Státem zničený podnikatel

Kategorie: Kauzy

Ing. Karel Franče, vinou nespravedlivých doživotních exekucí bezdomovec, nouzově bydlící v Penzionu Zlatá stezka, 507 44 Libošovice 14, statutární orgán ACS Brandýs nad Labem, v.o.s . – automatizované družicové systémy VSAT ( dále jen ACS)
10. června 2019

Vážení politici a nezávislá média,
od nástupu paní Mgr. Marie Benešové do funkce Ministryně spravedlnosti ČR s obavy opozičních stran ( ODS, TOP 09, Piráti ) do možného jejího zásahu do struktur státních zástupců prošetřujících trestní spis v kauze Ptačí hnízdo, jsou zřejmě jimi iniciovány rozsáhlé demonstrace , které dokonce dnes i požadují demisi Babišovy vlády i ve vazbě na předběžnou zprávu z EU o možném zneužívání dotací koncernem podniků Agrofert předaných panem Babišem do svěřenecké péče jinému subjektu. Přesto kromě zákonných dodací na jednotku zemědělské půdy a jednotku živého dobytka každému zemědělskému podniku v ČR, státní úředníci zřejmě přidělili i další státní dotace v rozsahu cca 0,5 mld.Kč na další rozvoj podniků Agrofert, což se opozičním stranám jeví jako zřejmé porušení pravidel k jejich přidělování a to zrovna bývalému vlastníku a dnes předsedovi Vlády ČR. Zřejmě tu jde o střet zájmů a starou českou loajalitu „či nečinnost“ státních úředníků, aby vydrželi ve svých funkcích co nejdéle. Určitě se nakonec ukáže, že vinící budou oni rozhodující státní úředníci, problém v čase vyšumí a exklusivitu podnikům Agrofert zaplatí daňoví poplatníci v ČR a nezbudou prostředky na např. sociální služby, či na odškodňování křivd způsobených zase politiky a jejich úředníky .
Víte, kde je prapříčina stavu, že trestní řízení, kterému má předcházet vyšetřování PČR za dozoru státních zástupců končící návrhem na žalobu – obvinění pro trestní řízení , jsou tak sporadická a dokonce v kauze okradené ACS a jejích společníků nemožná ? Příčinu hledejme v politickém tlaku pánů Klauseho a Havla na soudní moc- pilíř demokracie v našem polistopadovém vývoji. Jako příklad Vám to ukáži vývoji části kauzy ACS:
„V USA mi věřili, že něco umím a dokáži zorganizovat a proto mi také svěřili v roce 1994 americkou vládní záruku na 12 mil. USD pro první úvěr ACS od ČS a v roce 1995 po pohovoru na MZV USA (pan Mackerson a jiní) i 2,2 mld. USD pro satelitní telekomunikace a obnovu obchodního systému v rámci teritoria bývalého RVHP. A tento kapitál mi pánové Klaus a Kočárník postupně nařídili ukrást a do USA zfalšovaným mým dopisem s podpisem nechali doložit, že jsem vážně nemocný a že se přiděleného kapitálu vzdávám ve prospěch ČR a jejího státního telekomunikačního podniku SPT Telecom – Český Telecom, dnes O2 vlastněný PPF pánů Kelnera a údajně i pana Klauseho st. , který se po té zmodernizoval do datových přenosů a který byl de facto ACS a můj a pan Gross mi ho prodal a soud tomu mnou navrženým předběžným opatřením nezabránil a zdůvodnil to tím, že Nejvyšší soud České republiky vydal své řídící stanovisko, či judikát pro všechny podřízené soudy v České republice ( viz.stanovisko ze dne 12.4.1994, Cpjn 102/93, publikované ve Sb NS, ročníku 94, čísle 7-7, na str. 178), ale nepřímo i Policii ČR, státním zástupcům ,…. že de facto nemusí nic dělat, ani řešit, protože řízení před soudní mocí není vlastně možné. Tímto naši Nejvyšší soudci již v roce 1994 připravili právní prostředí pro bezmezné tunelování státního majetku, a to zřejmě až doposud !!! Prosím prověřte si to u NS ČR . Jak to pan Klaus s panem Havlem dokázali udělat ? Nejspíše jim řekli, že je jako bývalé komunisty okamžitě vyhodí z práce. Jinak to snad ani není možné pochopit , co Nejvyšší soudní moc v zemi způsobila.
Proč nejsou i soudci hmotně a trestně zodpovědní za škody, které státu svým rozhodnutím úmyslně,
či z nedbalosti spoluzpůsobí ?. Jsou něco jako nadobčané ?“

Pan Ing. Andrej Babiš vystoupil s prohlášením: Žijeme v zemi kde je možné si trestní stíhání objednat “ a mnoho jiných názorů jsem se dne 19.1.2018 dozvěděl při sledování naší poslanecké sněmovny jednající o vydání poslanců Ing. Andreje Babiše a Ing. Jaroslava Faltýnka kvůli obvinění v kauze „Ptačí hnízdo“.
Na naší kauze Českou republikou okradené a zničené ACS a mé rodiny jsem došel názoru, že tvrzení pana Předsedy vlády ČR Andreje Babiše je v této zemi historicky pravdivé , začalo to za réžie politické reprezentace ODS a díky Opoziční smlouvě i ČSSD, ostatní vlády až doposud tyto zločiny nevyšetřily a svou nečinností de facto i kryly, takže škoda u ACS , ale i u České republiky je cca 250 mld.Kč.
Vlády počínaje Nečasovou až po Babišovu nevyžily má navrhovaná vlastenecká řešení šetřící státní rozpočet a rezervy v ČNB v odškodnění ACS a jejích společníků státem ve výši 1 promile, později 5, 7, 10 %. Dokonce v období červen-srpen 2018 měla vláda i Obvodní soud pro Prahu 2 ve sp.zn.23C 67/2018 můj poslední vlastenecký návrh šetřící státní rozpočet a rezervy v ČNB, mne a mou manželku odškodnit jen za částku 10 mil. Kč. Ani tuto nabídku vláda ČR ani soud nevyužily. Viz Přílohy : Podání a výzva ČNB a Vládě ČR z 21.1.2018 a další přílohy .
Když jsem se dozvěděl, že jsem evidován v databázi tzv. nepřátel ČR s pokynem pro PČR, státní zástupce a soudy kladně neřešit má podání a podněty k odhalení krádeží a korupce kolem americké vládní garance 12 mil.USD a série bankovních garancí od FEDu až do výše 2,2 mld.USD ( tehdy cca 70 mld.Kč), kterých ACS a já osobně jsme byli beneficientem s právem s nimi ve smyslu v USA schváleného Podnikatelského záměru nakládat, začal jsem zveřejňovat naší kauzu :

Otevřený dopis médiím , politickým stranám a české veřejnosti:

Otevřený dopis presidentům USA a ČR ve věci dodržování lidských práv u mé rodiny a jejího odškodnění Českou republikou


Až nezávislé světové zpravodajství Epoch Times.cz se začalo podrobněji zabývat životním osudem ACS a mé osoby v našem českém polistopadovém vývoji :
1. Článek o Kauze ACS a Franče:
http://www.epochtimes.cz/2019032724712/Rozhovor-Karel-France-Soveti-nam-chteli-prodat-nefunkcnim-vojensky-system-A-50-za-vice-nez-2-miliardy.-Byl-to-politicky-a-obchodni-podvod.html
2. článek o Kauze ACS a Frančeových :
http://www.epochtimes.cz/2019041224730/Rozhovor-Karel-France-rozvoj-satelitnich-systemu-v-ceske-polistopadove-demokracii-a-pribeh-spolecnosti-ACS.html
3. článek o životním příběhu Ing. Karla Frančeho a ACS:
http://www.epochtimes.cz/2019060224797/Rozhovor-Po-rozpadu-Sovetskeho-svazu-financovalo-USA-premisteni-sovetskych-vojsk-z-Evropy-na-rusky-venkov.-Miliony-dolaru-v-Rusku-mizely-i-s-bankami.html
Jako postižený občan a podnikatel , neoprávněně ČR okradený o americkou vládní garanci 12 mil. USD a sérii garancí od FEDu USA do výše 2,2 mld. USD ( tehdy cca 70 mld.Kč), státní finanční blokací zlikvidovaný na trhu telekomunikací a tvorby IT a ASŘ , neoprávněným tunelovacím konkursním řízením s ACS zlikvidovaný, informačním embargem ČNB a MF ČR z 22.5.1999 a lhaním státních úředníků nespravedlivě odsouzený za neuspokojené závazkyACS a nakonec, aby to nebylo málo ještě potrestaný doživotními osobními majetkovými exekucemi na časově promlčené pohledávky vůči ACS.
ČR odmítá mne a ostatní společníky odškodnit jak za více jak 9 roční nespravedlivé exekuce, tak i za zmaření našich podnikatelských záměrů a životních šancí v rámci ACS a za neoprávněný zásah do našich životních osudů ze strany politiků a úředníků ČR a její ČNB.
Kdo si tento osud ACS a jejích společníků objednal ve formě nařízených krádeží a podvodů ve státním bankovním sektoru a v ČNB, v nečinnosti, či nekonání vyšetřovacích složek PČR, v zastavování vyšetřování mých podnětů státními zástupci i v průběhu našich osobních majetkových exekucí, kdy se nás exekutor pokoušel zahubit několikaměsíční blokací účtů a přísunu nezabavitelných financí od ČSSZ a Vojenského důchodového úřadu pro naše životní potřeby, kdo nás přivedl do stavu bezdomovectví, proč se nám dlouhodobou životní krizovou situací a hlavně i stresovou situací zhoršily zdravotní stavy a stát, Město Brandýs nad Labem- Stará Boleslav a soudní moc nezasáhly ? V Kauze ACS a Frančeovi došlo k porušování řady základních lidských práv . – Viz Podání a výzva ČNB a vládě z 21.1.2018 s PL .doc v příloze.
Mám snad v ČR právo na nějakou spravedlnost a protože je nám Ministerstvy financí, vnitra a spravedlnosti i vládami ČR od roku 1999 jejich záměrnou nečinností odpírána, tak se i z morálních důvodů musím a budu snažit , aby se kulturní a demokratický svět dozvěděl , co vše bylo a doposud je možné v našem českém nedemokratickém kapitalismu volné loupeže – to je moje definice společenského zřízení na základě mých zkušeností od roku 1992. Mocným médiím ve světě jsem předal oskenované kopie mnou odeslaných podání a přijatých písemností jako důkazů k prokázání viny ( či tzv. řízené nečinnosti a maření spravedlnosti ) mnoha státních úředníků v tehdy státních bankách a ČNB, MF ČR, MSP ČR, vyšetřovatelů PČR a státních zástupců a dokonce i řady soudců. Všechny vlády od roku 1994 měly šanci ACS a její společníky odškodnit a počínaje Nečasovou ve výši 1 promile z možné žalované částky, po té se zvyšovala za vlády pana Babiše až na částku 10 % z možně žalovaných 250 mld.Kč.
Mou poslední vlasteneckou nabídku promarnily Babišova vláda, ČNB a Obvodní soud pro Prahu 2 a pan president Zeman to mohl klidně mediátorsky zkoordinovat v období od 27.6. do 31.8.2018 jen za částku 10 mil. Kč a Česká republika mohla mít ode mne navěky klid. Ti „nečinní“ státní úředníci řízení svými politiky a státními tajemníky promarnili dobrý obchod pro ČR – za 10 mil. Kč vyměnit 250 mld.Kč a k tomu můj závazek navždy mlčet. Písemně s mým podpisem to obdržel Obvodní soud pro Prahu 2 ke sp. zn.23C 67/2018 dvojmo i pro žalované MSP ČR a elektronicky ostatní, včetně nezávislých médií a ČTK. Ale nemělo to můj elektronický podpis takže to státní úředníci zřejmě ignorovali a jen založili, nebo rovnou smazali, aby nemuseli obtěžovat své nadřízené. Dobrý princip k neřešení podání jste si zavedli, není podpis, není tedy identifikace kdo a co posílá.
Ing. Karel Franče

Sdílej

POŽADUJEME PRÁVO A SPRAVEDLNOST NÁPRAVU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ ODVOLÁNÍ NSZ PAVLA ZEMANA

Sdílejte tento příspěvek s vašimi přáteli. #ManifestIAV