Příběhy hned dva a mohl bych pokračovat, aneb spravedlnosti tvé jméno je kalašnikov

Kategorie: Kauzy

První příběh.
1. Rozvod, protože bývalé manželce se zachtělo privatizovat byt beze mne. Proto si vymyslela příběh, který nadiktovala svým kamarádkám z OPD. Ty jej napsaly na hlavičkový papír, opatřily svými podpisy, razítkem a odeslaly soudu. S věcí jsem se mohl seznámit teprve z rozsudku. Do něj jsem se sice mohl odvolat, ovšem bez odkladného účinku. Stal jsem se bezdomovcem
2. V další fázi justičního příběhu se mně podařilo z úřednic vymámit doznání, že příběh pouze zaznamenaly, aniž by zkoumaly jeho pravdivost. S tímto dokumentem (úřední papír, podpis, razítko) jsem žádal zrušení rozsudku. Samozřejmě marně, z bytu jsem byl vystěhován exekutivně. Dokumenty samozřejmě “památečně” vlastním.
Druhý příběh.
Státnímu zastupitelství jsem podal trestní oznámení na úřední osobu pro zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329, resp. 330 trest. zák. Veškeré důkazy předložil jakoby na “stříbrném podnosu”. Po mnohaměsíčních peripetiích se mně dostalo vysvětlení od Krajského stát. zastupitelství, které uvádím doslovně ctrl+c, ctrl+v
“Závěrem nutno zdůraznit, že samotné trestní oznámení nemá podle českého právního řádu charakter nástroje k ochraně subjektivních práv fyzické či právnické osob, protože v zásadě se jedná o formu účasti občanů při prosazování veřejného zájmu na potlačování kriminality /srov. § 1, odst. 2 trestního řádu/. Subjektivní právo fyzické nebo právnické osoby, a to ani osoby, jíž v trestním řízení náleží postavení poškozeného podle § 43 a násl. trestního řádu, na to, aby byla trestně stíhána jiná osoba, ústavní ani jiné zákony nezaručují. V rovině základních práv není garantováno jakékoliv základní právo na zahájení trestního stíhání vůči třetí osobě. Toliko stát je nositelem monopolu trestního stíhání a pouze orgány přípravného řízení trestního rozhodují o tom, zda trestní stíhání konkrétní osoby zahájí, či nikoli”
A je to. Prorežimní zločinci, či jakkoliv spřízněné osoby si mohou dělat cokoliv je napadne, neboť jak je vidno jsou pod ochranou syndikátu, jak výstižně uvádíte.

Sdílej

POŽADUJEME PRÁVO A SPRAVEDLNOST NÁPRAVU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ ODVOLÁNÍ NSZ PAVLA ZEMANA

Sdílejte tento příspěvek s vašimi přáteli. #ManifestIAV