Neoprávněná exekuce

Byla jsem poškozena řízením Okresního soudu v Olomouci č.j. 15C 309/2004, pro 6 881 Kč ( rozdíl záloh smluvně nesjednaných – rozsudkem pro zmeškání), byla mi nařízena exekuce 33 064,80 Kč. Exekuce na základě pro zmeškání je nepřípustná, §268 a §269 OSŘ. Exekutor mi...