Oznamovatel možného trestného činu soudkyně obtěžován PČR

Kategorie: Kauzy

Ve Žďáru nad Sázavou začala před 4mi lety zcela absurdní kauza, kdy poškozený minimálně přestupkem proti zákonu na ochranu osobních údajů tím, že byl natočen spolu s ostatními návštěvníky nelegálně provozovaným kamerovým systémem s velmi vysokým rozlišením ve společných šatnách, ze strany ředitele městských lázní v NMnM, byl PČR v NMnM obviněn, že údajně měl skrze jakousi kameru pozorovat jinou osobu v těchto společných šatnách. Toto absurdní obvinění si vymyslela jistá policistka poté, co s kamerou neoprávněně manipulovala a zjistila, že neobsahuje žádný videozáznam ani fotografie, které by pouhé podezření z doslechu jistých osob prokázal. Nikdo ze svědků nikdy tuto kameru neviděl a nikdy nepopsal ač má spoustu nápadných znaků, což samořejmě potvrzuje nade vší pochnost, že ji skutečně měla osoba poškozená touto mafií v zimní bundě ve skříňce a nemohla sní tedy manipulovat nikde v šatnách ani baénu ani nikde jinde, neboť v opačném případě by byla tato jistě zachycena na kamerách a někdo by si jí býval jistě všimnul.
POlicejní oddělení v NMnM okamžitě, aniž by vyslechlo údajně poškozenou osobu, která jediná mohla svým svědectvím vnést do případu jasno, zaslalo celý spis s doporučením na vyšetření duševního stavu údajně podezřelé osoby na PČR ve Žďáře nad Sázavou a tamní státní zastupitelství. vyšetřovatelé v NMnM již před podáním vysvětlení svojí oběti vyhrožovali, že jestli se k něčemu nepřizná, tak se postarají o její odsouzení, ale když se k něčemu přizná, tak jakožto zcela bezůhonná osoba může jít domů dostane podmínku a bude mít klid.
Bylo zjištěno, že místo, které popsal policista z NMnM do policejního protokolu, má ve skutečnosti zcela jiné rozměry a že je prakticky nemožné tento skutek touto konkrétní kamerou spáchat i dle ddalších skutečností zjištěných obahjobou přímo na místě samotném zadokumentovaných fotografií která byla soudu předána. Dodnes to nezajímá soud, nezajímá to policii, nezajímá to GIBS nezajímá tenteo podbod vůbec nikoho. Na základě tohoto policejního podvodu byla obět dokonce protiprávně a teatrálně uznána údajně vinnou. Dále se prokázalo, že nelze prokázat, že by měla předmětná kamera v době kdy mělo údajně ke skutku dojít, nabitou svojí baterii, ač tedy neprotveditelnost skutku obhajoba neustále zdůrazňoval od samého počátku trestího stíhání. Z pozdějšího výslechy údajně poškozené vyšlo jednoznačně najevo, že ona sma neviděla že by někdo jí pozoroval, jednoznačně uvedla, že pouze údajně zahlédla nějakou podvodní kameru typu gopro, která se předmětné vůbec nepodobá, po dobu údajně snad 10ti sekund, přičemž dokonce připustila, že s mohla splést, a že se mohlo jednat i o nějakou kosmetiku, přičemž je přesvědčena, že měla vidět něco jako objektiv ale žádný dosplej! fotografie deodoratu byla provedena jako důkaz před soudem, s tímto se soudkyně nijak nevypořádala a dokonce lživě napsala do svého hloupého schizofrenního odůvodnění, že prý údajně poškozená měla říct že viděla displej aprotoi že prý to nemoh být žádný deodorant. Jedná se o jasně účelovou lež soudkyně. Jelikož tato lež je jeden z několika údajných článků údajného řetězu nepřímých důkazů, pak j jisto, že soudkyně účelově lhala v neprospěch nikoliv obviněného ale jasně poškozeného její trestnou činností. Aby si zajistila PČR nějaký důkaz, neboť bylo jisto, že nikdo nic neviděl a neslyšel a nelegálně provozovaný kamerový sustém jednoznačně hovoří ve prospěch obviněného a prokazuje i jistou dávku lží některých svědků, včetně pana ředitele, vyhrožováním donutily poškozeného justiční mafií k návštěvě psychiatryčky a sexuoložky v havlíčkově brodě, která úplně klidně sprostě napsala, že sice podle její diagnózy, tento netrpí žádnou duševní poruchou ani deviací, ale že když bude uznán vinným tak se může jednat o deviaci zavnou voyérství a v takovém případě prý byly jeho ovládací schonpsti sníženy na minimum a že navrhuje v případě odsouzení trest sexuologickou léčbou. Jednoznačně se jedná mimo některé lži v ono posudku o zjevně velmi vadný posudk, neboť je samozřejmě nesmylem, aby oproti diagnóze plynoucí z odbornosti jakýákoliv znalec posuzoval vinu či nevinu a podle toho presumoval diagnźou nebo snad dokonce snížení ovládacích schopností či snad odkonce rovnou navrhoval trest. Jakýkoliv znalec v jakémkoliv oboru se nesmí otázkou viny či neviny vůbec zabývat, soudkyně státní zástupkyně i policistka vědomně takto nesmyslný posudek použily tedy v rozporu se zákonem účelově jako hlavní a a očividně jediný důkaz proti poškozenému. Velmi známý pan dokotor a soudní znalec označil tento posudek této znalkyně za nesprváný a její závěry odmítl. Na základě jho názoru který rozhodně nebyl ojediněnlý, podal poškozený logicky trestní oznámení na tuto znalkyni i z toho důvodu, že znalkyně uvedla některé skutečnosti do posudku které nejsou jeho sdělením a na tyto svoje smyšlenky se odvolávala. Lhala i před soudem. Ačkoliv bylo toto oznámení podáno v místě kde k vypracování zjevně lživého a nesprávného posudku došlo, poslal jej justiční mafie konkrétně státní zastupitelství opět do ždáru, tedy tam kde jej jako jediný údajný důkaz proti poškozenému použili a nadále zneužívají. Samořejmě jej a protiprávně odložily i přes jasné přímé důkazy a dokonce na stížnost proti takovému postupu doal státní zástupce jednu lež a přidal právní nesmysl v podobě sdělení, že prý některé důkazy již poškozený uvedl v řízení vedené proti němu ap roto je prý nemůže údajně tedy v řízení proti znalkyni použít a že se má tedy proti tomuto zjevně křivému znalckému posudku bránit před soudkyní v rámci obhajoby… je to samořejmě nesmysl a protiprání jednání onoho státního zástupce a dalších kteří jej taktéž kryjí kdy byl marně žádán dohled nad věcí. v minulém roce již zcela zoufalý poškozený nechal vypracovat na svoje náklady revizní znalecký posudek, který jednoznačně další pan soudní znalec špička v oboru označil v některých jeho pasážích za cituji “směšný a solidního znaleckého posudku nehodný” vyvrátil všechny zcestné úvahy oné znalkyně, a odvolací soud na návrh poškozeného justiční mafiíí bláboly paní soudkyně v plném rozsahu zrušil kdy uvedl hned několik zákonných důvodů proč ak učinil a toto rozhodnutí bylo zjevně zcela neplatné a ostudné a dal pokun k doplnění dokazování a akcentoval, že nově se musí úplně znoava rozhodnout a musí se soud zkrátka vypořádat se všemi důkazy při svém rozhodování.
Soudkyně prvně neustále za zády poškozeného se snažila s jeho obhájkyní nějak domluvit že by jako to doplnění dokazování vzdor tretnímu řádu vůbec neprováděla, když to tato odmítla, tak soudkyně ze vzteku aniž by řádně předvolala jak poškozeného tak pana znalce vyhoržovala že se obrátí na policii kdovíproč, aniž by se tedy všem omlluvila a škodu za její vinou zcela zmařené jednání a napříště donoce ze vzteku justiční mafie přizvala svoje prodejné prolhané novináře, aby po téměř 4 letech absurdního divadla, za které dostali přes prsty dokonce u velmi nespolehlivého obztárlého osdvolacího soudu, poškozeného veřejně pomluvily aniž by se jednalo o aktuální věc aniž by se jednalo nějak rozhodnutí, zkrátka ublížit co nejvíce a prostřednictvím médií a to čistě ze vzteku soudkyně státní zástupkyně a policajtů vyděračů. Jinak co se absurdního skutku týče, tak nejenom že soudkyně si vymyslela vlastní, ještě basurdnější kdy uvedla ,že prý měl obviněný přinejmenším možnost někoho pozorovat, protože sama konstatovala na úplný závěr svého divadélka, že se prokázat, že by ke skutku pořizování záznamu došlo, nepodařilo (ano i státní zástupkyně si ponechávala po dobu 3 let skutečné obvinění až na poslední chvíli i když celou dobu lživě psala že je vše naprosto jasné a že je naprosto jisto že určitě obviněný pozoroval a nic zkoumat ani kameru nebude….opět nějaká ta schizofrenie že).

Poté co pan doktor byl tedy vyslechnut a bylo to naprosté watrloo pro ty mafiánky, neboť pan dokotor není žádný hlupák který by si nehal něco od hloupé mafie líbit nbo nakukat. Ropzhodla se ze vzteklu soudkyně aby se vyhnula spravedlivému potrestnání znalkyně a svému možnému taktéž za jasné nadržování, že tedy si přizce znalecký ústav a rozhodla si že se prý bude dělat úplně nový znalecký posudek a že prýá se má jako poškozený na svoje náklady zase nechat zkoumat a být podrobován dalšímu ponížení, což je samořejmě nezákonné, neboť tento byl již vystaven 4 letému trestnímu stíhání na základě již provedeného zkooumání onou znalkyní a navíc tento nesmí být žádným způsobem nucen k výpovědi či sebeobvinňování poté co se řádně dostavil k soudu, vypovédal a na konci svojí výpovědi uvedl, že od této chvíle využívá svého práva ve věci nevypovídat.

V roce 2018 došlo nadto ze strany soudkyně nejspíš k nedalosnímu trestnému činu, kdy nedbaje svých povinností, předala plnou adresu nezletilých svědků, kteří byly a nadále jsou vedeni v neveřejné části spisu neoprávněným osobám včetně křivě obviněného, což předtavuje velmi vážné pochybení této soudkyně a je to jasná indicie která ji z věci vylučuje pro podjatos. POškozený je přesvědčen, že tím, že v létě po této události okamžitě podal trestní oznámení a toto se bez jakéhokoliv pročetžení dostalo k rukám oné státní zástupykně a díky ní i soudkyně, která jej drze před veřejností přečetla jako údajnou “součást jeho obhajoby” a založila dospisu, vniklo ono absurní nezákonné obvinění z úst samotné samosoudkyně na konci téhož roku, kdy se snaží spolu se státní zástupkyní svoje pochybení zakrýt lživým odsouzením.

Případ nemá samořejmě jak po stránce délky, absurdit, a právní kvalifikce soudkyní a státní zástupkyní nakonec použitou žádné obdoby. Útoky na celou rodinu poškozeného skrze PČR ve žďáře, která má také dosti másla na hlavě, jsou podlé a útokem se stalo i malé dítě poškozeného.
Byl tedy informován GIBS, byl informován ombudsman, ČAK, několik advokátů, samotné ministerstvo spravedlnosti, všichni dávají od věci ruce pryč, všichni se tváří, že si soudci státní zástupci a policisté můžou dělat co je napadne a nikdo je nesmí kontrolovat, nesmí je kritizovat zkrátka vůbec nic ať spáchají cokliv.
Nově očekává poškozený justiční mafií sdělení mnohem váýžnějšího ještě absurdnějšího obvinění, kdy omylem zaslal nějaké svoje koncepty na soud s číslem jednacím bez jména neoboť jsou to koncepty a tento namísto jejich skartace nebo vyřízení jako něco co je součástí spisu či podle obsahu opakovanou námitku dodnes soudkyní nevyřízenou její podjatosti, podal někdo od soudu nebo samotná soudkyně bez vyřízení samořejme ke svým známým na policii a ti samořejme jak jinak nejspíše tyto koncepty použijí k nějakému dalšímu kriminalizování poškozeného 4 letým abasurdním policií a soudkyní vymyšleným skutem ve kterém zneužívají tito zjevně křuvý znalecký posudek (mimochodem k některým svým fabulacím se znalkyně přřed soudem sama otevřeně přiznala že se poškozeného ani neptala a že si je zkrátka sama vymyslela a pak z nich dělala nesmyslné závěry….)

Samořejmě tuto novou věc řeši jak jinak úplně ta samá sebranka …. myslím že se ještě nikdy nestalo, že by soudce kdekoliv v republice nereagoval žádným způsobem na opakované námitkyu jeho podjatosti, nebo že by odmítl reagovat na řádně podanou stížnost proti usnesení které je zjevně nezákonné … jak vidno ve žďáře nad Sázavou je možné úplně cokliv nezákonného ze strany tamní justiční mafie …. nškde na internetu je článake, že nějaký soudce poté co zaslal osobní údajne ženy poškozené trestným činem neoprávněé osobě, tak tento sám resignoval .. nejspíš měl charakter a smysl pro čest a spravedlnost, tedy na takovém soudě nejspíš není pravidlem odsoudit někoho například za znásilnění i když obžalovaný toto nemohl vůbec podle obsahu spisu spáchat na podkladě vymláceného přiznání …. příběh pana Š je veřeně znám … tady soudkyně svojí nedbalostí vyzradí osobní údajne nezltilých dětí, nezákonně ukládá zjevně absurní tresty, dotane přes prsty dokonce u potvrzovacího (odvolacího) soudu a místo sebereflexe ještě drze porušuje trestní řád, vede řízení ač je podle mého názoru dávno promlčeno po 3 letech od podání zjevně bezdůvodné obžaloby, a označuje již před dokončením dokazování nařízeným odbvolacím soudem svoji oběť za vinnou a že prý má údajně jen rozhodnout o její příčetnosti což je v rozporu s trestním řádem a nařízením odvolacího soudu a i v rozporu s presumpcí neviny .. oběť trestného činu zjevně křivého znaleckého posudku nejen že veřejně pomlouvá ale ještě jí ukládá nezákonně trest za to že se oběť obrátila na policii a podala právem trestní oznámení … oběť označována za kriminálníka bez jediného důkazu na podkladě pocitu samotné soudkyně že prý to že nikdo neviděl že by něco spáchal nemůže vést soud k závěru že se ničeho nedopustil, sama soudkyně popře lavičku když má námitku vadného zkoumání kamery ale o odstavec výš s ní fabuluje s heldiska údajně bezvadného popisu místa svědkyní …neuvěřitelné ale skutečnost …. ale jo “bojivníci za právní stát” … nezajímejte se neřešte, byly oslovni úplně všichni …. skončí to jako vždy … tímhle přípěvkem novinářům kteří z cizího neštěstí žijí … nikdo nepomůže i když je věc naprosto jasná a nemá obdoby….petr K měl v případu spoň ty 2 mrtvoly jako důkaz že se něco stalo….

Sdílej

POŽADUJEME PRÁVO A SPRAVEDLNOST NÁPRAVU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ ODVOLÁNÍ NSZ PAVLA ZEMANA

Sdílejte tento příspěvek s vašimi přáteli. #ManifestIAV