ŽAMBOCH ÚMRTÍ STARÝ HROZENKOV

Kategorie: Kauzy

Jako zmocněnec případu jsem v kauzách Manifestu IAV dne 17.2.2020 podrobněji přiblížil jeden smutný příběh o mém synovci, který byl již více než čtyřmi lety nalezen mrtev v rybníce ve Starém Hrozenkově. Pro připomenutí nyní uvádím následující stručné shrnutí.
Ing. Petr Žamboch /36 let/ se do Starého Hrozenkova přestěhoval za prací lesního odborného hospodáře. Jednoho teplého večera byl pozván na oslavu, kdy druhý den po ní byl nepochopitelně nalezen bez známek života přímo na hladině místího rybníka. I když dle slehlé trávy u kapličky rybníka, kudy z večírku PŽ musel projít, byla nápadně slehlá tráva čímž nejspíše došlo k jeho přepadení, tak přesto vyšetřovatel žádné stopy po fyzickém konfliktu nenalezl. Na základě domněnek naopak vydal usnesení, že postižený se z důvodu opilosti cestou z večírku utopil sám. Na další plánovanou schůzku ho však čekala 1,5 h dlouhá cesta svým automobilem, kdy pod vlivem alkoholu by za volant vozidla nikdy neusedl. Dále nepochopitelně selhal ve své další práci i zkušený soudní lékař, který nejdůležitější soudní pitvu vůbec neprovedl. Postupně vyplynulo na povrch desítky dalších závažných rozporů, viz únorová první část tohoto příběhu. Policie ČR v Uherském Hradišti v tomto případu naprosto selhala, kdy jsme jí dokonce i oznámili, kdo za zřejmou vraždou stojí, tato podezřelá osoba je však dobrým známým s nejvyššími špičkami vládní i výkonné moci ve Zlínském kraji. Zřejmě proto tak selhaly všechny fáze vyšetřování, kdy na jejich rychlosti, přesnosti i zákonnosti jinak vždy nejvíce záleží.
Tím, že Státní zástupce OSZ v UH následnou naši stížnost zamítl, tak porušil morální kodex, kdy nehájí zájem státu v boji s trestnou činností. Oslovená GIBS Zlín nám oznamuje, že ona ve věci konat není příslušná. Oslovená nositelka státního vyznamenání prezidenta republiky paní Jana Lorencová nám dále doporučila postupovat cestou stížnosti na GIBS, kdy Stálá komise pro kontrolu činnosti GIBS doporučila Okresnímu státnímu zastupitelství v UH případu věnovat náležitou pozornost, ale ani to nepomohlo. Proto ihned putovala žádost vedoucímu Krajskému státnímu zástupci KSZ v Brně ve věci horizontálního dohledu nad příslušným krajským st. zástupcem, kdy ve výkonu dohledu nemůže ani on učinit spravedlivé rozhodnutí z možného tlaku nejvyšších špiček Zlínského kraje. Ten se žádostí však ani nezabývá a překvapivě opět stejný řadový Krajský státní zástupce nám 29.1.2020 sděluje, že naše podání nemá argument, který by odůvodnil revizi takového závěru, kdy není důvod k opatření ze strany zdejšího st. zastupitelství.
Z toho důvodu jsem se oprávněně stal nejprve podporovatelem a později i signatářem iniciativy Manifest IAV, kdy s jejím posláním zejména ve vyjádření nespokojenosti s takovýmto stavem státního zastupitelství se plně ztotožňuji.
Dne 17.2.2020 v kauzách upozorňuji na to, že mladí lidé umírají zbytečně i z toho důvodu, že některá tato nenadálá úmrtí se nesprávně uzavírají jako nešťastná událost či sebevražda. A měsíc poté se na Vsetíně ztratí lesník Pavel Vanduch, kdy to sice vypadá na zinscenovanou sebevraždu, ke které však neměl žádný důvod. Tento nový případ s podobnými rysy tak může souviset i s případem mého synovce. Avšak ani tělo tohoto nezvěstného lesníka se prozatím nenašlo, proto na další možné pokračování čeká i náš případ. Bez zajímavosti není ani má zkušenost z 11.5.2018, kdy jsem se z vlastního domu mohl podobně taky ztratit, naštěstí díky přítomnosti manželky nakonec policisté, kdy později se ukázalo že byli nepraví, od plánovaného záměru unést mě k výslechu upustili.

Sdílej

POŽADUJEME PRÁVO A SPRAVEDLNOST NÁPRAVU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ ODVOLÁNÍ NSZ PAVLA ZEMANA

Sdílejte tento příspěvek s vašimi přáteli. #ManifestIAV