UTONUTÍ STARÝ HROZENKOV – příběh k IAV zaslaný Jiřím ŽAMBOCHEM

Kategorie: Kauzy

MANIFEST Institutu Aleny Vitáskové

V Hošťálkové dne 4. 2. 2020

ŽAMBOCH UTONUTÍ STARÝ HROZENKOV

Šestatřicetiletý Ing. Petr Žamboch pocházel ze dvou sourozenců, kdy jeho o rok mladší bratr před 20 lety tragicky zahynul při autonehodě. Byl přátelské povahy. Doma v Hošťálkové u Vsetína se staral o jeden soukromý lesní majetek, kdy později stejnému vlastníkovi s hospodařením v lese pomáhal i na druhé větší části lesa, a to ve Starém Hrozenkově. Majitel lesa byl s jeho odvedenou prací odborného lesního hospodáře spokojen, proto od 1.6.2016 mu nabídl stálý pracovní poměr. Proto se do SH i přestěhoval. Na tuto práci v kruhu nových přátel se moc těšil. Leč zůstalo jen u tohoto přání.
V sobotu 21.5.2016 byl ve Starém Hrozenkově pozván lesním dělníkem na oslavu. Byl tehdy nezvykle teplý den i večer, jasná obloha, měsíc v úplňku. Nejprve chodil po lese, se kterým se seznamoval. Po ránu ho čekala dlouhá cesta 80 km na mysliveckou schůzku do rodné Hošťálkové, avšak aby neurazil, tak na posezení se vydal. To pěší chůzí z centra SH asi 2 km vzdáleného, kdy běžně se prochází kolem kapličky u rybníka, za kterým na zahradě rodinného domku se konala oslava, jen kousek za rybníkem.
V neděli dopoledne nám bylo sděleno, že Petr byl nalezen utonulý v rybníce. Že jak ve 4 h ráno, kdy měl údajně alespoň tři promile, se vracel zpět kolem rybníka domů, tak tam spadl a utopil se. To však nedávalo logiku, kdy po ránu musel ze SH odcestovat. Nikdy by neusedl za volant vozidla, byť se sebemenší dávkou alkoholu v krvi, to je vyloučené. Proto ještě večer, ač to není obvyklé, se nám podařilo telefonicky spojit s Policií ČR v Uherském Hradišti a požádat je o provedení testu na alkohol v krvi. Naší žádosti však ze zcela nepochopitelných důvodů nebylo vyhověno. Je zarážející, že údajný větší výskyt alkoholu v krvi u postiženého před odchodem z akce bylo podporováno pouze výpovědí jednoho svědka, který při podaném vysvětlení byl však natolik pod vlivem alkoholu, že vysvětlení této osoby se muselo druhý den opakovat.
Policie ČR v UH tuto událost předběžně uzavřela s tím, že šlo o nešťastnou událost bez cizího zavinění. Dozvěděli jsme se, že jak byl postižený vyprošťován hasiči z vody, tak kromě utonutí bylo u něj ještě podezření na zlámaný vaz. Manželka je zdravotnice a pokud by se toto zakládalo na pravdě věděla, že při takovémto úrazu by již vodu vůbec nemohl vdechnout. Postupem času jsme pak získávali informace tak závažné, kdy tuto událost bez cizího zavinění jsme považovali za vyloučenou.
V oznámení o podezření ze spáchání trestného činu na Policii ČR v Uherském Hradišti uvádíme podezřelou účast PŽ i s jeho matkou v obchodní firmě, rozpory v době i příčině úmrtí, žádáme předvolání ohledávajícího lékaře a dokonce uvádíme dvě podezřelé osoby s tímto úmrtím spojené. Avšak za pět dnů nato Policie ČR v UH nepochopitelně vydala usnesení, ve kterém stojí, že Petr Žamboch se cestou z večírku z důvodu opilosti utopil sám, kdy objektivně tuto příčinu úmrtí zjistil i soudní lékař. Proto zpět na Policii ČR v UH putovala stížnost, ve které jme žádali doplnění našich požadavků v oznámení podaném předtím. Na Policii ČR v UH následovalo naše podané vysvětlení, kdy pak jsme očekávali znovuotevření případu. Avšak státní zástupce Okresního státního zastupitelství v UH vydal usnesení, ve kterém se naše stížnost zamítá, neboť není důvodná a další stížnost proti tomuto usnesení není přípustná. Mezitím čtyři dny po podaném oznámení zmocněnci telefonoval člověk, kterého obviňujeme z nájemné vraždy a důrazně ho varoval, aby ze smrti synovce nevinil jeho. Tím se potvrdil únik informací ze strany vyšetřovatele k organizátorovi této pravděpodobné vraždy.
Kromě nesrovnalosti alkoholu v krvi zemřelého se postupně objevily desítka dalších rozporů. Třetí den po události vyšetřovatel informoval bývalou manželku zemřelého, že tento se utopil, neboť sodní lékař u něj zjistil vodu v plicích. Avšak soudní pitva nebyla provedena vůbec, to znamená, že ani žádné plíce se nezkoumaly, zda se v nich tato voda nachází. Soudní lékař proto nesmyslně stanovil příčinou úmrtí utonutí v těžkém stupni opilosti, na což se pak v Usnesení Policie ČR v UH nešťastně odvolává, neboť ani předtím zasahující lékařka pouhým ohledáním přítomnost alkoholu nedokáže určit. Z dalších jiných poznatků a tendenčně uzavřeného případu je vysoce pravděpodobné podezření, že při tomto večírku měl zemřít PŽ, kdy se zároveň vědělo, že nejen někteří svědci, s tímto případem spojeni, ale i vyšetřovatel, o připravované vraždě mohli vědět předem.
Z výše uvedených důvodů jsme proto na sklonku r. 2016 učinili oznámení na Generální inspekci bezpečnostních sborů Zlín, kvůli podezření na úmyslné nevyšetření násilné smrti příslušným policejním orgánem. GIBS Zlín však žádné pochybení příslušníka Policie ČR v UH neshledala, proto je ona ve věci konat nepříslušná. Výkon dohledu státním zástupcem Krajského státního zastupitelství v Brně – pobočky ve Zlíně byl označen za nedůvodný, kdy v podstatě námi uváděné neslučitelné věci se skutečností jsou nazývány domněnkami a to, že se to mohlo tát jinak, je jen naše přesvědčení a tak že nelze rozhodnout jinak. Zároveň oslovené Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje prostřednictvím vedoucí oddělení nám sděluje, že případ úmrtí PŽ byl prověřován policisty z Oddělení obecné kriminality UH, kteří na základě důkladného prověření tragické události vydali usnesení o odložení věci, které bylo prozkoumáno dozorujícím státním zastupitelstvím a je pravomocné.
Mezitím o pomoc při řešení tohoto závažného případu jsme v Ostravské regionální poslanecké kanceláři požádali tehdy ještě poslankyni, zároveň novinářku a reportérku, paní Janu Lorencovou, nyní nositelku státního vyznamenání prezidenta republiky. Ta nás vyslechla a poté, co byla shlédnout i místo události, nám dále doporučila postupovat cestou stížnosti, adresovanou vedení GIBS.
Později se přihodilo něco nečekaného. Ke mně domů přijeli dva policisté a kriminalista, kteří po zazvonění pod smyšlenou záminkou mně sdělili, že musím s nimi okamžitě odjet k výslechu do Zlína. Protože tito policisté byli nepraví, tak hrozilo i to, že jsem se mohl z domu navěky ztratit. Ale naštěstí díky přítomnosti manželky tak došlo jen k zastrašení. Avšak poté, co náš spoluobyvatel s největší pravděpodobností nechal zavraždit otce dvou malých dcer, kdy věděl, jak tyto jsou na něm závislé, a navíc co otec oběti už zůstal sám, pachatel byl si dobře vědom i toho, že vlivem takovéto psychické újmy se zdrcený otec již neubrání, proto tento hyenismus opravdu nelze tolerovat.
V pořadí již třetí oznámení na GIBS, tentokrát samotnému řediteli taky nepomohlo, bylo přeposláno k vyřízení zpět st. zástupci Okresního st. zastupitelství v UH. Tento řadový st. zástupce opakovaně žádné opatření nikdy neučinil přesto, že jej Stálá komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti GIBS kontaktovala s tím, aby případu byla věnována pozornost.
Proto jsme letos v lednu Okresnímu st. zástupci OSZ v UH poslali žádost o horizontálním dohledu tohoto vedoucího st. zástupce vůči konkrétnímu dozorovému st. zástupci, který kvůli opakované nečinnosti nenaplňuje morální kodex, kdy nehájí zájem státu v boji s trestnou činností. Ostře protestujeme proti jeho justičnímu omylu, kdy již přes tři roky nás nechává žít v nejistotě a strachu.
Zároveň jsem se sám seznámil s iniciativou MANIFEST IAV, což je institut založený na dobrovolné občanské činnosti k ochraně a podpoře lidských práv a svobod pod vedením jeho předsedkyně Ing. Aleny Vitáskové. Po seznámení s jeho programem a posláním bez váhání se stávám podporovatelem tohoto záslužného Institutu, neboť vlastní zkušenost mě k takovémuto kroku přímo vybízí.
Vedoucí st. zástupce OSZ nám sděluje, že z našeho pohledu na celou věc jde o uvádění prakticky stejných důvodů, které jsme v dané věci již uplatňovali. Ani u řadového st. zástupce nenalezl žádné pochybení, a tak nevidí důvod jeho vyloučení z výkonu dozoru v dané věci. Zároveň je toho názoru, že orgány činné v trestním řízení dostály zcela beze zbytku svým povinnostem a věc k tomu odpovídajícím způsobem byla vyřízena a rozhodnuta. Loučí se sice s pozdravem „ S úctou“, avšak svým rozhodnutím ve skutečnosti plivl do tváře nejen nám, ale zejména této spravedlnosti. Zároveň se tak ukázalo, že pochybení není jen u konkrétního st. zástupce, avšak u OSZ v Uherském Hradišti jako celku.
Proto ihned posíláme žádost Krajskému státnímu zástupci KSZ v Brně ve věci posouzení horizontálního dohledu vedoucího st. zástupce vůči st. zástupci KSZ v Brně-pob. Zlín při výkonu dohledu nad postupem OSZ v UH v naší věci. Uvádíme podezření, že tento st. zástupce může být pod velkým tlakem, kdy sice ze své dlouholeté zkušenosti jistě tuší, že událost se stala úplně jinak, avšak netroufá si učinit spravedlivé rozhodnutí ve Zlíně z možného tlaku nejvyšších špiček vládní i výkonné moci v dané věci, neboť oba hlavní podezřelí pachatelé těmito mocnými jsou chráněni. Zároveň připojujeme všechny rozpory případu, na které Okresní st. zástupce OSZ v UH nereagoval vůbec, kdy by toto jeho vyrozumění muselo znít jinak. A tak žádáme o vertikální dohled v případu nad neakceptovatelným rozhodnutím vedoucího st. zástupce OSZ v UH, kdy je zřejmé, že s pravděpodobností hraničící s jistotou se jedná o smrt násilnou, kdy navíc na pravděpodobného objednatele vraždy neustále poukazujeme. Uvádíme, že vyrozumění OSZ v UH vyvolalo v naší dvoutisícové obci zděšení, kdy již jako i radní obce upozorňuji na to, že žijeme tady se dvěmi osobami podezřelými na organizovaný zločin, kdy navíc ještě tyto osoby mají v držení legálně držené zbraně, nebo volný přístup k nim. Připomínáme, že tato hlavní podezřelá osoba se chovala podobně již před sedmi lety, kdy dle obžaloby nechala střílet do aut, zapalovat je, a i ona sama občany zastrašovala a vydírala. A podobný scénář se má nyní opakovat znovu.
V tuto chvíli ještě nevíme, jak Krajský st. zástupce rozhodne, kdy jistě dobře tuší, že za učiněné rozhodnutí pak přebere nesmírnou odpovědnost. Já však ve spravedlnost už nevěřím, kdy pomalu tak ztrácím radost ze života. Proto už nyní se připojuji k iniciativě MANIFESTU IAF s tím, že se chci stát i jejím signatářem, neboť z výše uvedených důvodů jako občan této země se plně ztotožňuji s jejím posláním, tedy vyjádření nespokojenosti s takovýmto stavem státního zastupitelství, potřebou sjednání okamžité nápravy v něm a dalších potřebných požadavků této iniciativy.
Protože hlavní podezřelá osoba se takovéhoto činu dopustila ještě v podmínce znamená, že si byla úplně jistá, že orgány činné v trestním řízení ve Zlínském kraji má na své straně, včetně soudního lékaře, který svou práci odbyl. Půl roku předtím byl přímo v UH nalezen mrtev devatenáctiletý mladík, i přes známky násilí to Policie ČR v UH uzavřela jako sebevraždu, kdy i další rodina s tím nesouhlasí. Pokud se tedy proti organizovanému zločinu nepodaří zakročit, budou tak i nadále mladí lidé umírat zbytečně.

Zmocněnec případu

Jiří Žamboch

Sdílej

POŽADUJEME PRÁVO A SPRAVEDLNOST NÁPRAVU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ ODVOLÁNÍ NSZ PAVLA ZEMANA

Sdílejte tento příspěvek s vašimi přáteli. #ManifestIAV