Proč v Česku nic nefunguje?

Kategorie: Kauzy

Proč v Česku nic nefunguje?
Kolaps ve zdravotnictví, problémy v sociální (důchodové sféře), skandály a neshody v justici, ekonomická, politická krize a krize důvěry
Problémy se v poslední době v našem státě ukazují v plné nahotě.
Pandemie narůstá do děsivých rozměrů, v nemocnicích dochází ke kolapsům, smrtnost narůstá.
Tisíce firem jsou před krachem, výkon ekonomiky klesá, spousta lidí řeší existenční problémy.
Vláda selhává ve většině svých rozhodnutí. Její chyby a přešlapy nás přivedou do katastrofy.
Kdo asi dnes ještě věří vládě, premiérovi a jeho ministrům?
Lidé ztratili důvěru ve vládu, občané nebyli motivováni správným způsobem k dodržování opatření, probíhá nedostatečná a chybná komunikace. Z těchto důvodů nejsme schopni pandemickou krizí projít bez ohromných ztrát.
S hrůzou se poslouchají slova prezidenta České lékařské komory Milana Kubka:
„ Neschopná vláda a sobecká opozice hodila lidi přes palubu. Pandemie se znovu zhoršuje. Nemocnice jsou na tom vůbec nejhůř za celou epidemii. Počty hospitalizovaných, které vykazuje ministerstvo zdravotnictví, jsou prý polopodvod.“
Vyhrocená situace byla v nemocnici v Mariánských Lázních již na jaře. Výskyt covidu se objevil u několika pacientů a zdravotníků. Zdravotníci byli rozčleněni tak, aby byly pracovní týmy od sebe oddělené, přesto se nakazili. Zdravotníci byli izolováni od svých rodin. Nepříznivou situaci pomohla svou přítomnosti vyřešit až armáda, poté se zlepšily i podmínky
pro zdravotníky. Někteří mají dodnes zdravotní následky, trpí posttraumatickými chorobami. Všichni ví, že kapacity karlovarského kraje jsou nedostatečné. Situace se začala okolo
11. ledna 2021 dramaticky zhoršovat. Nemocnice volala o pomoc. Otevřela se možnost odvážet nemocné i do blízkých nemocnic v Německu. Jsme součástí jednotného evropského prostoru a pokud jde o lidské zdraví a záchranu lidských životů, hranice by neměla být žádnou překážkou. Přesto ministerstvo zdravotnictví nabídku Německa neschválilo. Raději se převážejí pacienti po různých částech republiky. Škatulata „ hýbejte se“ i mnoho set kilometrů. Prospívá pacientům takový transport republikou? Komu takové rozhodnutí pomohlo?
Byla postavena polní nemocnice v pražských Letňanech. Nikdy nefungovala.
Podle náměstka ministra zdravotnictví Vladimíra Černého je v současné době zbytečná. Nemocnice za 65 miliónů končí, není dostatek zdravotnického personálu. Statistiky počtu zdravotnického personálu se za uvedené období nezměnily. Proč se tedy nemocnice stavěla a proč se zrušila? Zdá se to neuvěřitelné. Má někdo zodpovědnost za takové rozhodnutí ?
Máme problémy s očkováním proti Covid-19. Počáteční registrace s očkováním selhala, chyběla strategie s očkováním, množství očkovacích vakcín je nedostatečné. Spíše než náprava se hledají viníci, kteří se nikdy stejně nenajdou. Názory odborníků se nerespektují, rozhodují politici svou mocí.
Nyní se hovoří o návratu dětí do škol. Správný názor. Ale je vhodná doba právě nyní? Čísla nakažených, hospitalizovaných a mrtvých rostou. Mnoho pedagogů a nepedagogů je
ve věku nad 50 let. Škoda, že se cca 100.000 ks vakcín přidělilo různým prominentům
a dalším jejich příbuzným a známým a na potřebné učitele se zapomnělo. A teď je pošleme do války. Je otázkou, zda se podaří zajistit testy pro všechny školy, zda je správně nastavená proveditelnost testování, zda jsou správně nastavené pravidla pro žáky, rodiče, učitele a další osoby, které by se měli na testování podílet.
Bylo správné rozhodnutí, že se zavřely některé obchody, uzavřely se např. sjezdovky? Daly se nastavit v určitých místech pravidla a následně jejich dodržování kontrolovat. Lidé už jsou uzavření s určitými pauzami skoro rok. Jsou z toho vyčerpaní, frustrovaní, trpí depresemi.
Přílišné rozvolňování, o kterém se ale nyní mluví, může být poslední kapkou před kolapsem našeho zdravotnictví.
Na jedné straně vláda uzavřela obchody, zakázala sport, kulturu a služby z důvodu šíření pandemie. Na druhé straně je pak lhostejná k místům, kde se pandemie nejvíce šíří. To jsou podniky. Nejvíce se lidé nakazí v zaměstnání. U mnohých zaměstnanců se nekontroluje, zda jsou dodržovány rozestupy, mnohde se nenosí vůbec roušky, někde je nošení roušek těžce zvládnutelné. Zaměstnavatelé nejsou motivováni, aby epidemiologické nařízení dodržovali
a zaměstnance kontrolovali. Firmy, které jsou založené za účelem výdělečné činnosti, nemají příliš zájem, aby se nemocnost zvyšovala. Vždyť musejí platit za nemocné náhradu mzdy v době nemoci. Zaměstnanci chodí do práce i nakažení, a to z důvodu obavy ze ztráty zaměstnání, mnozí mají vysoké finanční závazky, hypotéky. Někteří z důvodu nízkého příjmu, následné nemoci a různých složitých událostí v rodině by nezvládli řešit finanční situaci. Ze strachu, aby neuvedli do obtížné situace jiné kolegy nebo nezpůsobili omezení provozu ve firmě, kontakty raději nehlásí.
Zmatky, chaos, lživá tvrzení a nepravdivé informace. Krizový scénář neexistuje, o tom se pouze maximálně mluví.
Nedostatečně se trasuje, málo se testuje. Nemotivují se lidi, aby se nechávali testovat, kompenzace jsou nedostatečné. Tímto se stala situace v našem státě kritickou.
S pandemií se potýkáme téměř rok, což je dostatečně dlouhá doba k vypracování strategie ke konkrétním opatřením. Mnoho zaměstnanců bylo nuceno uzavřít svou podnikatelskou činnost, někteří přišli o práci, někteří dostávají různé podpory od státu. Proč nebyli využiti tito lidé k určitému proškolení, rekvalifikaci? Mohli vypomoci v době pandemie např. s trasováním, testováním, očkováním, sběrem dat a jinými činnostmi spojených s pandemií. Státní správa selhala. Pokud by úředníci ve státní správě vypracovali přesné metodické postupy v boji s pandemií, mohla naše společnost lépe bojovat s pandemickou krizí.
Jak asi lidé vnímají slova ministra Blatného (novinky.cz 17. 2. 2021), který mění dnes strategii: „ teď už je to na každém z nás….nelze také poskytovat péči všem, kteří by to potřebovali“

Co se dá ještě u nás zkazit? Jaká asi čeká náš stát a lidi prognóza?
Budeme jen doufat a čekat na nějaké zázraky.

Podporovatelka institutu IAV
Jarka

Sdílej

POŽADUJEME PRÁVO A SPRAVEDLNOST NÁPRAVU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ ODVOLÁNÍ NSZ PAVLA ZEMANA

Sdílejte tento příspěvek s vašimi přáteli. #ManifestIAV