ZPRÁVA Č. 1 – O činnosti ministryně spravedlnosti Benešové

V návaznosti na výzvu občanům, kterou vydal IAV dne 30. 10. 2020 pod názvem:Informujte ministryni spravedlnosti Marii Benešovou o porušení svých práv, o nevymahatelnosti práva a spravedlnosti“ vydáváme první informační zprávu pro občanskou veřejnost o činnosti ministerstva spravedlnosti a ministryně spravedlnosti Marie Benešové v této věci:

  • K dnešnímu dni jsme obdrželi informaci o jedné reakci ze strany MSp, které se vyjádřilo přímo občanovi. Dále jsme obdrželi reakce MSp k rukám IAV. Ani s jednou nejsme spokojeni. Obáváme se, že může docházet k maření spravedlnosti. IAV se bude v těchto kauzách nadále angažovat.
  • Všichni občané, firmy, kteří se na ministryni spravedlnosti obrátili a nám poslali kopii, jsou zařazeni v IAV, abychom měli podklad, že ministryně Benešová má informace o nezákonnostech, které v České republice probíhají.
  • Dle našich podkladů se na ministryni obrátila řada poškozených občanů (poškození podnikatelé, živnostníci, nepodložené trestní stíhání, nečinnost policie, státních zástupců, soudců, trestná činnost v justici, poškozování práv dětí ze strany státu, podvodníci v oblasti financí – např. kampeličky, „šmejdí byznys“ a celá řada dalších)
  • Po uplynutí zákonných lhůt IAV vyhodnotí, jak bylo se stížnostmi, informacemi naloženo. Zda je ministryně Benešová nadále nečinná, či dokonce svým konáním maří spravedlnost, například i tím, že postupuje alibisticky. Na základě těchto výstupů se IAV – ochrana lidských práv a svobod obrátí mimo jiné i na zahraniční instituce.
  • Do hodnocení stížností občanů se rovněž zapojuje „Studentský justiční dvůr IAV“

INFORMUJEME OBČANY, aby si (v souvislosti s poškozením vašich práv) důkladně zpracovali škody, které jim stát způsobil. IAV usiluje o nápravu zákonů tak, aby občané poškození státem byli řádně odškodněni, a to i ZPĚTNĚ!

Vyzýváme proto znovu občany, aby se se svými podněty, stížnostmi obraceli přímo na ministryni Marii Benešovou a kopii zaslali na IAV, jak je uvedeno v původní výzvě.

 

Podněty zasílané na Ministerstvo spravedlnosti označte nadpisem:

MANIFEST IAV – občanů poškozených státem

adresa:

Vážená paní

JUDr. Marie Benešová, ministryně

Ministerstvo spravedlnosti

Vyšehradská 424/16

128 00 Praha – Nové Město

e-mailovou adresu: posta@msp.justice.cz (požadujte předat ministryni spravedlnosti Marii Benešové)

Kopii podnětu zašlete na e-mail: institut@institut-av.eu nebo na adresu IAV. Podrobně informujeme o dalším vývoji na www.institut-av.eu nebo na www.manifestiav.cz

 

 

Sdílej

POŽADUJEME PRÁVO A SPRAVEDLNOST NÁPRAVU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ ODVOLÁNÍ NSZ PAVLA ZEMANA

Sdílejte tento příspěvek s vašimi přáteli. #ManifestIAV