Zločinné spolčení a maření spravedlnosti!

Kategorie: Kauzy

Dovoluji si Vás informovat o kauze, která by vzhledem k její závažnosti neměla uniknout Vaší pozornosti. V mém případě dochází k manipulacím soudem a porušení práva na spravedlivý soud, kdy se samosoudkyně JUDr. Jana Bochňáková z OS Ostrava dopouští prokazatelného porušování zákona a dobrých mravů za přihlížení a nečinnosti státní zástupkyně Mgr. Andreji Roztomilé z OSZ Ostrava. Takto flagrantně a beztrestně porušovat moje práva na spravedlivý proces v demokratické zemi je varující!
Ve vykonstruovaném procesu, který trvá již více jak 2 roky, jsem byl policií obviněn na základě křivé výpovědi mé dnes už bývalé manželky a její sestry z ublížení na zdraví (zlomenina čelisti) a nepravdivého znaleckého posudku MUDr. Igora Dvořáčka (kde uvedl celkem 9 nepravdivých skutečností), známého z kauzy Petra Kramného. Obžalobu podávala tatáž státní zástupkyně z kauzy „KRAMNÝ“ znalců MUDr. Matlacha a MUDr. Fargaše. Trestním příkazem jsem byl samosoudkyní odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 10 měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu v trvání 20 měsíců. Proti tomuto trestnímu příkazu jsem podal odpor.
Policejní vyšetřovatelka Bc. Monika Rybářová z OOP Ostrava – Vítkovice účelově nedala do trestního spisu 9 úředních záznamů policie (ze dvou policejních oddělení), které jednoznačně prokazují moji nevinu. Syn Ondřej (15 let) svědek onoho incidentu, nikdy nebyl policií ani samosoudkyní vyslechnut, byť ho jako svědka navrhuji celou dobu. Nechal jsem si proto vypracovat ústavní znalecký posudek LF FN Olomouc, který jednoznačně konstatuje mmj., že „poškozená“ nikdy neutrpěla žádnou zlomeninu čelisti! Během dokazování u soudu se již prokázalo, že FN Ostrava zfalšovala lékařskou zprávu (Přijímací protokol „poškozené“), který doložila soudu. Dále pozměnila datum vyhotovení OPG snímku v digitální podobě a druhý OPG snímek vyhotovený na fólii, který nechtěla nikomu vydat, doložila soudu až po 2 letech bez data vyhotovení, přeexponovaný a špatně čitelný! Dále soudem nařízená součinnost nebyla ze strany FN Ostrava k dnešnímu dni akceptována. Samosoudkyně v této věci nic nekoná (neurguje, neuložila pořádkovou pokutu apod.).
Protokol z 6. hlavního líčení, který vznikl přepisem zvukové nahrávky, neodpovídá ani obsahem (chybí některé pasáže) ani poznámkami/závěry samosoudkyně. Jedná se zrovna o pasáž, kde MUDr. Jiří Stránský, přednosta KÚČOCH FN Ostrava, popisuje proces vyhotovení zfalšovaného Přijímacího protokolu „poškozené“. Tato skutečnost je totožná s kauzou OPENCARD, kde soudce JUDr. Alexandr Sotolář manipuloval s výpověďmi svědků a falšoval protokolaci. Proti této protokolaci jsem podal námitku, kterou samosoudkyně sama zamítla. Proto jsem se odvolal ke KS Ostrava. Do dnešního dne čekám na odpověď.
Dále samosoudkyně k dnešnímu dni nepřipustila jako důkaz ústavní znalecký posudek LF FN Olomouc a rovnou rozhodla, že nechá zadat revizní znalecký posudek u znaleckého ústavu, který si sama vybere.
Na samosoudkyni jsem proto podal námitku na podjatost, kterou mi opět sama zamítla.
Stížnost jsem podal i na státní zástupkyni pro špatný dohled během policejního vyšetřování a na to, že během dokazování u soudu nekoná, neboť i ona má ze zákona povinnost v případě podezření na spáchání trestného činu zahájit úkony ve vyšetřování. Z vyšších SZ se mi dostalo odpovědí, že procesně bylo vše v pořádku, obsah mé stížnosti může posoudit pouze soud a na předmět mé stížnosti jsem odpověď nedostal!
Kdo sleduje dění justice na Ostravsku tak ví, že spřátelené vazby advokátů, policistů, soudních znalců, státních zástupců a soudců, zde převyšují celorepublikový průměr! Manželka zmocněnce „poškozené“ Mgr. Vadima Rybáře a manželka Mgr. Jakuba Vepřeka z Advokátní kancelář Rybář & Vepřek, jsou kolegyněmi (soudkyněmi) JUDr. Jany Bochňákové na OS Ostrava. Policejní vyšetřování prováděla Bc. Monika Rybářová. Zajímavá shoda jmen. Znalecký posudek pro polici vyhotovil soudní znalec MUDr. Igor Dvořáček, nejpilnější znalec v České republice přezdívaný jako „Capo di Tutti Capi“.

Poté, co se moje advokátka 2x nedostavila na hlavní líčení, kdy mi jen den předem poslala SMS, že náhle onemocněla a nemůže mluvit a za sebe poslala kolegu, který u soudu mlčel, spolupráci se mnou ukončila (proč asi?).
O mém případu informují na svých webových stránkách spolek Šalamoun a nezávislý publicista Jan Šinágl. https://www.sinagl.cz/

Sdílej

POŽADUJEME PRÁVO A SPRAVEDLNOST NÁPRAVU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ ODVOLÁNÍ NSZ PAVLA ZEMANA

Sdílejte tento příspěvek s vašimi přáteli. #ManifestIAV