Žďárská justiční mafie

Kategorie: Kauzy

Dne 27.10.2020 si převzalo ministerstvo spravedlnosti trestní oznámení na JUDr Ilonu Moučkovou, která zametá dlouholetou trestnou činnost policistů z Brněnské 23 a tamního státního zastupitelství, kdy tito zločinci v uniformách neváhají za nouzového stavu obtěžovat rodinu poškozených nezákonným buzerováním a riskantní jízdou v protisměru či zákazem vjezdu, aby tak marně a opět bezdůvodně opakovaně pokoušeli trpělivost poškozených, kdy obsahem tohoto oznámení není nic jiného, než její ubohý pokus o odsouzení nevinného občana na podkladě toho, že do odůvodnění svého již dávno zrušeného odvolacím soudem rozhodnutí úmyslně lhala, resp, vložila do úst jediné a tedy naprosto klíčové svědkyně, jejíž svědectví není ani přímým důkazem, slova, která tato neřekla, resp jí JUdr Ilona Moučková vložila do úst slova přesně opačného významu, z ne dělala ano a podobně. Tento případ není přesnou kopií kauzy Sotolář, neboť u něj se nepodařilo prokázat žádný úmysl, resp motiv, u soudkyně Moučkové tomu tak není, ani u celé té justiční bandy ze Ždáru nad Sázavou, té bandy, která klidně odsoudila pana Šafránka, té bandy, která klidně svléká i známé advokáty, té bandy, které velel donedávna dnes již trestně stíhaný předseda soudu.
Motivem trestního jednání žďárské justiční mafie a tedy i Moučkové, která neváhá ohrozit ani účastníky silničního provozu proto, aby následně ozbrojené nedostudované ucho sdělilo, že prý se jedná o běžnou silniční kontrolu, aby poté s druhým uchem tam stáli koukali na sebe a zdržovali oběť jejich předešlého útoku zcela bez důvodu … je totiž fakt, že na celou tu bandu bylo v červenci roku 2018 podáno trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestných činů na svědcích a dětech mladších 15ti let, kteréžto poškodila tato banda postupně všechny po dobu několika let tím, že prozrazovala již od fáze “vyšetřování” jejich osobní údaje, a to i ty skryté vedené v neveřejné části spisu, z důvodu jejich velmi hrubé nedbalosti a neznalosti spisu, několika neoprávněným osobám. Drzost Ilony Moučkové nezná hranic, tato klidně na popud Lenky Hudcové a dle mých informací si nyní říkající Lenky Nečasové po svatbě, toto trestní oznámení, které v rozporu se služební povinností předala centrála GIBsu v Praze právě pachatelkám, toto před přítomnou veřejností a na tedy veřejném hlavním líčení drze přečetla, ač je jisto, že je z něj nepochybné, že sama Moučková je z okruhu podezřelých osob.

Poslední útoky, tedy ty z nedávné doby naznačují, že se tamní justiční banda nevzdá svého vlhkého snu odsoudit poškozeného (ostatně takto vydíral nejeden policista ke křivé výpovědi poškozeného že jestli se nepřizná tak se postarají o jeho odsouzení, že to mají se soudcema předem domluvené…čemuž se poškozený nehodlal podvolit s ohledem na pitomost obvinění, kdy si policajti ani nerozmysleli z čeho jej křivě obviňují a že je to fyzikální nesmysl a nelze to tedy ani spáchat a ani to nemůže být trestným činem), že ji ministerstvo informovalo a nechá je v útocích na rodinu poškozených pokračovat……
Zeptejte se tedy prosím podle zákona o svobodném přístupu k informacím každý JUdr Ilony Moučkové, proč zveřejnila dne 28.12.2018 osobní údaje nezletilé Leontýny Novákové, přestože je ze spisu jasné, že jsou to údaje skyté, proč takto postupovala i vůči nezletilé další osobě, proč jsou osobní údaje nezletilých svědků vůbec ve veřejné části trestních spisů? Proč tyto osobní údaje nechala svým pokynem ze dne 7.8.2018 poslat paní Mgr Evě Strakové, když tato není oprávněnou osobou? Zeptejte se prosím paní Mgr Ivety Novákové z Prahy jak se jí líbí, že osobní údaje její dcery, o nichž bylo samotnou justicí rozhodnuto, a sama Ilona Moučková se chráněním osobních údajů zaštiťovala, když opakovaně odmítla poskytnout jedné ze stran řízení kopii veřejné části spisu ale té, kterou sama předtím zveřejnila jako důkaz, tedy nesplnila svoji povinnost poskytnout straně řízení kopii veřejné části spisu v rozporu s trestním řádem, ale jinou část veřejné části spisu, kde z důvodu její neznalosti věci a spisu byly v rozporu s její služební povinností osobní údaje dětí a dalších osob, které měli zůstat skryté, tak ty bez problémů neoprávněným osobám poskytla?

Z jakého důvodu ministerstvo nekoná? Z jakého důvodu nechá ministerstvo řádit bandu evidentních zločinců dál, kteří se na jednu stranu baví buzerací a pomluvami svojí oběti za obrovské peníze nás daňových poplatníků a ještě se tím otevřeně chlubí, že jako “prý můžou” zatímco řešit obrovský průšvih a ostudu justice ve vztahu k opakovanému prozrazování utajených svědků a nesmyslnému a nezákonnému trestnímu stíhání kdy klidně prohlašují, že nic řešit nebudou, že jenom když jim to někdo nařídí….věc samotnou objasnit nechtějí…?

Já Vám řeknu proč. Protože přece přiznat nezákonnost a zneužití pravomocí znamená odškodnění pro jejich oběti a to platí ministerstvo, kdežto křivé obvinění, buzerace a odsuzování na podkladě lží a podvodů a falšování důkazů znamená nulové odškodnění pro jejich oběti … To se raději dělá, že k žádnému prozrazení osobních údajů nedošlo a jede se dál, jako by se nechumelilo … také se můžete na tom soudě zeptat, proč Moučková nereaguje na žádnou námitku svojí podjatosti, která je tu evidentní a která byla podána již v onom roce 2018 v rámci trestního oznámení ohledně Neoprávněného nakládání s osobními údaji…..
Zaútočit na tehdy 3 letou holčičku to by těm zmetkům z Brněnské 23 šlo , to jsou a stále jsou hrdinové ….
Když mají ale odstíhat prolhanou znalkyni Herrovou, která jim na zakázku vypracovala křivý znalecký posudek (což potvrdil jednoznačně úplně každý psychiatr, který jej přezkoumal, a je jich dnes cca už 10…. ono na to, aby člověk poznal, že napsat, “pokud bude uznán vinným tak je to deviant a byl nepříčetný jinak ale v diagnóze žádnou úchylku nemá” je v soudním posudku naprostá hovadina odporující znalecké činnosti jakéhokoliv oboru, tak na to fakt nemusíte být znalcem ani žádným profesionálem práva, to pozná úplně každý kdo nemá v hlavě piliny …), tak jak jim to nařídili policisté z Havlíčkova Brodu a tamní státní zastupitelství již v roce 2017, tak to se báli Moučkové a Hudcové jak malý haranti a rozkaz v rozporu se svojí služební povinností nesplnili, dokonce napsali jako odůvodnění, že prý si může poškozený nějak prokázat opak, že oni to dělat nebudou. ač tedy podle zákona samozřejmě měli povinnost tuto věc objasnit … že tento “posudek” se pokusila Moučková spolu s Hudcovou v rozporu se zákonem zneužít proti poškozenému .. tedy v rozporu se zákonem s ohledem na velmi bohatou mnohaletou konstantní judikaturu NS…..to taky ministerstvu vůbec nevadí?

O případu byla informována i paní Vitásková
Prosím ptejte se proč nedělají co mají a proč zneužívají svých pravomocí se slovy .. “my můžem”

Já souhlasím, že tu je justiční prostředí v nepořádku a že se jisté věci již opakovaně událi i v jiných případech, to by nebylo ničím nové. V tomto případě ale justiční banda napadla dokonce malé děti a místo toho, aby raději věc ututlal, nechala poškozeného na pokoji nemaje žádných důkazů proti němu poté co napadla i jeho dítě, tak v těch útocích neustále pokračuje a ještě je zintenzivňuje. Necháme napadat i naše děti? Opravdu si od justice necháme tohle líbit? Dnes jsou to děti které neznáte zítra to budou ty vaše ….napadat i malé děti a následně páchat trestný čin nepřekažení trestného činu vůči těmto hodně malým dětem, to by snad této společnosti nemělo být lhostejno….to už tento případ totiž posunuje dalece za 50 léta … co udělají příště? Rovnou nás zastřelí s tím že oni přece můžou?

Prosím zeptejte se jich na té Brněnské 23 ve Ždáře jestli jim opravdu není hloupé, když veřejnost vidí a ví, že jsou užiteční asi jako vši nebo mor když je potřebujete, že se tak náramně baví protiprávní buzerací občanů i za nouzového stavu kdy je vůbec nezajímá, že by měli skládat účty ohledně nezákonného prozrazování osobních údajů dokonce v době, kdy prý nesmí během vyšetřování uniknout vůbec nic nikomu z jejich strany a vesel neznaje spisu a z důvodu nezájmu o věc a zákonnost klidně poskytnou neoprávněným osobám osobní údaje které si tam nashromáždili? Zeptejte se konkrétně jak byla potrestána Mgr Juliana Žigmundová za to, že v roce 2016 úplně klidně hrubou nedbalostí prozradila bydliště Mgr Ivety Novákové a tím pádem i její titul a pracovní zařazení Mgr Evě Strakové ač krátce na to si pečlivě napsala “do deníčku” tedy do žádosti o podání bezdůvodné obžaloby, že prý mají být ty její osobní údaje skryté a takovým živlům se nemají prozrazovat? Ona to není jediná osoba, ale u této je to o to pikantnější, že ten osobní údaj je na straně 2 spisu, tedy ani na tuhle stranu si justice ani za 5 let spis nedočetla … a je to nedoručený dopis této paní, kdy si Juliana ze vzteku neuvědomila, že fakt ty její hloupé pomlouvačné řečičky o údajném nepřebírání pošty aby tak mohla následně zneužít pravomocí nezákonným doručováním pošty někomu jinému pomocí policejních hlídek nemá jak odůvodnit, tak tam nalepila tento dopis domnívaje se chybně, že to je ten důkaz, který ji ze zjevného zneužití pravomocí dostane, ač se tedy namísto toho dopustila tedy trestného činu, kdy tyto osobní údaje a další poskytnula nejen paní Mgr Evě Strakové, ale i Mgr Barboře Svobodové ….. celé to divadélko .. tedy podání “obžaloby” a další protiprávní jednání ždárským machrů s pistolkama a v talárech je tedy zjevně od října, rep už od června 2016 zjevně nezákonné, neboť jej spískala podjatá zákona nedbalá osoba Juliana Žigmundová, která svojí nedbalostí mohla spáchat trestný čin a tedy měla od této chvíle minimálně poměr k věci samé spolu s nedozorující a spisu neznalé státní zástupkyně Hudcové ….. vše je naprosto dopodrobna zadokumentované ve spise … ale jak uvádím … ani strany 2 si nikdo z justice dodneška nevšiml … což jenom prokazuje, jakým způsobem justice funguje jak se staví k faktům jak moc bere vážně spis který stvoří a jak se vypořádává s trestnou činností ve vlastních řadách a jak na to reaguje ministerstvo.

Nechtěl jsem vytahovat s ohledem na věk dětí tuto věc na veřejnost, ale aby nějakej hloupej sprostej prolhanej cucák v uniformě neustále znevažoval dokolečka bezdůvodně a protiprávně moje jméno byl drzej a zneužíval uniformu k páchání trestné činnosti na pokyn nějaké prolhané soudkyně a podobně a dělal ostudu poctivým a slušným zákona dbalým policistům, kteří svoje pravomoce zkrátka nikdy nezneužijí a oběti trestných činů naopak ochrání, protože je to otázka cti a obyčejné lidské slušnosti normální společnosti, jenom aby dostal od soudkyně podrbáno jak jí pomohl dál páchat trestné činy na dětech …. tak to tedy Vážení opravdu ale opravdu ne … a už vůbec nenechám tu bandu prolhanců útočit i na moje děti opakovaně a celé roky… necháte to tak Vy?
Kdo chce vidět jak ta banda falšuje dokonce videozáznamy z bezpečnostních kamer prosím hlaste se … bude to myslím další velký milník v té naší slavné justici nemálo zajímavý, jakým bylo i dnes již prokázané zjištění, že se pes při identifikaci pachových stop sekne když neví jeho psovod jakej je žádanej výsledek pro justici skoro na 50% ….. také jsme nechtěl tuto další skutečnost zveřejnit, ale no .. já jsem je slušně a nenásilně varoval … nečtou neslyší nezajímá … ano vážení to by jste se divili, jak se najednou ocitnete na kamerovém záběru v době kdy potřebují na místě kde potřebují ač tedy nic nezákonného na těch záběrech neděláte (to se fakt maluje blbě …) dělají to stejně snadno, jako se dají poskládat zvuky a slova v audiu … kdybych nebyl expert v oboru nikdy bych jim na to nepřišel … halt si vybrali fakt blbou obět … ale jak říkám .. .ve spise to je …sice tam nejsou ty “originální” záběry které jsem získal no ale i tak to stojí zato ta spousta chybiček a nelogičnosti .. zeptejte se proč soudkyně Moučková nijak neřešila a neřeší pravost záběrů od policajtů když má několik stran důvodných pochybností o jejich pravosti (jedna kamera čumí na chodbu druhá čumí na tu samou chodbu .. proč se na té jedné chodbě prochází ve stejnou dobu podle jedné kamery žena ale podle druhé kamery muž? atd atd … tomu říkám fakt originální důvěryhodné záběry z bezpečnostních kamer hodné důkazu v trestním řízení obžaloby ….) .. to bude žádostí o obnovy řízení a advokáti je poženou kanálama … to bude zase popírání faktů od justice …. to zase bude výmluv že si nesmí obhájci ty záběry ani prohlédnout aby se zase na nic nemohlo přijít …
A ještě závěrem tato justniční odhalila jednu pro ně nepříjemnou skutečnost. Znáte trestný čin sexuální nátlak? Víte že k prokázání naplnění skutkové podstaty tohoho tč stačí dle judikatury aby se oběť cítila nekomfortně a stačí pouhý pokus? Víte jak orgány činné v trestním řízení naplnili a stále naplňují tento trestný čin nade vší pochybnost? Obviní člověka z Tč, řeknou že je to sexuálně motivovaný tč a vyžadují po tomto aby absolvoval tzv lidově řečený “ptákoměr”, v momentě, kdy odmítne napíšou hanlivé věci jakože to je jasné a podobně a někteří neseriózní znalci dokonce i takto orgánům přitakávají ….víte a to je ten problém který se ukázal v plné nahotě tak říkajíc … několik psychiatrů soudních znalců v rámci tohoto případu prozradilo, že ptákoměr jako takový je metoda nevalidní, tedy každý si ji může prý vyložit jak chce a tudíž nemá v trestním řízení samozřejmě dle zákona co pohledávat, nikdo nesmí tedy z řad orgánů nutit ani požadovat ba ani navrhovat jakémukoliv obviněnému podstoupení tohodle ponižujícího zacházení a už vůbec nesmí z odmítnutí vyvozovat jakékoliv závěry, rozhodně ne v neprospěch obviněných… pokud totiž tak orgán činí, tak jednoznačně nutí zneužívajíce svého postavení ke svlékání a sexuálním praktikám jinou osobu, tedy naplnil skutkovou podstatu trestného činu sexuálního nátlaku … doufám že advokáti a odborná veřejnost dočtivší až sem nenechá tuto informaci zapadnout a začne okamžitě konat proti pachatelům z řad orgánů činných v trestním řízení, kteří se baví tím, že úmyslně a zcela bezdůvodně ponižovali a ponižují svoje oběti nařizováním bezdůvodných “potákoměrů” tedy PPG v rámci trestních stíhání…. a to i v případech jako je tento, kdy o žádné sexuálně motivované jednání nejde . .resp toto nesmyslné obvinění není uvedeno v trestním zákoníku jako sexuálně motivované …

Sdílej

POŽADUJEME PRÁVO A SPRAVEDLNOST NÁPRAVU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ ODVOLÁNÍ NSZ PAVLA ZEMANA

Sdílejte tento příspěvek s vašimi přáteli. #ManifestIAV