TERITORIALITA EXEKUTORŮ – NESOUHLASÍM

Kategorie: Kauzy

TERITORIALITA EXEKUTORŮ?

NESOUHLASÍM!

V Poslanecké sněmovně je projednáván vládní návrh zákona, kterým se má novelizovat občanský soudní řád a exekuční řád, a tak mj. i tzv. teritoriální působnost exekutorů.

Jako občan s principem teritoriální působnosti exekutorů nesouhlasím.

Jsem názoru, že princip teritoriální působnosti není spolehlivou ochranou proti průniku kriminálních či mafiánských struktur do státní moci a na úkor lidí dobré vůle.

V předmětné problematice zastávám názor, že každá teritoriální, neboli jinak řečeno „místní či územní působnost“ orgánu veřejné moci je v zásadě živnou půdou pro korupci a klientelismus a moje poznatky a zkušenosti z praxe započaté na všestranném potírání tzv. Šmejdího byznysu jehož kolébkou a líhní je MĚLNÍK jsou mi toho důkazem.

Právě organizovaný zločin „šmejdů“ s kolébkou i líhní v MĚLNÍKU, který vytvořil obrovskou chobotnici s vnitřní organizací činností, a chapadly dosahujícími až k nepoctivým právníkům, podvodným insolvencím, nespolehlivým policistům (ÚO,KŘ,GIBS,NCOZ), obchodníkům s osobními daty, bílými koňmi, pozoruhodným podnikatelům či jejich rodinným uskupením, pozoruhodným dárcům v poslední prezidentské volební kampani i k osobám z okolí tzv. Berdychova gangu, a současně chobotnici, která lecco ví o souvislostech mezi případy „náhlých úmrtí“ nebo „nehod“ již několika mladých mužů z Mělnicka, ale která se rovněž těší pozoruhodné slepotě orgánů činných v trestním řízení, resp. zejména jejich místně příslušných součástí je takřka vzorovým a zářným příkladem toho, jak princip teritoriální působnosti není spolehlivou ochranou proti průniku mafiánských struktur do státní moci.

Obdobným příkladem je nedávno medializovaná kauza letoviska Harrasov, které si pořídil soudce Okresního soudu v MĚLNÍKU, a na jejímž pozadí údajně nelze mimo jiné vyloučit právě pletichy s exekucemi, nebo třeba Mělnická kauza HOSPIC VRAŇANY, při které bychom se přes „špinavé kšefty“ ze zmíněných Vraňan dostali do obce Lužec nad Vltavou a následně až do Severočeských Horních Beřkovic, a tak i k rozsáhlému vizuálu vztahů pozoruhodných osob a vazeb.

Považuji to však jen za špičku ledovce.

Příkladů, kdy princip teritoriální působnosti není spolehlivou ochranou proti průniku kriminálních či mafiánských struktur do státní moci a na úkor lidí dobré vůle bychom v MĚLNÍKU rozhodně našli mnohem více, neboť při své praxi se takřka každodenně setkávám s typy o tom, jak právě v důsledku teritoriálního klientelismu se daří obcházet či ignorovat státní legislativu a tak i veřejný zájem při zosnování nelegálních výnosů z dražeb nemovitostí, z manipulací s obecními pozemky, v rámci udělování stavebních povolení, při kolaudacích staveb, z protipovodňových dotací či porcování finančních prostředků státu vyčleněných na protipovodňová opatření, atd. Také ale jak lze manipulovat s policejní aktivitou či trestním řízením, resp. přípravným řízením.

Tedy stav, kdy „ruka ruku myje“ či stav, za který by se ani klubíčko zmijí nemuselo stydět.

__________________________________

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Zbynek-Prousek-Teritorialita-exekutoru-622149

Sdílej

POŽADUJEME PRÁVO A SPRAVEDLNOST NÁPRAVU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ ODVOLÁNÍ NSZ PAVLA ZEMANA

Sdílejte tento příspěvek s vašimi přáteli. #ManifestIAV