Solidarita nepozná hraníc

Kategorie: Kauzy

V minulých dňoch som sa dostal prostredníctvom internetu k dvom zaujímavým informáciám z oblasti dodržiavania ľudských práv a výkon spravodlivosti v Čechách. V prvom prípade je to Petícia Spolku rodín obetí českej justície a v druhom Manifest Inštitútu Aleny Vitáskovej. Obe uvedené občianske aktivity majú za cieľ zlepšiť stav výkonu spravodlivosti a ukazujú na deformovaný výkon súdnej moci, polície a štátneho zastupiteľstva.
Bol som dosť prekvapený, že aj v Českej republike sú podobné problémy ako u nás na Slovensku, ale potom som si uvedomil, že máme spoločné korene ešte z čias Višinského, Urválka a nimi odchovaných borcov, čo borili náš súdny a policajný systém, a preto som petíciu z Čiech podpísal, lebo je to umožnené aj cudzincom. Okrem toho ja sa príliš za cudzinca nepovažujem, napriek zmagoreným predstavám tých národovcov, čo delili spoločnú republiku, ale súčasný status quo beriem na zreteľ. Ja mám s výkonom súdnej moci na Slovensku vyše dvadsať ročné osobné skúsenosti a môžem len potvrdiť, že všetky tie nešváry spomenuté v uvedených materiáloch platia doslovne aj na naše pomery. Dovolím si tvrdiť, po mojich skúsenostiach, že ešte v absurdnejších rozmeroch. Naši národovci sa kedysi odvolávali na špecifiká, čo zrejme z dnešného pohľadu znamená nahrávanie habaďúr a komplotov na nepohodlných občanov a novinárov, unášanie občanov do zahraničia, ale i ich vraždenie prostredníctvom štátnej inštitúcie . Berieme už ako samozrejmosť prepletenosť súdnej moci s oligarchiou a s politikmi počas doby svojbytnosti, čoho dôsledok je aj súčasné zatváranie a vyšetrovanie niekoľkých sudcov a prokurátorov, na čo sa odhodlala súčasná slovenská vláda. Pritom je takmer isté, že je to len vrcholček ľadovca, ktorý je skrytý pod hladinou neviditeľnosti pre verejnosť, ale dúfam, že súčasná vláda vo svojom ťažení proti korupcii vydrží a že sa pod tiahou problémov nerozpadne skôr, ako bude viditeľný výsledok.
Slovenská vláda vo svojom Programovom vyhlásení sa zaviazala obnoviť dôveru v právny štát. Celkom odôvodnené, pretože dôvera obyvateľstva vo výkon spravodlivosti štáte slovenskom neexistuje. Vláda vo svojom Programovom vyhlásení dáva možnosť účastí v legislatívnom procese i bežným občanom, tak som tu možnosť využil a podsunul som požiadavky na zmenu zákonov týkajúcich sa výkonu súdov, ktoré požadujú naši českí súkmeňovci od svojej vlády, aby ich zapasovali aj do slovenského Trestného zákonníka. Zatiaľ bez odozvy, ale ako nenapraviteľný optimista som presvedčený, že v tom treba pokračovať a zmeniť daný stav. Veď čo sú to za ľudia, ktorí rozhodujú o osudoch ľudí bez kontroly verejnosti? Za väčší žuvanec sú schopní ničiť existenciu mnohokrát nevinných ľudí, ako to dokumentujú kauzy ľudí poškodených štátom evidované Inštitútom Aleny Vitáskovej.
Chcel som pôvodne prispieť do tej evidencie aj mojou kauzou, ale potom som usúdil, že by to bol príliš rozsiahly opis a do českého prostredia sa nehodí, ale len v skratke: Bol na mňa nahratý komplot Slovenskou informačnou službou, políciou a za zrejmej a aktívnej spolupráce súdov, čo ma stalo pár rokov vo väzení. Príčinou bolo, že v čase unášania ale i vraždenia občana zložkou štátnej moci. som si dovolil vydávať lokálny jednoduchý občasník, v ktorom som opisoval vtedajšie pomery. Podrobnejší priebeh kauzy som opísal vo svojich dvoch knihách, ktorý Vám dávam cez priložené linky k dispozícii v digitálnej forme. Záujemcovia si ich môžu bez problémov stiahnuť v súbore PDF, prípadne na požiadanie i v Epub. Pokiaľ by niekto z polygrafickej branže mal záujem ich previesť na papier, dám mu k dispozícii súbory vhodné na tento účel. Jedna z tých dvoch kníh je preložená aj do češtiny, lebo moja priateľka Andulka z Ostravy usúdila, že i českých čitateľov by mohla zaujať. Konečne, môžete to posúdiť sami.
Dušan Vaňo, Topoľčany
Viac sa môžete dozvedieť o prípade a ako sme klamaní, podvádzaní a aj trestaní v tej našej svojbytnej republike v súbore blogov zhrnutých do aktualizovanej knihy „Milujem Slovensko“:
http://www.1000knih.sk/obchod/milujem-slovensko
V beletrizovanej forme je opísaný celý priebeh prípadu v širších dobových súvislostiach v knihe „Nežná kamufláž a Baťo“. Môžete si ju stiahnuť zadarmo v slovenskej i českej verzii z nasledujúcich linkov:
http://www.1000knih.sk/obchod/nezna-kamuflaz-a-bato1
http://www.mediafire.com/file/aoei4050yvvlfjy/Nezna_kamuflaz_a_Bato-cz.pdf/file

Sdílej

POŽADUJEME PRÁVO A SPRAVEDLNOST NÁPRAVU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ ODVOLÁNÍ NSZ PAVLA ZEMANA

Sdílejte tento příspěvek s vašimi přáteli. #ManifestIAV