Rumgate 1992

Kategorie: Kauzy

V krátkosti zde uvedu příběh, který jsem osobně zažil a za jehož následky nesu šikanu ze strany státu i v dnešní době a smutné je, že je ponesu i nadále!! Celá tehdejší kauza měla silně politický podtext a navíc měla i silný rumový odér.

Od 1.3.1992, jsem pracoval 21 dní jako zaměstnanec u dámy, která prodávala nezdaněný alkohol (určený na export), v rámci ČSFR tuzemským odběratelům a to na základě tehdy platného daň. výnosu MF, který platil do 31.3.1992.

Vše se začalo prvně šetřit na podzim r. 92 v rámci OÚV PČR v HK a počátkem r. 93 se vyšetřování ujal KÚV v HK, kterému v té době velel JUDr. L. P. Ten dostal v dubnu 93 příkaz od tehdejšího MV, že musí celou kauzu ihned ukončit a vše zamést pod koberec, což však odmítl učinit a raději od PČR odešel do civilu.

Vše, co se odehrávalo při obchodování s alkoholem jsem nahrál na Mgf. kazetu, na které byli jména dotovaných osob z onoho prodeje, jména všech odběratelů alkoholu, jejich adresy, poté místa schůzek, kde se řešilo jak se bude prodávat nezdaněný alkohol po 1.4.92, kdy měl začít platit nový výnos MF pro prodej takového alkoholu, s jmenným seznamem účastníků.

Tuto kazetu jsem předal PČR dne 14.9.93 po mém výslechu dne 13.9.93. Předáním oné kazety, se z mé osoby dle slov tehdejšího vyšetřovatele mjr. Kejzlara stal korunní svědek celé kauzy a byl jsem jím poučen, co si mám každý den před odjezdem na svém voze kontrolovat atd. Má kazeta byla za několik dní přehrána účastníkům BBV, který svolal tehdejší šéf BBV p. Šuman spolu s MV. Po jeho skončení byla celá kauza ihned delegována na KÚV Ostrava v součinnosti s PČR v HK.

Mezi 1 a 3 pros. 93, jsem byl pozván na pohovor na KÚV v HK, údajně p. Zubrem. Dohodli jsme si čas na den 6.12.93 v 08.00 hod. Byl jsem uvítán tehdejším náčelníkem KÚV p. Florianem. Ten mi představil 2 pracovníky z federální služby s tím, že mne odvezou jako korunního svědka do Ostravy k výslechu (má ochranka, aby se mi prý cestou nic nestalo, když jsem ten korun. svědek), a poté, že mi udělají i bezp. doprovod při cestě domů. Domů jsem se však dostal až po 19-ti měsících vazby, kam jsem byl odeslán dne 7.12.93 OS v Ostravě. Proč se tak stalo mi nikdo nedokázal vysvětlit a nedokázal to pochopit ani pan plukovník z Č. Budějovic, který za mnou do vazby přijel v polovině prosince 93, vyšetřovat účast policistů v celé kauze.

V r. 1995 proběhl u KS v Ostravě 1. soud v této věci, kde jsem obdržel trest ve výši 5,5 roku nepodmíněně, na který jsem se jako další obvinění ihned odvolal. Vše se pak úmyslně táhlo až do r. 2005, kdy bylo konečně nařízeno hl. líčení u KS v HK, který se při svém rozhodování o vině, řídil výnosem MF, který platil do 31.3.92, a zprostil proto všechny obžaloby v plném rozsahu.
Po odvolání st.zástupce proti rozsudku, nařídil VS v Praze nové hl. líčení, které se konalo u stejného soudu v HK (2006), který nám pak na základě usnesení VS v Praze udělil tresty podmíněné. Obdržel jsem trest ve výši 18-ti měsíců, čímž mi byla de facto pokryta má vazba, a to jen proto, aby mi ji stát poté nemusel hradit.
Na vynesený rozsudek přišlo mé odvolání, o kterém rozhodoval opět VS v Praze (Březen 2007), který rozsudek KS v HK potvrdil ve stejné výši. Za daň únik ve výši 31,5 mil. Kč, který mi byl neoprávněně vyměřen, jsem obdržel podmínku?? No neberte to!! Celý závěrečný rozsudek byl jen výsměchem všem poctivým lidem žijícím v ČR, aneb “Vlk se nažral a koza zůstala celá!!”

Celá kauza začala pod sp.zn. 29T 25/94, ale protože se mezi tím vstoupilo do EU, dostala kauza náhle sp.zn. 9T 32/2001. To vše bylo uděláno proto, aby byl naplněn požadavek EU, dle kterého máte nárok na spravedlivý rozsudek do 6 let od zahájení soudu.

Vzhledem k tomu, že jsem byl odsouzen, byly mi posléze odebrány oba ŽL, musel jsem uhradit náklady soud. řízení + obhájce ex offo, kterého za moji osobu uhradil stát. Výše náhrady byla vyčíslena na 143.861,50 Kč. Po mém odvolání v r. 2007 byla snížena na 81.800,- Kč. (72.000,- Kč obhájce a 9.800,- Kč soud. řízení) Z toho jsem poté ve splátkách uhradil 3.400,- Kč.

Dne 12.3.2010 vydal v této věci KS v HK Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem mých movitých věcí, ale po následném prováděném šetření, OS v HK dne 21.4.2011 celou věc zastavil.

Dne 30.7.2015 však OS v HK, vydal náhle pověření, ve kterém pověřil Mgr. Homolu z Brna (soukromý soudní exekutor-podnikatel), k vymožení obou pohledávek z 12.3.2010, v souhrnné výši 78.400,- Kč (6.400,- náhrada soud. nákladů a 72.000,- obhájce). Od října 2015 je proti mé osobě vedena exekuce, kterou p. Mgr. Homola nařídil. Od té doby mi jsou prováděny srážky z mého plného ID, který měsíčně pobírám.

Můj ID a můj současný zdr. stav, plně vzešel z důsledků prodělané 19-ti měsíční vazby, na což mám i znalecký posudek od soudního znalce MUDr. Myslivečka CsC.

Za kauzu, která se odehrála v r. 1992 a za 21 dní mého zaměstnanecké poměru, navíc jako korunní svědek celé kauzy, dodnes nesu tvrdé následky a díky nařízené exekuci ponesu i v letech dalších.

Nedokáži totiž v žádném případě pochopit, proč a z jakého důvodu mou pohledávku, která patří de facto státu, po mé osobě vymáhá stát prostřednictvím soukr. exekutora – podnikatele a nikoliv výkonem rozhodnutí vlastním exekučním oddělením soudu, za pouze administrativní náklady, které jsou mnohem nižší než u soukromého exekutora?

Proto se cítím být oprávněně poškozen ze strany státu, obzvláště poté, kdy jsem v celé kauze začínal jako korunní svědek a jen proto, že jsem se PČR v Hradci Králové snažil pomoci celou kauzu rozplést, jsem skončil ve vazbě a posléze i jako obžalovaný. Proto dnes plně chápu soudce Bayera, když ve výroku odůvodnění svého rozsudku v březnu 1995 prohlásil “Je mi jasné, že jsem zde odsoudil pouze malé ryby, a že se to těch velkých asi vůbec nedotkne, ale očekávám, že se všichni obžalovaní odvolají a jednou se snad své spravedlnosti dočkají.”

Sdílej

POŽADUJEME PRÁVO A SPRAVEDLNOST NÁPRAVU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ ODVOLÁNÍ NSZ PAVLA ZEMANA

Sdílejte tento příspěvek s vašimi přáteli. #ManifestIAV