Tzv. restituce zemědělské půdy.

Kategorie: Kauzy

Dobrý den, chtěl bych se s vámi podělit o svoji (naši) zkušenost se státní zvůlí. Jako mnoho jiných občanů jsme se s mými sourozenci po tzv. Sametové taškařici přihlásili k restituci zemědělských pozemků, které jsme zdědili po svých předcích a které až do té doby využívalo jedno JZD. Učinili jsme všechny tehdy potřebné kroky nutné pro zpět získání těchto pozemků. Hned v začátcích však už vznikl problém, protože JZD, které mělo pozemky v užívání tvrdilo, že naši předci nebyli o pozemky připraveni násilně, ale že je darovali dobrovolně???!!! A teď se tomu braňte. Z tehdejších majitelů už nikdo nežije, doklady k tomuto “aktu” žádné nemáte. Navíc jsem já i moji sourozenci při dědickém řízení podepsali, že si na tyto pozemky nečiníme nárok, protože nám to takto vysvětlil notář. Řekl nám, že je to úplně zbytečné, protože nám je stejně nikdy nikdo nevrátí. Kdo mohl za hluboké totality vůbec tušit, že to někdy zkončí. Navštívili jsme tedy onoho notáře, který s námi dědické řízení vedl a vysvětlili mu situaci, že nám JZD odnítá pozemky vydat. Pan notář byl velice rozumný a poradil nám, abychom se odvolali a do odvolání abychom uvedli, že on nás k tomu podpisu donutil a že nám to kdykoliv dosvědčí. Prý to byla za totality běžná praxe, protože notáři prý měli nařízeno, aby dědice takto zpracovávali. Po odvolání nám byly pozemky skutěčně navráceny. Nastala ale fáze druhá, kdy se restituentům měly ještě k vráceným pozemkům vydat tzv. vnosy. To byl v podstatě najetek, který byl v době združstevňování vložen do družstva společně s pozemky. Kdo měl k tomuto nějaké písemné doklady, tak se to vypořádáválo podle nich a kdo žádné doklady neměl (což byl i náš případ), tak i na toto zákon pamatoval a mělo to být nějakým náhradovým předpisem, či jak se to nazývalo. Jelikož můj tchán pracoval v zěmědělství v řídící funkci, tak měl o tomto přehled a radil mi, jak to máme udělat. Zažádali jsme tedy o vypořádání vnosů podle tohoto náhradního řešení, jelikož nemáme žádný doklad o majetku, který prarodiče do JZD přinesli. A tady jsme narazili, nástupnické družstvo odmítlo bez předložení dokladů o vyrovnání jednat a do dnešního dne jsme neobdrželi ani korunu. Od té doby se událo mnoho vlastnických kotrmelců v nástupnických JZD a my dnes už ani nevíme, kam bychom se měli případně obracet o náhradu. Pokud je mi známo, nejsme jediní, kteří takto dopadli a mám velké obavy, že už je to stejně dávno promlčené …; nebo, možná amnestováno?!

Sdílej

POŽADUJEME PRÁVO A SPRAVEDLNOST NÁPRAVU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ ODVOLÁNÍ NSZ PAVLA ZEMANA

Sdílejte tento příspěvek s vašimi přáteli. #ManifestIAV