Křivě obviněný odsouzen na 8,5 roku

Otec a partner křivě obviněný z domácího náslilí, které nebylo podloženo lékařskou zprávou ani nijak prokázáno. Jen na výslechu ženy. Otec 2 malých dětí odsouzen a nyní ve Valdicích. Podána Ústavní stížnost pro mnoho procesních vad: Ústavní stížnost proti Usnesení...