IAV

INSTITUT ALENY VITÁSKOVÉ  z. s.

Ochrana a podpora základních lidských práv a svobod

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

Spravedlnost a vymahatelnost práva: Žijeme v právním státě?“

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na přelomový odborný seminář, který se bude zabývat problematikou aktuálního stavu v oblasti justice, zejména s ohledem na systémové nastavení vymahatelnosti práva a přístupu občanů a firem ke spravedlnosti.

Rezervujte si, prosím, svůj čas na níže uvedený termín. Podrobný program (včetně seznamu přednášejících) bude předložen v druhé polovině srpna 2020.

Seminář pořádá poslanec Jiří Kobza ve spolupráci s Institutem Aleny Vitáskové z. s. (IAV), Ochrana lidských práv a svobod.

 

Kdy: pondělí 7. září 2020 od 11 do 16 hodin

Kde: Poslanecká sněmovna, sál J 205, Sněmovní 1, Praha 1

Registrace účastníků: 10:30 – 11:00

 

Svou účast, prosím, co nejdříve potvrďte na e-mail dolezalt@psp.cz

Při vstupu do sněmovny budete požádáni o předložení občanského průkazu.

Vzhledem k aktuálním opatřením je třeba mít s sebou, prosím, ochrannou roušku

Na setkání s Vámi se těší

Mgr. Jiří Kobza

místopředseda Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

 

Ing. Alena Vitásková

předsedkyně Institutu Aleny Vitáskové z. s.

 

Program semináře:

11:00
Zahájení

ZDRAVICE PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY MILOŠE ZEMANA

Tomio Okamura
místopředseda Poslanecké sněmovny

Jiří Kobza
Poslanec, předseda Zahraničního výboru a Výboru pro evropské záležitosti PS

11:15
Ing. Alena Vitásková

předsedkyně Institutu Aleny Vitáskové, z.s. (IAV), mluvčí a signatářka Manifestu IAV
Téma: „Trestní stíhání na objednávku“

11:30
Radomír Prus

podnikatel, průmyslník, mluvčí a signatář Manifestu IAV (MIAV)
Téma:„Zneužívání trestních řízení vůči podnikatelům“

11:40
Bořek Riess

Podnikatel, spolumajitel patentu na solární aplikace, signatář Manifestu IAV
Vedoucí sekce MIAV: Podnikatelé poškozeni justicí“
Téma: „Nelegální právní prostředí v České republice“

11:50
Olga Brůčková

předsedkyně spolku Rodiny obětí české justice z. s.
signatářka Manifestu IAV, vedoucí sekce MIAV: Rodiny obětí české justice
Téma: „Dopad nevymahatelnosti práva na rodiny občanů poškozených justicí“

12:05
Václav Peričevič

II. místopředseda spolku Šalamoun, z.s. signatář Manifestu IAV
Téma: „Znalecké posudky, jako důkaz v trestním řízení s možným podtitulem „nesoudí
soudci, ale znalci“

12:15
JUDr. PhDr. Miroslav Špadrna, Ph.D.

II. místopředseda spolku Šalamoun, signatář Manifestu IAV
Téma:„Odškodnění osob v trestním řízení“

12:30 Diskuse

12:45 Přestávka

3


13:00
RNDr. Jiří Svoboda, CsC., DSc.

aktivista zabývající se protiústavností a nezákonností nastavení podpory obnovitelných zdrojů
energie, signatář Manifestu IAV
Téma: „Fotovoltaický tunel jako důsledek selhání fungování základů právního státu,
nikdo zodpovědný to nechce vidět. Občané to zaplatí.“

13:10
Ing. Ivan Noveský

předseda Institutu pro energetiku z. s.
Téma: „Selhání státu u fotovoltaických elektráren“

13:25
Ing. Radek Novotný

Předseda nadačního fondu PRAVDA O VODĚ
signatář Manifestu IAV, vedoucí sekce MIAV: Stát, voda a přírodní bohatství
Téma: „Voda je pro stát tím, čím je krev pro člověka. Svobodný stát má v rukou vodu a
vše zásadní, co s vodou souvisí“

13:35
Zbyněk Prousek

soukromý detektiv a předseda Spolku věřitelů a přátel práva z.s.
člen výkonné rady IAV, signatář Manifestu IAV, vedoucí sekce MIAV: Občané poškození
podvody tzv. „šmejdů“
Téma: „Šmejdí byznys je státem tolerovaný organizovaný zločin“

13:50
Pavel Štěpán

zakládající člen a člen výkonné rady Odborové aliance IZS
signatář Manifestu IAV, vedoucí sekce MIAV: Nezákonné praktiky Policie ČR a GIBS
Téma: „Účelová likvidace nepohodlných příslušníků bezpečnostních sborů“

14:00
JUDr. Ladislav Kovařík

Sdružení válečných veteránů ČR – člen světové federace válečných veteránů, Vojáci
z povolání ČR z.s.
Téma: „Poškozování práv válečných veteránů a bývalých příslušníků ozbrojených sborů
– zvůle státu a české justice“

14:10 Diskuse

14:25 Přestávka

4

14:35
Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

právník, vysokoškolský pedagog, Masarykova univerzita Brno
Téma: „Odpovědnost za nezákonné trestrní stíhání“

14:50
Mgr. Radek Suchý

advokát, odborný garant hnutí Trikolóra pro oblast Právo a spravedlnost
Téma: „Podmínky vykonatelnosti práva a stav české justice nejen z pohledu advokáta“

15:00
JUDr. Richard Novák

advokát, signatář Manifestu IAV, vedoucí sekce MIAV: Právní sekce
Téma: „Význam vymahatelnosti práva pro občany“

15:10
JUDr. Alfréd Šrámek

advokát a řídící partner Advokátní kanceláře PONCZA – ŠRÁMEK
mimo jiné právní zástupce „zakleknuté“ a mediálně známé firmy FAU s.r.o.
praktik v oblasti správního, daňového procesu a vedení obhajob v trestních řízeních týkajích
se daňové kriminality
Téma:„Efektivita trestních, civilních a daňových řízení a její dopady na podnikatelský
sektor“

15:20
JUDr. Oldřich Hein

státní zástupce v.v., signatář Manifestu IAV, člen „Právní sekce MIAV“
Téma: „Kvalita normotvorby“

15:30
PhDr. Josef Skála, CSc.

historik, publicista a veřejný aktivista, signatář Manifestu IAV
Téma: „Paragrafy i rozhodnutí v cizím zájmu proti tomu českému“

15:40 Diskuse

15:55 Závěrečné slovo Ing. Alena Vitásková

Sdílej

POŽADUJEME PRÁVO A SPRAVEDLNOST NÁPRAVU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ ODVOLÁNÍ NSZ PAVLA ZEMANA

Sdílejte tento příspěvek s vašimi přáteli. #ManifestIAV