Vykonstruované trestní řízení

Kategorie: Kauzy

Vykonstruované trestní řízení proti mojí osobě bylo zahájeno z podnětu J. K**** na konci roku 2014. Ke konci roku 2011 mě oslovila J. K**** s tím, že by potřebovala realizovat rekonstrukci svého bytu, v této době jsem pracoval ve firmě **** Construction s.r.o. na pozici obchodního ředitele. Po dvou schůzkách v bytě J. K**** jsem byl přesvědčený, že žádnou rekonstrukci nechce, což s odstupem času sama přiznala. Do firmy mého syna **** Construction s.r.o. „dala“ pro mě blíže neurčený finanční obnos, údajně šlo o částku cca 900tis.Kč. Konstantinidu byla přesvědčena, že tímto příspěvkem do firmy mého syna P*** si mě koupí a vytvořím s ní partnerský vztah, budu s ní mít intimní poměr a nastěhuji se k ní do bytu. Její urputná snaha mě získat skončila definitivně, když jsem ji dal tvrdě najevo, že s ní žádný vztah nenavážu a přestal jsem s ní komunikovat, odstěhoval jsem se z O****, kde i ona trvale žila a to v polovině roku 2013. Do druhé poloviny roku 2014 mě pronásledovala, když jsem na její snahy navázat kontakt nereagoval, podala na moji osobu na konci roku 2014 trestní oznámení pro údajný podvod. Se svým právním zástupcem JUDr. H**** (otec tvrdý komunista), se kterým měla s v minulosti údajně poměr, vymysleli jak mi způsobit odsouzení. Vymysleli scénář, kdy jsem ji údajně podvedl, kdy mi půjčila údajně 1.259.500,- Kč a to v hotovosti, u ní doma, beze svědků a bez toho abych ji cokoli podepsal. Mělo se údajně jednat o 9 půjček během 12 měsíců, kdy nebyla sjednána doba splatnosti, úrok prostě nic. Půjčovala i údajně přesto, že jsem ji nesplatil ani jednu z devíti údajných půjček. Bylo zahájeno trestní řízení s tím, že mi bylo advokátem už na počátku řízení sděleno, že budu odsouzený. OČTŘ neakceptovaly žádné moje důkazy, svědky a na konci roku 2016 jsem stanul před soudem v O****, kde J. K**** žije. Již při vstupu do soudní síně jsem byl vyzván soudcem U****, že když se přiznám, dostanu podmínku. Můj syn P**** u soudu jako svědek vypovídal, že peníze J. K**** dávala jemu, kdy syn P*** byl jednatelem a současně spolumajitelem **** Construction s.r.o. Neměl jsem se k čemu přiznat a tak jsem od soudu odešel se 2 roky a 10 měsíci nepodmíněně. Odvolal jsem se ke Krajskému soudu do O****, ten změnil trest na podmíněný a to na 4 roky s tím, že mám ještě J. K**** nahradit škodu ve výši 651.500,- Kč. Podal jsem dovolání a ústavní stížnost, nikdo se mým případem nezabýval, vždy se soudy odkázaly na rozhodnutí Krajského soudu v O****. Mého syna P*** státní zástupce obvinil z křivé výpovědi a v současné době je obžalován. V důsledku zahájení trestního řízení jsem přišel o práci, nedokončil jsem docenturu, ztratil jsem práci na fakultě. Od roku 2015 jsem bez práce, bez majetku.
Okamžikem doručení (tj. 19.7.2017) pravomocného rozsudku Krajským soudem v O**** právnímu zástupci J. K**** tj. JUDr. H****, podali na mě exekuci a současně trestní oznámení na poškození věřitele, tj. říjen 2017. Dne 19.9.2016 jsem dal do zástavy M. F**** osobní automobil Škodu Superb, kdy mi půjčila 50.000,- Kč a 22.6.2017 jsem převedl dr. podíl svého dr. bytu na M. F****, které jsem dlužil 420.000,- Kč z roku 2013. Tímto jsem F**** splatil svůj dluh ve výši 420.000,- Kč s příslušenstvím. Okamžitě se rozjelo trestní řízení proti moji osobě ve věci poškození veřitele. Dne 20.21.2018 sem byl obviněn a 4.9.2019 byla podána obžaloba k OS B****. Celé trestní řízení včetně podané obžaloby státní zástupkyní Š**** je vykonstruované, ve víře stání zástupkyně Š****, že se věci odehrály tak jak ona chce. Podaná obžaloba se neopírá o žádné relevantní svědectví, či listinné důkazy. Usnesení o zahájení trestního stíhání a obžaloba je postavena ze strany státní zástupkyně Š**** na lžích, podvodech, tendenčním nakládáním s důkazy, zatajování důkazů, ovlivňování tr. řízení v můj neprospěch, porušování tr. řádu, nátlak na svědky, ovlivňování svědků, zneužívání pravomoci úřední osoby a nadržování. Součásti této zločinecké organizované skupiny je i komisařka D**** a Z**** OHK PČR B****. Dne 8.10.2014 mi byla zastavena exekuce pro nemajetnost od ** a.s. Pohledávka byla odepsána jako ztráta a zanikla. Dne 25.2.2015 mi byla zastavena exekuce vůči mojí exmanželce V. P**** také pro nemajetnost, kdy P**** se zastavením souhlasila, kdy mi dluh prominula a tím zanikl. Okresnímu soudu B**** poctivě pravidelně splácím po 1000,- Kč měsíčně (zbývající dluh 31.000,-Kč). J. K**** se stala mojí věřitelkou teprve až dne 19.7.2017 tedy po tom co jsem v r. 2016 dal do zástavy osobní automobil a co jsem dne 22.6.2017 převedl můj dr. podíl na F**** a tím jsem si splatil svůj dluh vůči ní. K**** s advokátem nečekala a podala ještě žalobu na neúčinnost převodu dr. podílu k OS Ostrava. Ten dne 12.7.2018 pravomocně rozhodl, že převod dr. podílu byl úplatný. Přesto OČTŘ mě v prosinci 2018 obvinily a v říjnu 2019 obžalovaly, údajně pro skutečnost, že převod dr. podílu byl bezúplatný a převod jsem měl údajně předstírat.
V průběh trestního řízení bylo z mojí strany prokázáno svědeckými výpověďmi a listinnými důkazy:
1. že komisařka D****, Z**** a státní zástupkyně Š**** lhaly v trestním řízení, když uváděly lži, že v době převodu os. automobilu (tj. 19.9.2016) a družstevního podílu (tj. 22.6.2017) byly vedeny exekuce vůči mé osobě, že pohledávky byly aktivně vymáhány, které byly oběma stranami již od 2014 ** a.s a od února 2015 V. P**** považované za zaniklé.
2. že převod družstevního podílu byl ÚPLATNÝ (viz. svědecké výpovědi, listinné důkazy a v neposlední řadě pravomocný rozsudek OS v Ostravě), byl tím hrazen můj závazek vůči M. F**** ve výši 420.000, -Kč ze zápůjčky.
3. že převod os. automobilu nebyl bezúplatný, ale měl svůj racionální a logický důvod, tj. sloužil jako zástava k zápůjčce (viz. výpovědi svědků,)
4. že jsem si od M. F**** půjčil 420.000, – Kč a 50.000, – Kč.
5. že komisařka D****, Z**** a státní zástupkyně Š**** lhaly v trestním řízení, že jsem zabránil účinnému vymáhání pohledávek. Nikdo nic aktivně nikdy nevymáhal po zastavení exekucí.
6. že komisařka D****, Z**** a státní zástupkyně Š**** v trestním řízení podvodně zfalšovaly rozsudky Okresního soudu v B**** ze dne 13.3.2015 č.j.: 217C ***/2014-45 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v O**** ze dne 2.2.2016 č.j.: 11Co ***/2015-114, který nabyl právní moci dne 15.3.2016, kdy zaměnily úmyslně jméno V. M*** za moje jméno, aby mohly protiprávně zabavit a následně prodat Škodu Superb.
7. že komisařka D****, Z**** a státní zástupkyně Š**** v trestním řízení úmyslně protiprávně zatajovaly pravomocný rozsudku Okresního soudu v Ostravě č.j.: 24 C ***/2017-99 o neúčinnosti převodu dr. podílu, který konstatoval, že převod dr. podílu byl na M. F**** úplatný, který nabyl právní moci dne 12.7.2018 a tak protiprávně zajistily dr. podíl M. F**** a dále zajistily a prodaly Škodu Superb.
8. že komisařka D****, Z**** a státní zástupkyně Š**** v trestním řízení úmyslně lhaly, když uvedly, že jsem si byl vědom svých závazků a, že jsem vědomě poškodil věřitele.
9. že komisařka D****, Z**** a státní zástupkyně Š**** v trestním řízení úmyslně porušily presumpci (§2 odst. 2 tr.řádu) nevinny ve věci J. K****, kdy závazek OS Opava č.j.: 1 T ***/2016 pravomocně vznikl až dne 19.7.2017 a ne 2.2.2016 ne 3.5.2017 ne 22.6.2017 a dále, kdy tyto osoby předjímaly výsledek tohoto trestního řízení(usnesení o prodeji Škody Superb).
10. že komisařka D****, Z**** a státní zástupkyně Š**** v trestním řízení úmyslně lhaly, když uvedly ve svých usneseních, že jsem J.K**** dlužil 460.000,- Kč už v r. 2016, kdy podvodně zfalšovaly rozsudky OS B**** ve spojení s KS O**** a úmyslně zaměnily jméno V. M*** za moje, aby mohly protiprávně zabavit a prodat Škodu Superb.
11. že komisařka D****, Z**** a státní zástupkyně Š**** v trestním řízení úmyslně zatajily písemné sdělení V. P**** ze dne 28.10.2018, kde uvedla, že se necítí být poškozena a že pohledávku nikdy nevymáhala. Komisařka D****, Z**** a státní zástupkyně Š**** se dopustily protiprávního jednání dle § 2 odst. 5 trestního řádu, když úmyslně zatajily a neuvedly písemné vyjádření P**** v usnesení o zahájení trestního stíhání a obžalobě.
12. že komisařka D****, Z**** a státní zástupkyně Š**** v trestním řízení se úmyslně dopustily lži, když úmyslně uvedly, že jsem na V. M*** převedl firmu **** Construction s.r.o.
13. že komisařka D****, Z**** a státní zástupkyně Š**** v trestním řízení se úmyslně dopustily lži, když úmyslně uvedly, že jsem pro firmu **** Construction s.r.o. koupil Škodu Superb.
14. že komisařka D****, Z**** a státní zástupkyně Š**** se v trestním řízení úmyslně dopustily zkreslování finanční situace M. F****, když se v obžalobě opírají o finanční analýzu osoby M. F****. Tato analýza je nevěrohodná a nekomplexní. Analýzu (finanční šetření) vypracoval diletant. Nebyly úmyslně, účelově uvedeny vedlejší příjmy M. F**** v hotovosti (např. to co dostala od dědy, babičky, mohla být distributorem čehokoliv apod.)
15. že komisařka D****, Z**** a státní zástupkyně Š**** v trestním řízení úmyslně zneužily mentálně retardovaného svědka mého syna V. M*** proti mojí osobě, právě pro skutečnost, že syn má negativní postoj ke mně, protože jsem prohrál jeho soudní spor s K**** o vydání bezdůvodného obohacení. Tento údajný svědek není svědkem ničeho.
16. že komisařka D****, Z**** a státní zástupkyně Š**** v trestním řízení ovlivňovali pracovníky ** a.s., když moji osobu označovaly za obviněnou, přestože jsem obviněný v září 2018 nebyl viz. mail ze září 2018. Tím docházelo k porušení presumpce neviny podle čl. 40 odst. 2 Listiny a čl. 6 odst. 2 Úmluvy. Ve stejném gardu pokračovaly s M. F****, kdy u podání vysvětlení na PČR OHK B**** moji osobu dehonestovaly, pomlouvaly. Dále V. P****, když ji komisařka D**** telefonicky sdělila, že ať přijde na policii, že si spolu „popovídají“. Na Policii občané ČR si nechodí popovídat, ale podávat vysvětlení či na výslech. V neposlední řadě se lze důvodně domnívat, že mohla být ovlivněna i svědkyně B**** (OSBD B****), která aniž by ji u soudu kdokoliv položil otázku na vztah mezi mnou a M. F**** lživě uvedla, že si trvá na tom, že jsem říkal, že si budu brát M. F****. Tyto lži byly svědecky vyvráceny.
17. že komisařka D****, Z**** a státní zástupkyně Š**** v trestním řízení činily nátlak na F****, když ji zpočátku obelhávaly, že je svědek proti mojí osobě a když nevypovídala, jak si policie představovala a nebyly ji schopny psychicky zlomit, obvinily ji a obžalovaly a doufaly, že pod tímto nátlakem z obavy odsouzení bude vypovídat proti mojí osobě.
18. že komisařka D****, Z**** a státní zástupkyně Š**** v trestním řízení zatajovaly důkazy v rozporu s § 2 odst. 5 trestního řádu, a to pravomocný rozsudek OS Ostrava, který konstatoval, že převod dr. podílu byl úplatný a dále písemné vyjádření V. P****, která dne 28.10.2018 ještě před mým obviněním a obžalobou uvedla, že ničeho nevymáhala a necítí se být poškozená.
19. svědeckými výpověďmi a listinnými důkazy, že svědkyně J. K**** a L. B**** u soudu křivě vypovídaly.
20. že komisařka D****, Z**** a státní zástupkyně Š**** v trestním řízení zamlčely znalecký posudek, který použil i OS v O**** č.j.: 24 C ***/2017 bod 26 rozsudku na skutečnost vztahující se k mojí osobě a to, že mám diagnostikovanou soudním znalcem „Paranoidní poruchu osobnosti s nadměrnou citlivostí vůči vlastní osobě, tendence podezíravosti a k chybné interpretaci prožitých událostí“, což jednoznačně vede k závěru, že jsem vnitřně nepochyboval, že jednám správně a že bych mohl někoho úmyslně poškodit mi nebyl vůbec znám. Takový to úmysl někoho poškodit jsem nikdy neměl.
21. že komisařka D****, Z**** a státní zástupkyně Š**** v trestním řízení zatajily písemné důkazy, a to e-mail ze dne 10.8.2017 a písemnou výzvu s dodejkou dne 5.9.2017 obě adresované J. K****, kde ji po nabytí právní moci rozsudku OS v O*** č.j.: 1T ***/2016 ze dne 19.7.2017 vyzývám k uzavření dohody ke splátkovému kalendáři a řešení vzniklé situace, kdy jsem nebyl schopen v plné výši uhradit náhradu škody. Tyto písemnosti si K**** osobně převzala a vlastní rukou podepsala. Do dnešního dne se mi K**** k mým návrhům na uzavření dohody nikdy nevyjádřila. Naopak bezprostředně po nabytí právní moci rozsudku K**** na moji osobu podala návrh na provedení exekuce a trestní oznámení pro poškození věřitele. Tedy bylo prokázáno, že jsem nemohl poškodit a nepoškodil J. K**** jako svého věřitele za situace, kdy jsem aktivně komunikoval a K**** byla ta co účelově nekomunikovala, kdy věděla, že na mě podá návrh na provedené exekuce a dál plánovala, že na mě podá další trestní oznámení, aby mi co nejvíce uškodila, zničila život. Tak jak to ve stejném gardu udělala s panem P. F****, který ji stejně jako já odmítl a nenavázal s ní intimní poměr a partnerský vztah.
22. že komisařka D****, Z**** a státní zástupkyně Š**** oblivňovali trestní řízení ve prospěch K****. Nárok J. K**** vznikl až po převodu dr. podílu. Tvrdil jsem a stále tvrdím, že nárok J. K**** považuji za neoprávněný. Ke dni převodu dr. podílu jsem nemohl mít úmysl zkrátit věřitele, neboť jsem měl za to, že K**** nic nedlužím, což mi potvrdí odvolací Krajský soud. I OS v O**** v bodě 26 rozsudku č.j.: 24 C ***/2017-99 uvádí, že si lze:“ snadno představit, že Dr. K**** skutečně vnitřně nepochyboval, že bude odvolacím soudem z trestného činu podvodu zproštěn. Úmysl, který Dr. K**** vůbec nepojmul, pak žalované (F****) logicky znám být nemohl. Lze tedy uzavřít, že žalovaná při uzavírání smlouvy o převodu dr. podílu a dohody o narovnání dluhu postupovala s přiměřenou opatrností, vynaložila náležitou péči ke zjištění stavu věci, a úmysl Dr. K**** zkrátit ostatní věřitele jí znám být nemusel pokud Dr. K**** takový úmysl vůbec kdy měl.“
23. že komisařka D****, Z**** a státní zástupkyně Š**** ovlivňovaly trestní řízení v můj neprospěch, když v usnesení o zahájení trestního stíhání a v obžalobě opakovaně protiprávně uváděly, že jsem poškodil ** a.s. jako svého věřitele a to přesto, že ** a.s. se písemně vyjádřila už v září 2018, že se nepřipojuje k náhradě škody. Tedy od zastavení exekuce 8.10.2014 ničeho nevymáhala a k prosinci 2014 pohledávku účetně odepsala, a tak mi nesplacený dluh prominula. V r. 2016 došlo k promlčení dluhu. Rozumím tomu, proč D****, Z**** a státní zástupkyně Š**** tuto pohledávku opakovaně protiprávně uvádějí v obvinění a obžalobě, neboť částka přesahující přes 3,5mil Kč může negativně ovlivnit subjektivní posouzení mé viny ze strany soudu. Došlo tak ze strany ** a.s. k faktickému prominutí dluhu.
24. že komisařka D****, Z**** a státní zástupkyně Š**** ovlivňovaly trestní řízení v můj neprospěch, když v usnesení o zahájení trestního stíhání a v obžalobě opakovaně protiprávně uváděly, že jsem poškodil V. P****. Ta se písemně vyjádřila dne 28.10.2018, že nic nevymáhala a necítí se být poškozená od zastavení exekuce dne 25.2.2015, kdy se zastavením exekuce sama P**** souhlasila. Došlo k faktickému prominutí dluhu.
25. že komisařka D****, Z**** a státní zástupkyně Š**** ovlivňovali trestní řízení v můj neprospěch, když v usnesení o zahájení trestního stíhání a v obžalobě opakovaně protiprávně uváděly v obvinění a obžalobě, že jsem poškodil OS B****. Od vzniku závazku jsem s OS B**** uzavřel písemnou dohodu o splátkovém kalendáři, který poctivě dodržuji. Z tohoto důvodu jsem nemohl OS B**** poškodit jako svého věřitele.
26. že komisařka D****, Z**** a státní zástupkyně Š**** ovlivňovaly trestní řízení v můj neprospěch, když v usnesení o zahájení trestního stíhání a v obžalobě opakovaně protiprávně uváděly, že jsem poškodil J. K**** už v roce 2016, kdy podvodně zfalšovaly rozsudky V. M*** a neoprávněně uvedly, že jsem dlužil K**** již 2016, 3.5.2017 a 22.6.2017 a to za situace, kdy pravomocně mi vznikl závazek náhrada škody až 19.7.2017. Tady byla porušena presumpce nevinny.
27. Došlo k porušení Zásady subsidiarity trestní represe dle §12 trestního zákoníku. OČTŘ vědomě a úmyslně nesprávně posoudily aplikaci zásady subsidiarity trestní represe a z ní vyplývající zásady „ultima ratio“. Pohledávky věřitelů byly a jsou řešeny v rámci civilních řízení, tj. řádnými prostředky civilního práva, a nelze proto tvrdit, že tyto prostředky jsou neúčinné a je nutné použít práva trestního. Jsem nadto přesvědčen, že pro pouhé nesplnění soukromoprávního závazku může být dlužník postižen pouze civilní sankcí. Spor mezi mojí osobou a K**** je ryze sporem soukromoprávním, na které platí občanské právo hmotné i občanské právo procesní. To že K**** není procesně úspěšná v civilním řízení, snaží se být z aktivity OČTŘ na náklady státu procesně úspěšná v adhezním řízení mým potencionálním odsouzením v trestním řízení.
Z výše uvedeného si lze snadno dovodit, že trestní řízení mohlo být zahájeno na objednávku s úmyslem dosáhnout mého odsouzení. Kauza mi připomíná bolševické estébácké metody totalitního režimu. Jednotlivé dílčí kroky vykazují znaky gestapa, StB či KGB. Nejsem jedinou obětí J. K****. Další obětí se stal pan P. F*** a jeho manželka J*** kdy vůči nim K**** postupovala ve stejném gardu. Údajně panu F**** půjčila peníze a když s ní nevlezl do postele, systematicky ho a jeho manželku začala K**** ničit. Po údajnou dobu trestněprávního jednání nebyla účastníkem řízení J. K****, která ovšem v důsledku chybějící aktivní věcné legitimace k vymáhání pohledávky nemohla být jednáním obžalovaných poškozena. [KRATOCHVÍL, V. a kol. Trestní právo hmotné (obecná část). 2. vydání, Brno: Masarykova univerzita, 1996, str. 191].
Tento proces je zvláštní tím, že od počátku není prokazována vina důkazy, důkazy jsou nahrazeny vírou komisařek D****, Z**** a státní zástupkyně Š****, že se věci odehrály tak jak tvrdí, a naopak obhajoba musí sama na důkazech vyvracet, že se věci odehrály zcela jinak. Státní zástupkyně Š**** si v tomto trestním řízení upravuje realitu, která nese znaky profesionální práce s dezinformacemi. Uvádí lživé, klamavé a falešné informace, které mají za cíl ovlivnit úsudek a názor tohoto soudu, tak aby vyvolala zdání důvěryhodnosti a pravdivosti. Jejím primárním cílem je ovlivnit rozhodování, nebo názory, těch, kteří je přijímají, tedy soudu. V konečném důsledku to může mít negativní vliv na konečný úsudek soudu. Státní zástupkyně Š**** vnímá spravedlnost a právo tak, že soud rozhodne o vině a trestu obžalovaných dle její obžaloby a jí zvolené právní kvalifikace protiprávního jednání, a to bez ohledu na prokázaná skutková zjištění a provedené důkazy. Další jednání u soudu je nařízeno na 4.2.2020.
Od 2014 jsem z aktivity J. K**** považován za kriminálníka, chodím na výslechy na PČR, po soudech, ať už civilních nebo trestních, zničila mi rodinu, moje dva syny, které jsem měl v péči, podepsalo se mi to na zdraví, zničila mi pracovní kariéru a společenské postavení, nemám přátele, zničila mi pověst. Stal se ze mně bezdomovec a to jenom proto, že se mstí, že jsem s ní neměl intimní poměr, nenavázal partnerský vztah, pomstila se tím, že si vykonstruovala trestné činy.
Je evidentní, že bez cizí pomoci se stanu další obětí zločinecké mocenské mafie.
Ing. Petr K****, PhD.,

Sdílej

POŽADUJEME PRÁVO A SPRAVEDLNOST NÁPRAVU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ ODVOLÁNÍ NSZ PAVLA ZEMANA

Sdílejte tento příspěvek s vašimi přáteli. #ManifestIAV