobným ne a popírá základní svobody v Listinách základních práv a svobod?
Děkuji Vám za zodpovězení mých dotazů a pomoc při osvobození Salia Group a rozkrytí finanční mafie a struktury, které chtějí nejen tuto Společnost zničit.
Děkuji Vám za pozornost.

S úctou k Ústavě ČR
Občan České republiky
Tomáš Vlach
Novosibřinská 1104
19016 Praha 21

———- Původní e-mail ———-
Od: pavel.stranik@pcr.cz

Datum: 17. 5. 2019 10:12:42
Předmět: SALIA Group Limited – výzva policejního orgánu poškozeným osobám

Vážený pane (paní)

Policejní orgán Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV, expozitura Brno, pod č.j.: NCOZ-2712/TČ-2018-417603, vede podle § 158 odst. 3 trestního řádu trestní řízení ve věci podezření ze spáchání zločinu neoprávněné podnikání podle § 251 odst. 1, odst. 3 písm. b) trestního zákoníku, případně dalších trestných činů, kterých se mohly dopustit osoby, zastupující a jednající za společnost SALIA GROUP LIMITED, se sídlem No.5 17/F Bonham Trade Center, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong.

Doposud provedeným šetřením v této věci bylo zjištěno, že i Vy jste byl klientem této společnosti, a že v této společnosti máte vloženy finanční prostředky, a tedy v této věci máte postavení poškozeného. Z tohoto důvodu je nutné provést a sepsat s vámi úřední záznam o podání vysvětlení podle § 158 odst. 6 trestního řádu. Vzhledem k velkému počtu poškozených a jejich bydlišti po celé České republice, Vám v příloze zasílám úřední záznam o podaném vysvětlení formou dotazníku v souboru Úřední záznam §158-6 tř – poškození dotazník SALIA.docx, poučení poškozeného v trestním řízení v souboru Poučení poškozeného Dotazník-SALIA.docx a poučení o poskytování informací o trestním řízení a osobách na něm zúčastněných v souboru Pouč. o poskytování inf. o tr. ř a os. – klienti SALIA Group.rtf.

Postupujte prosím podle pokynů uvedených v souboru Výzva poškozeným klientům Salia Group.rtf.

Děkuji za pomoc a spolupráci

pplk. Ing. Petr PELIKÁN

rada

Národní centrála proti organizovanému zločinu

služby kriminální policie a vyšetřování

Expozitura Brno

Tel.: +420 974 620 653

Mob.: +420 603 190 032

E-mail: petr.pelikan2@pcr.cz

Sdílej

POŽADUJEME PRÁVO A SPRAVEDLNOST NÁPRAVU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ ODVOLÁNÍ NSZ PAVLA ZEMANA

Sdílejte tento příspěvek s vašimi přáteli. #ManifestIAV