VYUŽIJME MIMOŘÁDNOU MOŽNOST ŘEŠIT PROBLÉMY OD HLAVY

Kategorie: Kauzy

Přátelé,
jistě mi dáte za pravdu, že v souvislosti nepořádkem všeho druhu často slyšíme, jak tu a tam často padne rčení: RYBA SMRDÍ OD HLAVY

Přidržme se tedy tohoto rčení a začněme tedy u oné „hlavy“.

Chceme-li opravdu aktivovat proces jakého si národního obrození, jehož součástí je nepochybně reálná možnost domoci se práva a spravedlnosti, pak právě v současném období máme ideální možnost začít problémy řešit opravdu takříkajíc od hlavy. Zvolme si proto v 01/2023 jako hlavu České republiky paní Alenu Vitáskovou.

Zvolme si ji, jako statečnou a odvážnou ženu
Zvolme si ji jako průkaznou vlastenkyni
Zvolme si ji jako ženu, která na vlastní kůži zažila mstu i řádění JUSTIČNÍ HYDRY

II.
Zvolme si ji jako prezidentku, která chce primát občana nad státem

Zvolme si ji jako prezidentku, která svoji kandidaturu opírá výhradně o český a moravský lid (ne SENÁTORY či POSLANCE)

Zvolme si ji jako prezidentku, která nechce podepisovat zákony, které jdou proti lidu této země

Zvolme si ji jako prezidentku,
– která chce mír a spravedlivé mezinárodní vztahy
– která chce respektovat hlas lidu, a mluvit k lidu
– která je pro suverenitu a národní zájmy
– která chce mít zájmy ČR na prvním místě
– která chce zodpovědnost vlády a zákonodárců voličům, a ne Bruselu!
– která chce jmenovat jen takové soudce, kteří skýtají službu spravedlnosti
– která chce vymahatelnost práva a spravedlnosti
– atd.

Přátelé, konejme !

Sdílej

POŽADUJEME PRÁVO A SPRAVEDLNOST NÁPRAVU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ ODVOLÁNÍ NSZ PAVLA ZEMANA

Sdílejte tento příspěvek s vašimi přáteli. #ManifestIAV