Plzeňská justičně-prokurátorsko-policejní MAFIE

Kategorie: Kauzy

Re: Vyrozumění
Dobrý den pane Zoubku….
nabonzujte níže uvedené Vašemu šéfovi Petru Kunešovi. ´Učiňte tak! Ať se ukáže jeho smysl pro SPRAVEDLNOST!
( kopie: Policie Plzeň – venkov
přímo k rukám předsedy Krajského soudu v Plzni Mgr. Alexandra Krysla
přímo k rukám Ministryně spravedlnosti ČR (porušení §329 tr.z + porušení 347 tr. z.? (otázka)

JAK SI TO SOUD ČR MŮŽE DOVOLIT + PROČ klatovský STÁTNÍ ZÁSTUPCE JUDr. Jan HRUBÝ OPĚT NEKONAL TO, CO MĚL??? – § 329 tr. zákona?
Proč nechal klatovský ,,dozorující” státní zástupce JUDr. Jan Hrubý vědomě předkládat vazebnímu soudci JUDr. Veselému falešné policejní důkazy (stejně,,špatně”), sám falšoval text v obžalobě a konal protiprávní tvrzení před soudem, přesně proti § 329 i § 347 tr. zákona ???
Moje domněnka: ,,MAIN BEFEHL is BEFEHL”, jak již kdysi prosazoval Adolf Hitler! (Vy neznáte dějiny?).

////////////////////////////////////////////////////////////////
Sp.zn. 2 T 3/2019
Protokol o hlavním líčení Okresní soud v Klatovech dne 14. 2. 2019 v 12.30 hodin
Trestní věc proti: Jiří Šimka, narozený xxxxxxxx pro § 184 odstavce 1, § 353 odstavce 1, § 345 odstavce 1 a § 345 odstavce 3 písmena c,e) zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku,
Přítomni: Předsedkyně senátu: Mgr. Martina Šimánková
Státní zástupce: JUDr. Jan Hrubý
Přísedící: Soňa Vítovcová Ing. Karel Vítovec
Protokolující úřednice: Olga Matějková
Obžalovaný: Jiří Šimka – totožnost ověřena eskortou
Obhájce: JUDr. Jiří Bláha Veřejnost v počtu 6 lidí.
O průběhu hlavního líčení bude pořizován zvukový záznam.
K dotazu soudu na pí. L (příjmení jsem tu úmyslně vymazal- GDPR. Ve spisu je celé): ,,Já pracuji jako vedoucí směny v (GDPR smazáno) v Klatovech” (jinak to není/nebyla paní, ale slečna! Kdo jí takto brutálně napadl?!!!)

Prosím Vás, páni policisté, vážený pane předsedo Krajského soudu v Plzni, vážená paní Ministryně spravedlnosti,
podle kterého zákona trestní soud ČR vyslýchá přítelkyni obžalovaného, která sedí v soudní síni v pozici – VEŘEJNOST, jen tak dotazem do veřejnosti, bez poučení soudem, bez řádného předvolání???

Načež tuto justičně prokurátorskou frašku diletantsky uzavírá StZ Hrubý:
Závěrečné návrhy ohledně vazby: OSZ: domnívám se, že důvody vazby nadále trvají, nic podstatného se v této věci nezměnilo. Já jsem doufal v určitou sebereflexi obžalovaného, domníval jsem se, že vazbě přehodnotí své předchozí jednání, ale nestalo se tak.
( = dostatečně jsem se nepoučil?
Důvody vazby nadále trvají? (jsou 3, mě daly za 1, nyní jich je víc?)
On navrhuje vazbu ze svých domněnek!!! ???

OD TÉ DOBY, CO JE PRAVOMOCNĚ ,,PROKÁZÁNO”, ŽE
1) ZVOLÁNÍ ,,Lomikare, Lomikare, do roka a do dne”, je v naší zemi v roce 2019 pravomocně odsouzeno za trestný čin §353 tr. z. Nebezpečné vyhrožování
2) otázky jsou trestným činem § 345 tr. zákona – Křivého obvinění
3) text přidaný ,,dozorujícím státním zástupcem” obžalovanému do textu e-mailů, JE trestným činem a textem samotného obžalovaného ve výroku soudu o vině
4) Policisté ČR mají právo vkládat vlastní slovíčko ,,špatně” do textu e-mailu p. Šimky, aby mohli změnit význam věty, psát o něm, že tím vyhrožuje, a nechat pana Šimku proto umístit do VAZBY…. (internačního lágru)?

Vážená Policie ČR, pane Předsedo KS v Plzni – to je v kterém § trestního zákona?
Vzhledem k tomu, že by JUDr. Hrubý MOHL ve svém jednání i nadále pokračovat, nejsou u něj splněny podmínky pro vydání
a) zatykače
b) vazby?
NEJSOU! Ruka ruku myje, Kapři si svůj rybník nevypustí, Košile bližší, než kabát….. není-liž pravda…!?

… NENÍ TOHO UŽ PŘÍLIŠ NA MĚ? NA 1 ČLOVĚKA PROTI TOLIKA NEPROFESIONÁLNĚ JEDNAJÍCÍM STÁTNÍM ÚŘEDNÍKŮM ZÁVISLÝCH NA :
– ,,štědrých státních sociálních dávkách”- jak říká 1 občan ČR /né já/ (pokud řádně nepracují a řádnou státní mzdu berou, že!?)
– na své moci a nezvladatelnosti své vlastní arogance z ní….
– na vidině výsluh = tzn. dalších státních sociálních dávek bez respektu k učitelkám, atd.

S pozdravem
Jiří Šimka

Sdílej

POŽADUJEME PRÁVO A SPRAVEDLNOST NÁPRAVU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ ODVOLÁNÍ NSZ PAVLA ZEMANA

Sdílejte tento příspěvek s vašimi přáteli. #ManifestIAV