Ukázková konkurzní loupež

Kategorie: Kauzy

Na úvod bych s dovolením začal pohádkou o krásné zemi ve střední Evropě, která prožívá jedno z nejlepších období ve své historii, je rok od roku bohatší a všechno v ní perfektně funguje. Žije tady mnoho velmi schopných a pracovitých lidí, všichni se mají skvěle a budou se mít čím dál líp. Konec pohádky a nyní už jen realita.
Jeden moudrý člověk kdysi řekl: „Má-li zlo triumfovat, potřebuje jediné – aby slušní lidé nedělali nic.“
Chtěl bych velmi důrazně varovat všechny pracovité občany a podnikatele, kteří chtějí v ČR vybudovat firmu nebo hodnotný majetek, že tím doslova hazardují s životem svým a všech svých blízkých neboť v téhle zemi zlo triumfovalo už před dvaceti lety. Být tady odvážný a úspěšný se těžce nevyplácí a z toho důvodu také velký počet firem platí daně v zahraničí, kde si založili nebo přestěhovali své mateřské firmy.
Absolutně neomezenou moc tady mají totiž všehoschopní lidé, kteří vás pod kuratelou právního státu a pomocí kulatých razítek přesvědčí, že si mohou bez postihu v téhle zemi dělat, co chtějí. Není žádným tajemstvím, že si bez problémů zajistí vaše trestní stíhání, aby Vás totálně zničili jako nepohodlného člověka, ale především proto, aby Vás mohli okrást o veškerý osobní majetek, prodat jej a bezpracný zisk rozdělit na patřičná místa.
Přesto, že na tyto velmi dobře organizované zlodějské konkurzní justiční a policejní mafie už mnoho let upozorňují občané i média, včetně Bezpečnostní informační služby (BIS), tak tady v pohodě řádí už téměř 20 let. Ústava ČR a zákony jsou pro ně jen vtipná doporučení a dokonce si některé novely insolvenčního zákona upravili tak, že mohou krást beztrestně.
Podle zákona o zpravodajských službách ČR (č. 153/1994 Sb.) se BIS má zabývat aktivitami organizovaného zločinu a aktivitami ohrožující bezpečnost nebo významné ekonomické zájmy státu. Výroční zprávy BIS o organizovaných zločinech jsou pravidelně předkládány vládnoucím politikům, kteří je tiše tolerují, i když tím už desítky let táhnou zemi ke dnu. Opakovaně se tento závažný celospolečenský problém řešil v parlamentu ČR a na tripartitě. Vždy ale s nulovým výsledkem a s odůvodněním, že justice a policie je nezávislá, protože to mnoha lidem ke svému obohacování vyhovuje. V poslední době už pomalu není co krást, zločinci si jen upevňují svou moc, protože za ukradené stamiliardy mají na všech důležitých stupních justice a policie své oddané pomocníky. Dovolat se v naší zemi zákonné spravedlnosti je tedy již dlouho pro všechny poškozené přání z říše snů.
A nyní Vás krátce seznámím se svým projektem dálničního areálu na D1 v Popůvkách u Brna, který se zrodil už na konci roku 1991, je znám široké veřejnosti a proto jej uvádím jako ukázkový případ. V průběhu neuvěřitelně náročných devíti let jsem se snažil projekt realizovat a dokončit. V důsledku nekonečného boje s lidmi, kteří chtěli majetek ukrást, se to už ale nepodařilo. Bylo tím dlouhodobě poškozeno téměř dvacet velmi nadaných a pracovitých lidí, kteří se k projektu postupně přidávali. Přesto byl vytvořen v dnešních cenách nemovitý majetek v řádu stamilionů korun. Záhy na to, kdy si zločinci uvědomili hodnotu majetku, začala mě v roce 1999 obviňovat policie z trestného činu, který se nejenže nestal, ale ani se ve skutečnosti stát nemohl. Jelikož mě ale potřebovali uklidit do kriminálu, abych nemohl svůj majetek bránit, strávil jsem z pěti let, díky milosti prezidenta, třicet jedna měsíců ve vězení. Manželka se po mém zatčení pokusila o sebevraždu a obě dcery musely okamžitě ukončit studia, což zanechalo doživotními následky i na jejich zdraví.
Náš veškerý společný majetek se ocitl v konkurzní podstatě. Aby konkurzní řízení dostala ta správná soudkyně, tak si musel navrhovatel předem nechat bianco orazítkovat návrh konkurzu a časové údaje byly vyplněny až v tom správném okamžiku. Tak se stala v mém případě konkurzní soudkyní Mgr. Eva Krčmářová. Soudkyně s neskutečně silným krytím, stojící na vrcholu pyramidy. Její manžel je soudce Nejvyššího soudu, kde řídí úsek insolvencí
a konkurzů (již přes 20 let). Soudkyně Krčmářová nebyla nikdy popohnána k odpovědnosti (nejen v mém konkurzu, ale i v desítkách dalších cinklých konkurzů). Systém funguje tak, že rozhodnutí soudkyně Krčmářové přezkoumává po odvolání Vrchní soud v Olomouci – konkrétní senát a v něm konkrétní soudci; a ten bez zaváhání rozhodnutí Krčmářové potvrzuje. Odměna pro soudce z Olomouce přichází zhruba po pěti letech, soudce Krčmář vždy jednoho z odvolacího senátu v Olomouci doporučí přijmout na svůj úsek na Nejvyšší soud (viz kupř. pan Polášek, paní Myšková, atd.).
Soudkyně Krčmářová je odpovědná za nezákonný průběh mého konkurzního řízení. Konkurzní správce (advokát JUDr. Hostinský) nezpeněžil majetek v konkurzní podstatě, ale zdarma ho v roce 2012 (po deseti letech konkurzu) vyloučil spřátelené osobě, aniž by proběhlo a skončilo na konkurzním soudě řízení o vyloučení. Soudkyně Krčmářová dělala, že toho má hodně, a tři roky se do spisu jakože nepodívala. Až v roce 2015 „zjistila“ že byl z podstaty vyloučen můj majetek (rozestavěný hotel u dálnice D1 s dálničním sjezdem a s rozlehlými pozemky). Paní Krčmářová napsala správci dopis, že nezvolil správný postup, a aby to již příště nedělal! Nic víc neučinila. Jako soudkyně měla ze zákona zasáhnout, a přikázat zapsat majetek zpět do podstaty, zprostit správce z funkce, atd. To neudělala. Když jsem se ozval já, odepsali mi ze soudu, že je to už více než tři roky a že je to promlčeno. Správce Hostinský i soudkyně Krčmářová vyčkali, až hotel odkoupí za obrovský peníz developerská firma, a pak se nechali vystřídat. Pan Hostinský odešel do penze a za svého nástupce doporučil svého nejlepšího přítele pana Bačíka; a paní Krčmářová, poté co jmenovala Bačíka správcem, odešla na jiné oddělení. Po Krčmářové kauzu převzala nově jmenovaná soudkyně paní Maixnerová, která do té doby byla deset let asistentkou paní Krčmářové!
I když jsem se v letech 2015 – 20 domáhal u soudů nápravy, celá soudní soustava shledala, že žádné mé právo porušeno nebylo. Nesmyslná odůvodnění konkurzního soudu a vrchního soudu v Olomouci nepřekvapují (tvrdili, že věc je promlčena, protože to pan Hostinský neudělal úmyslně, a že kamarádství Bačíka a Hostinského nejsou důvodem pro podjatost správce). Překvapil ústavní soud. Nejen já, ale ani moji právníci nechápali, že je možné, aby tak flagrantní denegatio iustitiae (odepření spravedlnosti) ústavní soud ponechal bez povšimnutí. Až pak jsem zjistil, že ústavní soudce zpravodaj má docela blízko k rodině Krčmářových – s paní Krčmářovou přednášel na stejné fakultě, s panem Krčmářem jezdí na sympozia; možná jen náhoda.
Skoro dvacet let žije celá rodina v justičním teroru a dle zákona pouze z možného životního minima. Horší scénář v životě rodiny snad už nemůže existovat. Dodnes není rozděleno společné jmění manželů, což mělo být provedeno neprodleně po prohlášení konkurzu v roce 2003! Takže poté, kdy majetek (hotel) byl vytunelován z konkurzu (a jehož zpeněžením by se uhradili veškeré dluhy trojnásobně), se nyní pan Bačík s paní Maixnerovou snaží prodat náš byt, který je v SJM a ve kterém žijeme. Na prahu stáří se s manželkou ocitáme jako bezdomovci.
Konkurzní loupež, kdy je člověk vůči policii a justici naprosto bezmocný je mnohem horší než pandemie, války a živelné pohromy, kde lidé pokud přežijí, odstraní škody, tak mohou žít spokojeně dál. V boji s koronavirem, který také likviduje lidi a firmy se vlády snaží konat rychle, až chaoticky, aby zabránily jeho dalšímu šíření. Konkurzní mafií jsou v novodobém nevolnictví doživotně ožebračováni a zadlužováni desetitisíce lidí, vlády o ní už mnoho let ví a snaží se nám namluvit, že s tím nemohou nic dělat. Jsme už poslední evropský stát v rámci V4, který tyto zločinecké gangy dokonale chrání a současně i využívá. Nedávné zatýkání zástupců justice, konkurzních správců a státních úředníků na Slovensku je důkazem, že pokud je politická vůle, tak to lze vyřešit snadno a rychle. Je to důkaz naprosto tristního stavu justice a policie, který nemá v našich dějinách obdoby. Současně je třeba si uvědomit, že finanční škody a ztráty napáchané v naší zemi touto justiční mafií výrazně převyšují škody, které pravděpodobně způsobí zákeřný koronavir.

Ing. Bedřich Hnilica
Brno, dne 28.3.2020

Sdílej

POŽADUJEME PRÁVO A SPRAVEDLNOST NÁPRAVU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ ODVOLÁNÍ NSZ PAVLA ZEMANA

Sdílejte tento příspěvek s vašimi přáteli. #ManifestIAV