Jak se soudí v tomto státě.

č.j. 19C 425/2014-41 Odpověď na výzvu (185 EX 160/18-113) Dne 29.7.2019 jsem obdržela výzvu soudního exekutora, že mám doplnit do 15 dnů své podání ZALOBU PRO ZMATEČNOST A NA OBNOVU ŘÍZENÍ VE VĚCI Č.J.19c 425/2014-41, dor. OS – Ol dne 13.6.2019 tak, aby bylo toto...