Proč někteří státní zástupci vadí…

Kategorie: Kauzy

JUDr.Oldřich H e i n, stručné personálie:

22 let prokurátor se specializací pro hospodářskou kriminalitu, dopravu, železniční nehody, provozní havárie, důlní havárie, požáry a výbuchy. Specialista pro všeobecný dozor, 10 let dozorový prokurátor nad výkonem ochranné léčby v Psychiatrické léčebně v Dobřanech.

Nebyl členem KSČ, má čisté lustrační osvědčení. V r.1984 jej Okresní výbor KSČ v Plzni-jihu označil za profesně nežádoucí osobu, neboť „nadhodnocuje stupeň společenské nebezpečnosti funkcionářů a členů KSČ“. Proto byl přeložen na Městskou prokuraturu v Plzni, kde působil až do jara 1989, kdy z prokuratury na vlastní žádost odešel a poté krátce pracoval u ČSAD, s.p.Plzeň. Od r.1990 vykonával funkci okresního prokurátora v Plzni-severu. Této funkce byl k 1.1.1994 bez udání důvodů zproštěn a v červnu 1994 byl bez udání důvodů ze státního zastupitelství s okamžitou účinností propuštěn. Tyto důvody mu nikdy sděleny nebyly s poukazem na to, že se jedná o osobní údaje, které podléhají utajení. Podle neoficiálních informací se tak stalo proto, že trestním postihem nepoctivých účastníků „holandských dražeb“ a nepříjemnými dotazy na Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci narušoval a znevažoval proces privatizace. Následné přísliby o jeho renominaci nebyly nikdy realizovány.

JUDr.Hein má značné teoretické i praktické zkušenosti a je autorem mnoha kritických článků, týkajících se normotvorby, státního zastupitelství a justice. Některé z jeho článků byly uveřejněny v Kriminalistickém sborníku, Právním rádci, Právních rozhledech a Trestněprávní revui.

JUDr. Oldřich Hein sdělil bez obalu: „Mám tedy takové praktické zkušenosti a postupně získané vědomosti, že mohu zodpovědně říci, že celá řada současných státních zástupců jsou nedovzdělaní právní dobrodruzi (avanturisté). Jejich právní pokusnictví (experimentování) s lidskými osudy je odporné a zavrženíhodné. Nejhorší je, že nejvyšší státní zástupce vlastně vůbec nic neřídí a není schopen zajistit jednotnou právní politiku státních zástupců. Komukoliv pochybujícímu to velice rád podrobně vysvětlím.“

Sdílej

POŽADUJEME PRÁVO A SPRAVEDLNOST NÁPRAVU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ ODVOLÁNÍ NSZ PAVLA ZEMANA

Sdílejte tento příspěvek s vašimi přáteli. #ManifestIAV