Rozpadlá země nejen v očích odborníků

Kategorie: Kauzy

Pandemie odkryla, jakým zkostnatělým aparátem se státní správa řídí. Byrokracie, politikaření, papalášství, nefungující rozhodovací postupy, pomalá a efektivně nefungující technologie. Pravidelně se objevují v médiích zprávy o špatně fungující vládě, selhávání a neefektivním fungování státní správy, korupci, dlouhodobém politikaření. Řízení státu je chaotické – stát selhává.
Sociální systém v Česku je hodně děravý. Způsob řešení nemocenských dávek byl velice žalostný. Příspěvek k nemocenské ve výši 370,- Kč nebyl odsouhlasen, poté nemocenská ve výši 100% vyměřovacího základu neprošla poslaneckou sněmovnou a nakonec byl přijat návrh, který lidem zaručoval příspěvek ve výši 370,-Kč za každý pracovní den. Co si asi můžou v této nelehké době myslet občané, kteří poslouchají debaty o schvalování tohoto příspěvku?
Mnohem větším problémem, který naší společnost čeká v příštích letech, bude důchodový systém. Je to koule, která se pořád nabaluje. Politici neposlouchají rady odborníků, a protože to není záležitost dneška, věc se odkládá na „jindy“. Byly stanoveny důchodové komise, připravena spousta materiálů, ale ztroskotalo to vždy na politicích. Někteří z nich neznají ani základy důchodového systému a pokud tito lidé převažují a jejich slovo je rozhodující pro sdělení závěrů k danému problému, nemůže nikdy k nějakému odbornému smysluplnému výstupu dojít.
O jednom problému v důchodovém systému psala bývalá ombudsmanka Alena Šabatová. Zdůrazňuje, že lidé mají odpracováno 34 let a nemají nárok na žádný důchod. Též ekonomka Danuše Nerudová se vyjadřuje k nutnosti důchodové reformy.

Kritická situace ve zdravotnictví
Prostředky vynaložené na ochranu a podporu zdraví jsou investicí do občanů. Současná medicína je schopná léčit lidi v dosti závažném zdravotním stavu. Způsoby financování se v jednotlivých zemích diametrálně odlišují. Zdravotnictví bylo v naší republice na dobré úrovni.
Proč zdravotníci a lékaři přesto odcházejí za lepšími podmínkami? Mnozí zdravotníci, lékaři mají pocit marnosti. Mnoho lékařů zjistí, že se v ČR dál neposunou. Práce v zahraničí je pro naše zdravotníky a lékaře adekvátně finančně ohodnocena (www smutná zpověď mladé lékařky … Lékařka uvádí, proč lékaři odchází, https://zdravotnictvivolaopomoc.cz/smutna-zpoved-mlade-lekarky/.
Smutnou praxí u nás je, že někteří lékaři např., z oboru psychiatrie píší křivé posudky, podávají nepravdivé zprávy na své pacienty orgánům v trestním řízení. Jsou to zprávy, které jsou v rozporu s jejich vlastnoručně napsanými lékařskými záznamy. Co je k tomu vede? Potřebují se tím zavděčit svému nadřízenému, jsou někomu zavázáni nebo si budují svou kariéru? Ne každý slušný lékař se dovede zapojit do této činnosti, i to je důvod, proč lékaři odcházejí. Studia lékařů jsou dlouhá
a drahá. Finanční ohodnocení není jediným důvodem odchodu lékařů, mnohdy chybí správná motivace. Bohužel, i v našem zdravotnictví vládne byrokracie, klientelismus, korupce, populismus. Mnoho manažerů nepochopilo, že nejdůležitější je lidský potenciál, znalosti a dovednosti lidí, neváží si odborníků, nenaslouchají jim. V současné pandemické době je mnoho nemocnic na hraně svých kapacit. Největším problémem je nedostatek personálu. Lékaři a zdravotní personál je velmi přetížen.
Odborník na zdravotnické právo Ondřej Dostál na Twitru napsal k nouzovému stavu „strašná ostuda vlády“.
Naslouchá vláda radám odborníků ohledně testování? Nejsou v testování často lobbistické zájmy? Nestojí za tím velký byznys pro určitou skupinu lidí? Proč vláda neposlouchá rady odborníků
a nezačne testovat PCR testy? Při testování antigenními testy a v případě negativního výsledku to může mnoha lidem dávat jen falešnou naději, že jsou vlastně zdrávi a oni pak k tomu uzpůsobí svoje chování.
Podle průzkumu osm z deseti lékařů nevěří zdravotnímu systému, což vyplývá z průzkumu společnosti IPSOS z konce roku 2020. Iniciativa upozornila, že ve stávající podobě systém zdravotní péče není v Česku dlouhodobě udržitelný (https://faei.cz/osm-z-deseti-lekaru-neveri-zdravotnickemu-systemu/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu).
Ministr zdravotnictví Jan Blatný řekl v březnu 2021 na jednání sněmovního výboru pro zdravotnictví, že zdravotní pojišťovny vyčerpají své finanční rezervy z minulých let do konce letošního roku.
Asi jsme se málo poučili z pandemické vlny na jaře 2020, kdy jsme si museli zajistit ochranné prostředky(roušky) sami, nemohli jsme se spolehnout na EU. Proč jsme si nezajistili alespoň nějaké očkovací látky dopředu sami? I kdybychom zaplatili za vakciny vyšší sumy, tak se přeci tyto původně vyšší náklady vrátí naší zemi jiným způsobem. Nevydávali by se takové finanční prostředky za testování antigenními testy, mohla by se více otevřít ekonomika, neměli bychom takový počet nakažených a úmrtí. Vysoké náklady za nemocenské, výdaje spojené s léčením v době nemoci Covid a následná postcovidová dlouhodobá péče, psychické a finanční problémy lidí. Výdaje jsou astronomické, ale mohly být sníženy alespoň částečně. Mohli jsme si sami včas zajistit i třeba „předražené vakcíny“.

Nejzávažnější situace je v justici. Právo je u nás nevymahatelné. Pokud se nezlepší situace v této oblasti, nemůžeme očekávat zlepšení situace v sociální sféře ani ve zdravotnictví.
Mnozí odborníci se vyjadřují k neutěšenému stavu v naší zemi. Vyjádření Jana Urbana : „Zatím jsou čeští policisté, státní zástupci i soudci beztrestní. Mají politické krytí z nejvyšších míst. Zatím. Ale co až jejich ochránci odejdou? Co kdyby konečně někoho i v české policii napadlo zaměřit se
na korupci uvnitř české justice? Jednou, snad, Vichřice i Bouře dorazí za řeku „Moravu“. https://hlidacipes.org/jan-urban-kdypak-asi-dorazi-slovenska-justicni-vichrice-i-do-ceska/
Bývalá ústavní soudkyně Wagnerová říká – „Ocitli jsme se mimo ústavu, byla porušena dělba moci.
Rozdělený ústavní soud. Ze soudu tečou informace jak z děravého cedníku.“ V posledních týdnech narůstá napětí mezi ministryní spravedlnosti Marií Benešovou a státními zástupci.

Ocitli jsme se mimo Ústavu, byla porušena dělba moci, říká bývalá ústavní soudkyně Wagnerová


Jak ještě pracuje justice?
Příklad: „Oznamovatel podal k soudu dva posudky jedné znalkyně k posouzení zdravotního stavu, a to posudky zcela odlišné. Znalkyně vypracovala diametrálně odlišné posudky na jednu osobu ve stejném období a se stejnými materiály. První posudek byl obhajován před okresním soudem dotčenou soudní znalkyní. Krajský soud, který přezkoumával vyhotovení obou posudků znalkyně, sdělil po urgencích, že bylo započato vůči znalkyni přestupkové řízení. Po více než 1,5 roku toto své sdělení zopakoval. Informace ze sdělení soudu lze chápat tak, že vlastně stěžovateli není nic do toho, jak dopadla stížnost na soudní znalkyni. Soudní znalkyně sama v průběhu šetření pozastavila svou činnost znalce. “ Tak je to s právem a justicí v naší zemi.
Kdo slepí takto rozpadlý stát? Kdo vyvede Čechy z krize? Měla by se obnovit důvěra občanů v orgány státu. Stát by měli řídit politici, kteří vrátí lidem respekt k institucím. Lidé by měli dostávat pokyny, které by neměli být chaotické, ale přesné a srozumitelné. Politici by měli jednat v zájmu občanů a své země. Jinak je tohle cesta do pekla.

Sdílej

POŽADUJEME PRÁVO A SPRAVEDLNOST NÁPRAVU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ ODVOLÁNÍ NSZ PAVLA ZEMANA

Sdílejte tento příspěvek s vašimi přáteli. #ManifestIAV