Postup exekutora Gajdoša.

Po ukončení podnikání jsem hradil dluhy z podnikání, krom dluhu na dani a na DPH. Finanční úřad v Teplicích v Čechách jsem zažádal o úhradu formou pravidelných splátek. Ten mi vystavil splátkový kalendář jen v případě dani ze zisku. Dluh na DPH zkapitalizoval...